Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų finansavimui gauti

 

 

NVŠ programų finansavimas Panevėžio rajone bus tęsiamas 2020 m. rugsėjo–gruodžio mėn.  

Naujos paraiškos NVŠ programų akreditavimui bus priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. 15.00 val.

Paraiškas teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai (207 kab., Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) (paraiškos forma).


NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

- turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
- yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);
- turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
- užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
- turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

Neregistruoti ŠMIR ir neturintys prieigų prie Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (KTPRR) bei Mokinių registro (MR) NVŠ teikėjai iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Ilonai Čingienei (110 kab.) įstaigos nuostatus / įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančių dokumentų kopijas ir užpildo Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą.

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas čia.

Informacija apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikiama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje. Ilona Čingienė, tel. (8 45) 58 29 07, el. p. ilona.cingiene@panrs.lt