Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Nekilnojamojo turto, esančio Naujamiesčio g. 1-1, Liberiškio k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav., viešo aukciono sąlygos

Aukciono organizatorė – Panevėžio rajono savivaldybės administracija (kodas 188774594, buveinė Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys), skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo elektroninio aukciono būdu. Aukcionas organizuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo patvirtinimo“.

Negyvenamoji patalpa – kultūros namai (unikalus Nr. 4400-3884-2956:9206, bendras plotas 957,99 kv. m, pagrindinis plotas 789,02 kv. m, pagrindinė naudojimo paskirtis – kultūros), esantys Naujamiesčio g. 1-1, Liberiškio k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav., ir 0,3177 ha žemės sklypo dalis, esanti 0,4556 ha žemės sklype (kadastro numeris Nr. 6631/0002:375, unikalus Nr. 4400-4386-9961), esančius Naujamiesčio g. 1, Liberiškio k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav.

Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės. Panevėžio rajono savivaldybės administracija neįsipareigoja iškraustyti patalpose esančių daiktų.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 14 076 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina – 12 402 Eur, pradinė žemės sklypo pardavimo kaina – 540 Eur, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 1 134 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 55 Eur.

Garantinis įnašas – 1 407 Eur.

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.

Naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintas skirsnis).

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis).

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis).

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis).

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis).

Pirkėjas nekilnojamam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.

Turto apžiūra 2020 m. lapkričio 16–19 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Naujamiesčio seniūnijos seniūną Joną Sankaitį, tel. 8 686 61 231, el. paštas jonas.sankaitis @panrs.lt.

Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2020-11-16 0.00 val., pabaiga 2020-11-19 23.59 val. 

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai aukciono dalyvio garantiniam įnašui ir aukciono dalyvio registravimo mokesčiui sumokėti: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti parduodamo turto adresą).

Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.

Viešo aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neužregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas po viešo aukciono pabaigos.

Aukciono data ir laikas: pradžia 2020-11-23 9.00 val., pabaiga 2020-11-26 13.59 val.

Aukciono vykdymo būdas. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos (Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju sudaroma ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo viešame aukcione, o valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis – ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo). Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma valstybinėje įmonėje Turto banke. Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.

Aukciono laimėtojas aukciono protokolą pasirašo tą pačią dieną arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir  el. paštu aldona.ciegyte@panrs.lt atsiunčia ranka pasirašytą ir nuskenuotą (tokiu  atveju ranka pasirašytą aukciono protokolo egzempliorių turi pateikti aukciono organizatoriui iki aukcione parduoto turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo) arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą protokolo egzempliorių.

Sąskaitos, į kurią sumokama parduoto nekilnojamojo turto kaina, rekvizitai: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.

Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas. Sąskaitos rekvizitai sumokėti už valstybinės žemės sklypą: valstybės įmonė Turto bankas (kodas 112021042), sąskaitos Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Kitos aukciono sąlygos. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už mažesnę kainą.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Aldona Čiegytė, tel. (8 45) 58 29 13, el. p. aldona.ciegyte@panrs.lt.


Savivaldybės informacija
 
 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-26 15:31:51
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal