Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje bus įgyvendinamas programos „Erasmus+“ projektas

 

Projekto pavadinimas: „Pamoka be vadovėlio“
Projekto trukmė: 2019-06-01 – 2020-05-31, 12 mėnesių
Projektui suteikta dotacijos suma: 18 440 Eur
Gimnazijai išmokėta 80 % dotacijos suma: 14 752 Eur
20% suma, kurios bus prašoma paskolinti iš Panevėžio rajono savivaldybės: 3 688 Eur

Trumpas projekto aprašymas:

Dėl nepasitikėjimo savo kompetencijomis informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT) srityje ir kalbos barjero dalis gimnazijos pedagogų nėra linkę naudoti mobiliuosius įrenginius ugdymo procese ar dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Mokytojams trūksta žinių ir patirties ugdymo proceso patrauklumui stiprinti, motyvuoti mokinius geresniems mokymosi rezultatams. Sėkmingam šios vizijos įgyvendinimui reikia tobulinti šias gimnazijos mokytojų žinias:

1. Naujų IKT mokymo metodų ir įrankių taikymą ugdymo procese;
2. Mokymo ir mokymosi procesų planavimą ir organizavimą pamokoje.

Projekto „Pamoka be vadovėlio“ tikslas – inovatyvus, kūrybiškas ir lengvai suprantamas ugdymo(si) turinys gimnazijos mokiniams, išnaudojant IKT galimybes ir aktyvius mokymosi metodus.

Į projekte numatytus 2 mobilumus vyks 6 gimnazijos mokytojai ir 2 pagalbos mokiniui specialistai:

2 užsienio (anglų) kalbos mokytojai vyks į mobilumą Italijoje „Kalbų mokymas skaitmeninėje eroje: geriausios programos, žiniatinklio platformos ir IKT ištekliai kalbų mokymuisi“. Pedagogai tobulins IKT ir savo dalyko kompetencijas. Įgyta patirtis darys įtaką efektyvesniam ugdymo(si) proceso planavimui ir organizavimui, užsienio kalbos mokymas taps patrauklesnis ir inovatyvesnis. Tikimasi, kad šios priemonės skatins mokinių mokymosi motyvaciją, padės efektyviau įtraukti specialiųjų poreikių turinčius mokinius į ugdymo procesą, pagerės mokinių mokymosi pasiekimų rezultatai.

1 chemijos ir 1 istorijos mokytoja vyks į mobilumą Italijoje „IKT integravimas į mokymą ir švietimą“. Pedagogės susipažins su naujomis mobiliųjų įrenginių galimybėmis, tobulins užsienio kalbos įgūdžius. Įgytos žinios ugdymo procesą padarys patrauklesnį ir įdomesnį, susipažinusios su kitų šalių geraja patirtimi, efektyviau taikys  mobiliuosius įrenginius mokinių mokymosi motyvacijai skatinti, jų specialiesiems poreikiams ir kūrybiniams polinkiams realizuoti, tikintis geresnių mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų.

2 pagalbos mokiniui specialistai vyks į mobilumą Kroatijoje „Žaidimais paremtas mokymasis“. Specialistai įgis žinių, kaip efektyviau skatinti mokinių tarpusavio bendradarbiavimą bei pasitikėjimą savimi, taikant žaidimais paremtus metodus. Kursų metu įgytos žinios padės patobulinti darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais bei pagerinti jų mokymosi pasiekimus. 

1 pradinio ugdymo mokytoja ir 1 ankstyvosios anglų kalbos mokytoja vyks į mobilumus Kroatijoje „Žaidimais paremtas mokymasis“. Pedagogės tobulins savo anglų kalbos įgūdžius, išmoks naujų netradicinių mokymo metodų bei jų taikymo strategijų pamokose. Grįžusios po mokymų pedagogės savo pamokose ir neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimuose taikys metodus, sužaidybinančius ugdymo(si) procesą, kurie, tikimasi, kels mokinių mokymosi motyvaciją, padidins mokymo patrauklumą ir kokybę, pagerins mokinių mokymosi pasiekimų rezultatus.

Laukiamas rezultatas pasibaigus projektui:

  1. Efektyvus IKT ir aktyviųjų metodų taikymas ugdymo procese kels mokinių mokymosi motyvaciją, gerės mokinių pažanga;
  2. Patobulinta mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kalbinė kompetencija suteiks pasitikėjimo savimi organizuojant ir dalyvaujant tarptautiniuse projektuose;
  3. Dalyvavimas „eTwinning“ programoje;

Įgytos žinios darys įtaką gimnazijos strateginiam veiklos planavimui; gerės gimnazijos įvaizdis bendruomenėje.


 Projekto koordinatorė gimnazijos anglų kalbos vyresn. mokytoja Laura Stašelienė
 
 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-19 08:53:39
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal