Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Panevėžio rajono Tarybos 2009-02-26 6 šaukimo 24 posėdžio sprendimai

Dalyvavo: 24

 

          Prieš Susi
laikė
Nebal
savo
T-36 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
  1 priedas Word            
  2 priedas Excel            
  3 priedas Word

 

           
T-37 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO, ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS PATVIRTINIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-38 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009-2011 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
  1 priedas Word            
  2 priedas Word            
  1 programa Word            
  1 programa Excel            
  2 programa Word            
  2 programa Excel            
  3 programa Word            
  3 programa Excel            
  4 programa Word            
  4 programa Excel            
  5 programa Word            
  5 programa Excel            
  6 programa Word            
  6 programa Excel            
  7 programa Word            
  7 programa Excel            
  8 programa Word            
  8 programa Excel

 

           
  Susiję dokumentai: 
1 dokumentas Word
           
  2 dokumentas Word            
  3 dokumentas Word            
  4 dokumentas Word            
  5 dokumentas Excel

 

           
T-39 DĖL ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KOMPENSAVIMO VŠĮ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS RAMYGALOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO IR VŠĮ KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO FILIALO KREKENAVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS PATVIRTINIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-40 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-801 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2005-2012 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 17 3 4 0
T-41 DĖL SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 18 0 6 0
T-42 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO 2009 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-43 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2009 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-44 DĖL LENGVATINIŲ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ PATVIRTINIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-45 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-46 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-10-16 SPRENDIMO NR. T-188 „DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE IR DARŽELIUOSE-MOKYKLOSE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 18 1 4 1
T-47 DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS PATVIRTINIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-48 DĖL EKOLOGIŠKAI SVEIKO MAISTO PROGRAMOS PATVIRTINIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-49 DĖL ĮGALIOJIMŲ PANEVĖŽIO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS SUTEIKIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 15 8 1 0
T-50 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-14 “ DĖL RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ IR PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-51 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO RAGUVOS VIDURINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-52 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-53 DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-54 DĖL PRITARIMO PAPROJEKČIO"KAIP VIETOS VALDŽIAI UŽMEGZTI DIALOGĄ SU BENDRUOMENE? LIETUVOS IR NORVEGIJOS PATIRTIES APSIKEITIMAS" RENGIMUI BENDRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PARAMAI GAUTI PAGAL SUBSIDIJŲ SCHEMOS „PATIRTIES PERDAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO RYŠIŲ TARP VIETINIO, REGIONINIO IR EUROREGIONINIO LYGIO PARTNERIŲ LIETUVOJE IR NORVEGIJOJE STIPRINIMAS“ PIRMĄJĮ KVIETIMĄ *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-55 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO Nr. T-210 „DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS PANEVĖŽIO RAJONO VŠĮ VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO, VŠĮ RAMYGALOS KOMUNALINIO ŪKIO IR UAB „KREKENAVOS KOMUNALINIS ŪKIS“ VEIKLOS PERSPEKTYVOMS NUSTATYTI SUDARYMO“ PAKEITIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-56 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ IR SĄRAŠO PATVIRTINIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-57 DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS MERUI IR MERO PAVADUOTOJUI *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-58 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-147 „DĖL ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO IR PIRMININKO PAVADUOTOJO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-59 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO Nr. T-111 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO” PAKEITIMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0
T-60 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-08-30 SPRENDIMO NR.T-206 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO, NUOSTATŲ BEI DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO *.doc formato dokumentas *.pdf formato dokumentas 24 0 0 0