Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Panevėžio rajono VVG kviečia teikti paraiškas

 

Panevėžio rajono vietos veiklos grupė paskelbė kvietimus teikti vietos projektų paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016–2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones / priemonių veiklos sritis:

„BENDRUOMENINIO VERSLO KŪRIMAS IR PLĖTRA“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 (kvietimas Nr. 11)

Remiamos įvairių paslaugų (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo, namų priežiūros, smulkių žemės sklypų įdirbimo, buitinių paslaugų ir kt.) kaimo gyventojams teikimo veiklos, produktų kūrimas ir plėtra. Veiklų ir paslaugų, susijusių su turiningu laisvalaikiu ir aktyviu poilsiu, kūrimas ir plėtra (laisvalaikio užimtumo, sporto veiklos, kultūros veiklos organizavimo paslaugų teikimas). Turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra, įskaitant edukacinių programų vykdymą, kulinarinio paveldo ir tradicijų puoselėjimą (turizmo maršrutų, edukacinių programų, tradicinio paveldo produktų vystymo veiklos organizavimas). Paslaugų ne vietos gyventojams kūrimas ir plėtra ar jų prieinamumo ir kokybės gerinimo veiklos. Priemonė skirta naujoms darbo vietoms kurti.

Tinkami vietos projektų vykdytojai – viešieji juridiniai asmenys (Panevėžio rajone registruotos NVO (bendruomeninės organizacijos ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos).

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 65 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc.

„GYVENTOJŲ AKTYVUMO, VERSLUMO INICIATYVŲ SKATINIMAS, KRAŠTO TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 (kvietimas Nr. 12)

Remiamos veiklos, skatinančios gyventojų verslumo iniciatyvas, taip pat veiklos, kurios padeda integruoti jaunus žmones į bendruomenės gyvenimą ir sukuria įvairiapusę jaunų žmonių saviraišką užtikrinančias sąlygas. Parama teikiama ir kaimo organizacijų inicijuojamai visai bendruomenei svarbiai kultūrinei ir socialinei veiklai. Priemone skatinamas ir viešojo sektoriaus organizacijų bendradarbiavimas (inovacijų, verslumo ir kt. srityse), dalijimasis gerąja patirtimi.

Tinkami vietos projektų vykdytojai – Panevėžio rajone registruotos nevyriausybinės organizacijos (bendruomeninės organizacijos ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos), Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos.

Didžiausia galima parama – iki 14 995,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

„PARAMA NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLUI KAIMO VIETOVĖSE PLĖTOTI“ Nr. LEADER-19.2-6.4 (kvietimas Nr. 13)

Parama teikiama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Skatinama įgyvendinti projektus, susijusius su biomasės perdirbimu, biokuro gamyba, remiamos veiklos, tiesiogiai susijusios su šalutinių produktų, atliekų ir kitų maistinių ir nemaistinių žaliavų surinkimu, panaudojimu ir perdirbimu. Priemonė skirta naujoms darbo vietoms kurti.

Tinkami vietos projektų vykdytojai – fiziniai asmenys (kaimo gyventojai, įskaitant ūkininkus, vyresni nei 18 m. amžiaus) ir Panevėžio rajone veikiantys privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos arba mažos įmonės statusą.

Didžiausia galima parama – iki 75 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Daugiau informacijos apie paramą skelbiama interneto svetainėse www.panvvg.lt ir www.nma.lt.

Nemokama informacija ir konsultacijos apie kvietimus teikti vietos projektus ar jų įgyvendinimą teikiama Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys, tel. (8 45) 46 01 69 arba el. paštu panvvg@gmail.com

Paraiškos renkamos iki 2019 m. lapkričio 15 d. 16.00 val.


 Panevėžio rajono VVG informacija
 
 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-25 08:59:54
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal