Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Panevėžio rajono VVG kviečia teikti paraiškas

 

Panevėžio rajono vietos veiklos grupė paskelbė kvietimus teikti vietos projektų paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016–2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones / priemonių veiklos sritis:

„VIETOS PROJEKTŲ PAREIŠKĖJŲ IR VYKDYTOJŲ MOKYMAS, ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 (kvietimas Nr. 6)

Pagal šią priemonę remiamos Panevėžio rajono VVG vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymo, kompetencijų ir įgūdžių įgijimo veiklos.

Tinkami vietos projektų vykdytojai – viešieji juridiniai asmenys: Panevėžio rajono vietos veiklos grupės teritorijoje registruotos nevyriausybinės organizacijos (bendruomeninės organizacijos ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos).

Didžiausia galima parama – iki 10 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Paraiškos renkamos iki 2018 m. lapkričio 16 d. 16.00 val.

„PARAMA NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLUI KAIMO VIETOVĖSE PLĖTOTI“ Nr. LEADER-19.2-6.4 (kvietimas Nr. 7)

Parama teikiama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Skatinama įgyvendinti projektus, susijusius su biomasės perdirbimu, biokuro gamyba, remiamos veiklos, tiesiogiai susijusios su šalutinių produktų, atliekų ir kitų maistinių ir nemaistinių žaliavų surinkimu, panaudojimu ir perdirbimu. Priemonė skirta naujoms darbo vietoms kurti.

Tinkami vietos projektų vykdytojai – fiziniai asmenys (kaimo gyventojai, įskaitant ūkininkus, vyresni nei 18 m. amžiaus) ir Panevėžio rajone veikiantys privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos arba mažos įmonės statusą.

Didžiausia galima parama – iki 75 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Paraiškos renkamos iki 2018 m. lapkričio 16 d. 16.00 val.

„GYVENTOJŲ AKTYVUMO, VERSLUMO INICIATYVŲ SKATINIMAS, KRAŠTO TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 (kvietimas Nr. 8)

Remiamos veiklos, skatinančios gyventojų verslumo iniciatyvas, taip pat veiklos, kurios padeda integruoti jaunus žmones į bendruomenės gyvenimą ir sukuria įvairiapusę jaunų žmonių saviraišką užtikrinančias sąlygas. Parama teikiama ir kaimo organizacijų inicijuojamai visai bendruomenei svarbiai kultūrinei ir socialinei veiklai. Priemone skatinamas ir viešojo sektoriaus organizacijų bendradarbiavimas (inovacijų, verslumo ir kt. srityse), dalijimasis gerąja patirtimi.

Tinkami vietos projektų vykdytojai – Panevėžio rajone registruotos nevyriausybinės organizacijos (bendruomeninės organizacijos ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos), Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos.

Didžiausia galima parama – iki 14 995,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Paraiškos renkamos iki 2018 m. gruodžio 21 d. 16.00 val.

„PARAMA JAUNŲ ŽMONIŲ VERSLUI KAIMO VIETOVĖSE PRADĖTI“ Nr. LEADER-19.2-6.2 (kvietimas Nr. 9)

Parama teikiama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairią ne žemės ūkio veiklą (išskyrus mažmeninę ir didmeninę prekybą): produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Priemonė skirta naujoms darbo vietoms kurti.

Tinkami vietos projektų vykdytojai – fiziniai asmenys (kaimo gyventojai, įskaitant ūkininkus, vyresni nei 18 m. amžiaus) ir Panevėžio rajone veikiantys privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos arba mažos įmonės statusą.

Didžiausia galima parama – iki 50 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Paraiškos renkamos iki 2018 m. gruodžio 17 d. 16.00 val.

„PRIVATAUS SEKTORIAUS SOCIALINIO VERSLO KŪRIMAS IR PLĖTRA“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2 (kvietimas Nr. 10)

Parama teikiama privačių juridinių asmenų (labai mažų ir mažų įmonių) veikloms, kurios padėtų spręsti socialines problemas Panevėžio rajono VVG teritorijoje. Paslaugų ir (arba) prekių, skirtų socialinėms reikmėms (pagalbos pagyvenusiems asmenims ar neįgaliesiems, vaikų priežiūros, buitinių, ūkinių paslaugų, ir kt.) kūrimui ir plėtrai. Paslaugų teikimui ir prekių gaminimui tokiu būdu, kad būtų siekiamas socialinio pobūdžio tikslas (socialinė ir profesinė integracija, suteikiant galimybę dirbti asmenims, kurie atsidūrė nepalankioje padėtyje dėl atskirtį ir atstūmimą lemiančios menkos kvalifikacijos ar socialinių arba profesinių problemų ir t. t.). Priemonė skirta naujoms darbo vietoms kurti.

Tinkami vietos projektų vykdytojai – Panevėžio rajone registruoti privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos arba mažos įmonės statusą.

Didžiausia galima parama – iki 60 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Paraiškos renkamos iki 2018 m. gruodžio 17 d. 16.00 val.

Daugiau informacijos apie paramą skelbiama interneto svetainėse: www.panvvg.lt, www.nma.lt. Informacija ir konsultacijos apie kvietimus teikti vietos projektus ar jų įgyvendinimą teikiama Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys, tel. (8 45) 46 01 69 arba el. paštu panvvg@gmail.com


 
 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-02 14:10:07
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal