Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

2016-02-22
Laba diena, ar reglamentuoja koks nors teisės aktas ar įsakymas į kokią seniūniją reikia kreiptis vienu ar kitu klausimu? Dažnai yra atsakoma , kad reikia kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą?Ar turi teisę nepriimti interesanto seniūnijos darbuotojas, jei nesu savo gyvenamąją vietą deklaravęs toje seniūnijoje į kurią kreipiuosi, tačiau ji priklauso tai pačiai savivaldybei?

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą kiekviena seniūnija turi savo aptarnaujamos teritorijos ribas. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad seniūnija, neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina.

Informuojame, kad kai kurias funkcijas seniūnija atlieka tik tos teritorijos gyventojams, pvz., gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų išdavimas, notarinių veiksmų atlikimas ir kt.

Kadangi užklausoje nenurodyta, kokiu klausimu ketinate kreiptis į seniūniją, konkretaus atsakymo pateikti negalima. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje taisykles, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A-22, kreiptis į seniūniją teisę Jūs turite, tačiau jei seniūnija pagal kompetenciją nebus įgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų (pvz., išduoti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą), tokiu atveju Jus nukreips pagal kompetenciją į kitą seniūniją ar kitą instituciją. O tuo atveju, jei prašymas bus pateiktas raštu ir seniūnija pagal kompetenciją nebus įgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų, per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo išsiųs prašymą kompetentingai institucijai (pvz., kitai seniūnijai, savivaldybei ar kt. institucijai), kartu praneš apie tai asmeniui, paaiškins jo prašymo persiuntimo priežastis.

Atgal