Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

„Paįstrio krašto šviesuolio“ vardo suteikimo nuostatai


Paįstrio kraštiečių klubas „Ažuolas“

„Paįstrio krašto šviesuolio“ vardo  suteikimo nuostatai

 

 I. BENDROJI DALIS

 1. Paįstrio krašto šviesuolio vardo (toliau tekste – šviesuolio) suteikimo nuostatai reglamentuoja „PAĮSTRIO KRAŠTO ŠVIESUOLIO“ suteikimo sąlygas ir tvarką.
 2. Šviesuolio vardas gali būti suteiktas už nuopelnus:

ginant Tėvynės Laisvę ir Nepriklausomybę, puoselėjant ir propaguojant Paįstrio krašto kultūrą ir sportą, sprendžiant ekonomines ir socialines problemas, mokslo ir technikos srityje, šviečiamajame darbe, pristatant ir propaguojant profesionalųjį ar mėgėjišką meną, pristatant Paįstrio kraštą ir atstovaujant jam šalyje bei užsienyje.

 1. Šviesuolio vardas gali būti suteikiamas visiems asmenims, nusipelniusiems Paįstrio kraštui, taip pat po mirties.
 2. Pasiūlymus dėl Šviesuolio vardo suteikimo nagrinėja Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“  valdybos sprendimu patvirtinta 5 asmenų komisija.
 3. Sprendimą dėl Šviesuolio vardo suteikimo komisija teikia tvirtinti Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ prezidentui.
 4. Asmeniui, kuriam suteikiamas Šviesuolio vardas, įteikiamas diplomas, „Paįstrio krašto šviesuolio“ statulėlė,  jo vardas ir pavardė įtraukiami į Garbės knygą.

II. „PAĮSTRIO KRAŠTO ŠVIESUOLIO“ VARDO SUTEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 1. Siūlymus dėl Šviesuolio vardo suteikimo gali teikti įstaigos, visuomeninės organizacijos, gyventojų bendruomenės.
 2. Teikimas ir informacija (pateikiama trumpa siūlomo asmens biografija, darbų ir nuopelnų Paįstrio kraštui aprašymas) apie siūlomą kandidatą Šviesuolio vardui gauti pateikiama iki 2017 m. liepos 15 dienos ir registruojama Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ būstinėje (Paįstrio kultūros centras, Jaunystės g.1). Už duomenų apie asmenis, teikiamus apdovanoti, tikrumą atsako juos teikiantys asmenys.
 3. Komisija išnagrinėja teikimą dėl Šviesuolio vardo suteikimo, priima sprendimą dėl nominanto išrinkimo ir teikia savo išvadas kraštiečių klubo prezidentui tvirtinti.

III. ASMENŲ APDOVANOJIMAS

 1. Šviesuoliui įteikiama speciali „PAĮSTRIO KRAŠTO ŠVEISUOLIO“ statulėlė (asmeninis autorinis darbas), ant kurios yra  įrašas: „PAĮSTRIO KRAŠTO ŠVIESUOLIS(einamųjų metų data)“, Šviesuolio diplomas, kurį pasirašo Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ prezidentas.
 2. Apie Šviesuolio vardo suteikimą įrašoma „Paįstrio krašto šviesuoliai“ knygoje, kurioje pateikiama informacija apie Šviesuolio veiklą ir gyvenimą (knyga saugoma Paįstrio kultūros centre, Jaunystės g.1).
 3. Šviesuolio vardo suteikimas organizuojamas viešai ir iškilmingai Paįstrio krašto šventėje (data kilnojama atsižvelgiant į Šv. Onos atlaidus Paįstrio Švč. Mergelės Marijos globos bažnyčioje). Apie Šviesuolio vardo suteikimą informuojama visuomenė.

 

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Lėšos išlaidoms, susijusioms su Šviesuolio vardo suteikimu (išlaidomis statulėlei, diplomui pagaminti ir kt.), skiriamos iš tam tikslui kraštiečių klubo „Ąžuolas“ numatytų lėšų.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-12 15:17:31