Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 2018-09-27 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-09-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko nustatymo, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2018–2019 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-192)  document.docx
10:03:00 - 10:15:00 A. K. Rimkus. Kviesti į posėdį E. Švipienė, G. Grigaliūnienė
Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-193)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
10:15:00 - 10:17:00 Š. Karalevičienė
Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl Pedagogų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-191)  document.docx
10:17:00 - 10:19:00 Š. Karalevičienė
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-211 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-188)  document.docx
10:19:00 - 10:21:00 V. Savickienė
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis ir vaikais Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-187)  document.docx
10:21:00 - 10:23:00 V. Savickienė
Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. T2-194)  document.docx
10:23:00 - 10:28:00 S. Venslavičienė
Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-189)  document.doc
10:28:00 - 10:33:00 S. Venslavičienė
Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Rasos Sakalauskienės atleidimo iš pareigų (Nr. T2-190)  document.docx
10:33:00 - 10:35:00 S. Venslavičienė
Priimtas
9 Dėl investicijų projekto „Ramygalos seniūnijos administracinio pastato, esančio Vadoklių g. 10, Ramygalos m., Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo (Nr. T2-186)  0_document.doc
 1_document.doc
10:35:00 - 10:37:00 R. Samkus
Priimtas
10 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-LVPA-R-821 priemonę „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ (Nr. T2-185)  document.docx
10:37:00 - 10:39:00 M. Bražėnienė
Priimtas
11 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-182 ,,Dėl dalinio rėmimo skyrimo kultūros projektams“ pakeitimo (Nr. T2-195)  document.docx
10:39:00 - 10:43:00 A. K. Rimkus
Priimtas
12 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-196)  document.doc
10:43:00 - 10:46:00 A. K. Rimkus
Priimtas
Informacija
13 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 11737_2018092_prasymai 10:46:00 - 10:50:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ