Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

PANEVĖŽIO RAJONO REKREACINIŲ TERITORIJŲ SPECIALUSIS PLANAS

Atsižvelgiant į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentą ir į vertinimo subjektų pateiktas išvadas, 2014 01 07 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimą, kad Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 582948, fax. (8 45) 582975.

Plano rengėjas: UAB „Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius. Projekto vadovė – G. Ratkutė Skačkauskienė tel. (8 5) 2120269, fax. (8 5) 2124459, el. p.: giedre@urbanistika.lt.

Rengiamo plano pavadinimas: Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialusis planas.

Rengimo pradžia: 2012 11.

Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: Užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą. Nustatyti rekreacines teritorijas (zonas), rekreacinių vietovių ir/ar atskirų tvarkymo zonų ribas, nustatyti atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių sklypų ribas, upių ir upelių apsauginių zonų ribas, įvertinti gamtinio ir kultūrinio patrauklumo rekreacinei veiklai vystyti potencialą. Apibrėžti planuojamos teritorijos tvarkymo svarbiausias kryptis, nustatyti jų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimus, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones pagal teritorijos tvarkymo zonas, žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei naudojimo intensyvumą. Pateikti tikslinius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestietiško kraštovaizdžio struktūros optimalumo (kokybės) rodiklius, įvertinančius visų galimų skirtingo prioriteto (konservacinių, rekreacinių, ekologinės apsaugos, ūkinių, gyvenamųjų ir kt.) zonų reikalavimus. Formuoti rekreacinių teritorijų sistemą, nustatyti teritorijų turizmo ir rekreacijos plėtojimo kryptis, prioritetus bei priemones, siekiant sukurti racionalų turizmo paslaugų objektų tinklą bei šių paslaugų struktūrą ir įvairovę, racionaliai naudoti, atkurti ir gausinti turizmo ir rekreacijos išteklius. Sudaryti prielaidas formuoti turizmo centrus ir sąlygas plėtoti turizmo paslaugas bei viešąją turizmo infrastruktūrą, planuoti (rezervuoti) tikslinio naudojimo teritorijas rekreacinės infrastruktūros objektams statyti. Patenkinti visuomenės poreikius ir suderinti valstybės, savivaldybių, įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, plėtojančių turizmo verslą, interesus plėtojant turizmo paslaugas, saugant turizmo ir rekreacijos išteklius ir užtikrinant darnią teritorijų plėtrą. Detalizuoti bendrojo teritorijų planavimo dokumentų arba kitų specialiųjų planų sprendinius. Detalizuoti planuojamos teritorijos rekreacinio naudojimo koncepciją, apsaugos ir naudojimo reglamentus, teritorijos formavimo priemones, išdėstyti konkrečią rekreacinę infrastruktūrą (tarp jų turistines trasas ir kt.). Parengti investicinę aplinką, skatinti investicijas plėtoti turizmo ir rekreacinę veiklą.

Rengiamo plano SPAV ataskaita nebus atliekama. Su motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, galima susipažinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 582928, fax. (8 45) 582975, iki specialiojo plano sprendinių viešo susirinkimo pabaigos.


Informacija, kad pritarta Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialiojo plano koncepcijai. Su Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialiojo plano koncepcija galima susipažinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 582928, fax. (8 45) 582975), ji skelbiama Panevėžio rajono savivaldybės interneto tinklapyje (www.panrs.lt).

Informacija, kad parengti Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialiojo plano sprendiniai, sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.

Parengto specialiojo plano viešo svarstymo pradžia: nuo 2014 01 27.

Parengto specialiojo plano ekspozicija ir viešas susirinkimas: Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialusis planas viešai eksponuojamas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 582928, fax. (8 45) 582975) nuo 2014 02 07 iki 2014 02 28. Viešas susirinkimas vyks ten pat, 2014 02 28 11.00 val.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytais kontaktais) iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
 
 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-16 13:32:03
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal