Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Kvietimas neformaliojo vaikų švietimo teikėjams teikti neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas 2018 metams


 

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus iki 2018 m. sausio 3 d. pateikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai ( 207 kab.) NVŠ programas akreditavimui (paraiškos forma pridedama).

NVŠ teikėjai, šiuo metu vykdantys NVŠ programas, norintys tęsti veiklą, pateikia tik prašymą (forma pridedama) iki 2017 m. gruodžio 22 d. dėl programos atitikties pratęsimo 2018 metams.

Neregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) ir neturintys prieigų prie Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (toliau – KTPRR) NVŠ teikėjai  iki gruodžio 22 d. pateikia Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Nijolei Vanagienei (120 kab.) įstaigos nuostatus/įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančius dokumentus ir užpildo  Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą:


Prašymas-duomenų registravimo kortelė (juridiniams asmenims)

Prašymas-duomenų registravimo kortelė (fiziniams asmenims (laisviesiems mokytojams)

Reikalavimai rengiamoms NVŠ programoms:

1. NVŠ programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnyje apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.

2. NVŠ programas Panevėžio r. planuojame vykdyti 9 mėnesius (vasario–birželio ir rugsėjo–gruodžio mėn.), ne mažiau kaip po 2 valandas per savaitę.

3. NVŠ programos turi būti registruotos KTPRR ir paraiškoje nurodytas registracijos kodas.

Atrenkant programas prioritetas bus skiriamas naujoms, įdomioms, 1–12 klasių mokiniams patrauklioms NVŠ programoms ir, remiantis stebėsenos duomenimis, 2017 metais sėkmingai vykdytoms NVŠ programoms.
 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija