Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Panevėžio rajono Tarybos 2010-02-24 6 šaukimo 37 posėdžio sprendimai

2010-02-24 6 šaukimo 37 posėdžio sprendimų projektai

Dalyvavo: 23

 

   
        Prieš Nebalsavo
T-26 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO 14 5 4
T-27 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 23 0 0
T-28 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ IR LĖŠŲ SKYRIMO PATVIRTINIMO 23 0 0
T-29 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010–2012 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 23 0 0
  Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai        
  1 programa Word        
  1 programa Excel        
  2 programa Word        
  2 programa Excel        
  3 programa Word        
  3 programa Excel        
  4 programa Word        
  4 programa Excel        
  5 programa Word        
  5 programa Excel        
  6 programa Word        
  6 programa Excel        
  7 programa Word          
  7 programa Excel          
  8 programa Word          
  8 programa Excel

 

         
T-30 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2009 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO 23 0 0
T-31 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 M. APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO 23 0 0
T-32 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 23 0 0
T-33 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO 15 6 2
T-34 DĖL PATALPŲ NUOMOS 23 0 0
T-35 DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMO 23 0 0
T-36 DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO 21 0 2
T-37 DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO 23 0 0
T-38 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO 23 0 0
T-39 DĖL BENDRŲJŲ PLANŲ RENGIMO 23 0 0
T-40 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA PANEVĖŽIO RAJONE“ RENGIMUI PAGAL 2007–2013 METŲ SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP3-2.4-SADM-01-R „NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 23 0 0
T-41 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ IR VIETINIO ŪKIO, KONTROLĖS, SAVIVALDOS IR TEISĖSAUGOS, SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ, ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO REIKALŲ KOMITETŲ 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO 23 0 0
T-42 DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS UŽ 2009 METUS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 23 0 0
T-43 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO KULTŪROS CENTRŲ 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO 23 0 0
T-44 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGPJŪČIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-203 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ SENIŪNAITIJŲ“ PAKEITIMO 23 0 0
T-45 DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ METINĖMS VEIKLOS PROGRAMOMS 23 0 0
T-46 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 23 0 0