Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, patikslinimas, papildymas, panaikinimas, leidimo dublikato išdavimas.

Paslaugos aprašymas Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, patikslinimas, papildymas, panaikinimas, leidimo dublikato išdavimas.
Paslaugos kategorija Ekonomikos ir turto valdymo skyrius
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Ekonomikos ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovas Aldona Čiegytė tel. (8 45) 58 29 13
Paslaugos vykdytojas Neringa Kraujalienė tel. mob. (8-45) 58 29 01
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais
Prašymas papildyti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais
Prašymas išduoti leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatą
Prašymas panaikintii leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais
Deklaracija apie pareiškėjo atitikimą leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams
Prašymas patikslinti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais
Aprašymas interesantui Leidimui gauti pateikiami šie dokumentai:
1. Nustatytos formos prašymas ir deklaracija;
2. Skystojo kuro degalinės ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtinta kopija;
3. Degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintos kopijos;
4. Sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtinta kopija ar išrašas;
5. Pažyma apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

Leidimui patikslinti pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas, kuriame papildomai nurodoma turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data;
2. Deklaracija;
3. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis.

Leidimui papildyti (kai prašoma įrašyti nauji degalinės įrenginiai (talpyklos ir (ar) degalų įpylimo kolonėlės) pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas, kuriame papildomai nurodoma turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data;
2. Deklaracija;
3. Skystojo kuro degalinės ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtinta kopija;
4. Degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintos kopijos;
5. Sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtinta kopija ar išrašas;
6. Pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

Leidimo dublikatui išduoti pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas, kuriame nurodoma priežastis, dėl kurios prašoma išduoti leidimo dublikatą.
2. Sugadinto leidimo originalas, jei leidimas sugadinamas.

Leidimo galiojimui panaikinti, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas
2. Leidimo originalas (grąžinamas per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie sprendimą dėl leidimo galiojimo panaikinimo gavimo). Šis reikalavimas netaikomas, jeigu leidimo turėtojas leidimo originalą pateikė kartu su prašymu panaikinti leidimo galiojimą.
Papildoma informacija Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Paslaugos sekos schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1-41 „Dėl prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“ .
D.U.K.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įm. k. 188659752)
Bankas AB „Swedbank“
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52966
Paslaugos kaina Valstybės rinkliava už leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą, patikslinimą, papildymą leidimo dublikato išdavimą.
Už leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą – 490 Eur, už leidimo papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą –112 Eur
Informacija Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus
vyr. specialistė Neringa Kraujalienė,
tel. (8 45) 58 29 01,
el. p. neringa.kraujaliene@panrs.lt
Informacija atnaujinta 2017-05-25 16:19:47

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ