Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Panevėžio rajono tarybos 2012-02-23 posėdžio sprendimai

2012-02-23 sprendimų projektai

 

        Prieš Susilaikė Nebalsavo
T-16 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO 14 6 3 0
T-17 DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PASKOLOS SUTARTIES PAKEITIMĄ 21 0 2 0
T-18 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 21 0 2 0
T-19 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 19 0 4 0
T-20 DĖL GUSTONIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE, RAGUVOS ŠVENTO KAZIMIERO SENELIŲ GLOBOS NAMUOSE, VŠĮ RAMYGALOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE IR VŠĮ KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO FILIALE KREKENAVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS 2012 METAIS NUSTATYMO 22 0 1 0
T-21 DĖL MITYBOS, MEDIKAMENTŲ, MATERIALINIŲ VERTYBIŲ ATSARGŲ, MINKŠTO INVENTORIAUS IŠLAIDŲ FINANSINIŲ NORMATYVŲ RAJONO SUAUGUSIŲ ŽMONIŲ GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO 23 0 0 0
T-22 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KREKENAVOS KOMUNALINIS ŪKIS“ 2011 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR PRITARIMO BENDROVĖS METINIAM PRANEŠIMUI 16 2 5 0
T-23 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO 20 2 1 0
T-24 DĖL SUTARTIES SUDARYMO IR NUOMOS MOKESČIO PATVIRTINIMO 23 0 0 0
T-25 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ 23 0 0 0
T-26 DĖL TURTO PERĖMIMO 22 0 1 0
T-27 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 23 0 0 0
T-28 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO 2012 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO 23 0 0 0
T-29 DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ 22 0 0 0
T-30 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO 22 0 0 0
T-31 DĖL ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO 22 0 0 0
T-32 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO 22 0 0 0
T-33 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO 20 0 2 0
T-34 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 19 0 3 0
T-35 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS PATVIRTINIMO 20 0 1 1
T-36 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-195 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO 19 0 3 0
T-37 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 13 4 4 1
T-38 DĖL NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO IR KAPAVIETĖS SKYRIMO PANEVĖŽIO RAJONO KAPINĖSE TVARKOS PATVIRTINIMO 22 0 0 0
T-39 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 20 0 2 0
T-40 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STUDIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 20 0 2 0
T-41 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO 16 1 5 0
T-42 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO 16 0 6 0