Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą (toliau – TPDR). Išrašų apie TPDR įregistruotus, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus išdavimas.

Paslaugos aprašymas Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą (toliau –TPDR). Išrašų apie TPDR įregistruotus, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus išdavimas.
Paslaugos kategorija Architektūros skyrius
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Detaliojo teritorijų planavimo projektų planavimo sąlygos
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų organizavimas miestų ir miestelių teritorijose.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai
Atsakingas dalinys Architektūros skyrius
Paslaugos vadovas
Paslaugos vykdytojas Svaja Trečiokienė tel. 8-45 508207
Prašymo forma (-os) Prašymas užregistruoti patvirtintą planavimo dokumentą
Aprašymas interesantui Planavimo organizatoriai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo Savivaldybės administracijos Architektūros skyriui pateikia:
1. nustatytos formos prašymą įregistruoti TPDR teritorijų planavimo dokumentą;
2. dokumento, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu;
3. teritorijų planavimo dokumento ir aiškinamojo rašto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas ir elektroninius dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu;
4. teritorijų planavimo dokumento sprendinius pateikti pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-09-30 nutarimu Nr. 936, vadovaujantis 2010-07-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. 1123, sprendinių projektinė medžiaga kompaktiniuose diskuose turi būti įrašyta dviem – vektoriniu GIS (dwg, shp ) ir rastriniu (jpg, png, pdf, tiff ir pan.) – formatais.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-06-19 nutarimu Nr. 721 (2014-01-01 įsigaliojusi redakcija)
6. Teritorijų planavimo dokumentų, registruojamų Teritorijų planavimo dokumentų registre, klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-10-08 įsakymu Nr. 450 (2014-01-23 įsigaliojusi redakcija)
D.U.K.
Paslaugos kaina Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacija Svaja Trečiokienė
Architektūros skyriaus vyr. specialistė
tel. (8 45) 50 82 07
el. p. svaja.treciokiene@panrs.lt
Informacija atnaujinta 2020-02-05 15:36:09

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ