Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Panevėžio rajono Tarybos 2011-02-23 6 šaukimo 51 posėdžio sprendimai

2011-02-23 6 šaukimo 51 posėdžio sprendimų projektai

Balsavimo rezultatai

 

T-21 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
T-22 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
 
T-23 DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
T-24 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
T-25 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2011 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
T-26 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
T-27 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO 2011 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
T-28 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO
T-29 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
T-30 DĖL KAI KURIŲ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PAVADINIMŲ KEITIMO, PANAIKINIMO, TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO
T-31 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
T-32 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
T-33 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO
T-34 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
T-35 DĖL ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
T-36 DĖL PANEVĖŽIO APLINKKELIO INTENSYVIOS PLĖTROS TERITORIJOS NUO PANEVĖŽIO MIESTO IKI MAGISTRALINIO KELIO (VIA BALTICA) A9/272 SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
T-37 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-01-21 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
T-38 DĖL DETALAUS PLANO TERITORIJOS IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO
T-39 SPRENDIMAS DĖL TARNYBOS SANTYKIŲ TĘSIMO SU REGINA ZITA VIŠKELIENE PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS (PAREIGYBĖS LYGIS – A, PAREIGYBĖS KATEGORIJA – 15) PAREIGOMS
T-40 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO Nr. T-139 IR 2003 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-239 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
T-41 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO KREKENAVOS MYKOLO ANTANAIČIO GIMNAZIJOS IR ĖRIŠKIŲ JUOZO BALČIKONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
T-42 DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2011 METŲ VEIKLOS PROGRAMOMS
T-43 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ, SUSIJUSIŲ SU PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKA, PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS