Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Panevėžio rajono tarybos 2013-02-27 posėdžio sprendimai

2013-02-27 sprendimų projektai

Filmuota medžiaga

 

        Prieš Susilaikė Nebalsavo
T-29 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO 14 0 9 0
T-30 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 13 0 10 0
   
T-31 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO 12 0 10 0
T-32 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ RENGIMUI PAGAL 2007–2013 METŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-4.1-VRM-04-R „SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ 22 0 0 0
T-33 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS PANEVĖŽIO RAJONE“ RENGIMUI PAGAL 2007–2013 METŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-4.2-VRM-04-R „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ 21 0 0 0
T-34 DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS LENINGRADO SRITIES TOSNO RAJONO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI 21 0 0 0
T-35 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 21 0 0 0
T-36 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO 21 0 0 0
T-37 DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PANEVĖŽIO RAJONO RAGUVOS ŠVENTO KAZIMIERO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ, GUSTONIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO, KREKENAVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ IR RAMYGALOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO REORGANIZAVIMO 16 0 2 1
T-38 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 20 0 0 0
T-39 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR.T-195 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO 20 0 0 0
T-40 DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ, PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007–2013 METŲ STRATEGIJĄ, RENGIMUI 20 0 0 0
T-41 DĖL PROJEKTŲ, APMOKAMŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO BŪDU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO 20 0 0 0
T-42 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL KAI KURIŲ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PAVADINIMŲ KEITIMO, PANAIKINIMO, TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 20 0 0 0
T-43 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ NUOMOS 2003 M. KOVO 18 D. SUTARTIES ATNAUJINIMO 20 0 0 0
T-44 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-299 IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-268 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS 19 0 1 0
T-45 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO 14 2 4 0
T-46 DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO 20 0 0 0
T-47 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO 20 0 0 0
T-48 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO 20 0 0 0
T-49 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS 20 0 0 0