Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Melioracijos statinių naudotojų asociacijos steigimas


 1. Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys.
 2. Asociacijos steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai.
 3. Visi asociacijos steigėjai nuo asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.
 4. Asociacijos steigėjai iki asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre parengia įstatų projektą ir sušaukia steigiamąjį susirinkimą, kuriame priimami įstatai ir sudaromas bent vienas valdymo organas.
 5. Steigiamos asociacijos vardu veikia steigimo sutartyje nurodytas arba steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo.
Asociacijos steigimo sutartis
 1. Asociacijos steigimo sutartyje turi būti nurodyta:
  1. steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir adresai; juridinių asmenų pavadinimai, buveinės, kodai; steigėjų atstovų vardai ir pavardės ar pavadinimai, asmens kodai);
  2. steigiamos asociacijos pavadinimas;
  3. steigimo sutarties sudarymo data.
 2. Asociacijos steigimo sutartyje taip pat gali būti nurodyta:
  1. steigėjų turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai;
  2. steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;
  3. ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;
  4. asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai asociacijai, jų teisės ir įgaliojimai;
  5. steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir jo sprendimų priėmimo tvarka;
  6. kitos šiam ir kitiems įstatymams neprieštaraujančios nuostatos.
Asociacijos registravimas ir juridinių asmenų registro duomenys
 1. Asociacija teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įregistruota juridinių asmenų registre.
 2. Asociaciją registruoti galima, jei sudaryta steigimo sutartis, sušauktas asociacijos steigiamasis susirinkimas, priimti asociacijos įstatai ir sudarytas bent vienas valdymo organas bei įvykdytos kitos steigimo sutartyje nurodytos prievolės.
 3. Asociacijai įregistruoti juridinių asmenų registre šiam registrui pateikiami steigimo sutartis, asociacijos įstatai ir kiti Civilinio kodekso 2.64 straipsnyje nurodyti dokumentai.
 4. Asociacija laikoma įsteigta nuo įregistravimo juridinių asmenų registre.
 5. Be Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje išvardintų duomenų, juridinių asmenų registre nurodomi šie asociacijos duomenys:
  1. veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
  2. fizinių metų pradžios ir pabaigos datos.

Panevėžio rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus informacija