Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Užsiimate verslu

Leidimas įrengti išorinę reklamą

Paslaugos aprašymas Išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje galima įrengti ir eksploatuoti tik turint Savivaldybės administracijos išduotą leidimą.
Paslaugos kategorija Architektūros skyrius
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Architektūros skyrius
Paslaugos vadovas
Paslaugos vykdytojas Stanislovas Stanulionis tel. (8 45) 508207
Prašymo forma (-os) Prašymas
Rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą
Priedas
Aprašymas interesantui 1. Prašymas;
2. Vietinės rinkliavos sumokėjimo mokamuoju pavedimu banko įstaigoje į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą patvirtinančio dokumento kopija;
3. Statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių ketinama įrengti išorinę reklamą, savininko (bendraturčių) raštiškas sutikimas;
4. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos), o nesant įsteigtos bendrijos - gyvenamojo namo butų savininkų ir (ar) nuomininkų daugumos rašytinis sutikimas, jei išorinė reklama įrengiama ant daugiabučio gyvenamojo
namo;
5. Išorinės reklamos vaizdinio projektas.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2008, Nr. 11-374)
2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000-12-01 įsakymas Nr. 405 "Dėl išorinėmis reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo " (Žin., 2000, Nr. 104-3305; 2005, Nr. 97-3683; 2008, Nr. 70-2667)
3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-13 įsakymas Nr. ĮV-138 "Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo " (Žin., 2005, Nr.50-1674)
4. Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2009-11-05 sprendimas Nr. T-241 "Dėl išorinės reklamos įrengimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo " , 2010-09-06 sprendimas Nr. T-145 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-241 "Dėl išorinės reklamos įrengimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo "
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija
Bankas Luminor Bank
Sąskaitos numeris LT61 4010 0412 0001 0049
Įmokos kodas 53566
Paslaugos kaina Rinkliavos dydžiai Mėnesiui/Metams Eur

1. 1 m2 išorinės reklamos įrengimas 1,50/14,00

2. 1 m2 išorinės kintamos reklamos įrengimas 2,60/29,00

3. 1 m2 išorinės reklamos įrengimas prie magistralinių kelių E67 (A8, A10) VIA BALTICA ( Helsinkis – Talinas–Ryga–Panevėžys–Kaunas–Varšuva–Vroclavas–Praha), E272 (A2, A9) (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga–Klaipėda), vakarinio Panevėžio miesto aplinkkelio (A17) 2,00/22,00

4. 1 m2 išorinės kintamos reklamos įrengimas prie Magistralinių kelių E67 (A8, A10) VIA BALTICA ( Helsinkis–Talinas–Ryga–Panevėžys–Kaunas–Varšuva–Vroclavas–Praha), E272 (A2, A9) (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga–Klaipėda), vakarinio Panevėžio miesto aplinkkelio (A17) 3,80/43,00

5. 1 m2 išorinės reklamos ant valstybinės žemės ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų įrengimas 2,60/29,00

6. 1 m2 išorinės kintamos reklamos ant valstybinės žemės ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų įrengimas 4,90/58,00

7. 1 m2 trumpalaikės išorinės reklamos įrengimas 1 parai 0,60
Informacija Tel. (8 45) 508207
Informacija atnaujinta 2020-02-05 14:56:09

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ