Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Komunalinis ūkis ir infrastruktūra

Kelio atšaka tarp namų Nr. 61 ir Nr. 63 Dariaus ir Girėno g., Ramygalos m. eina per privatų sklypą ir nėra gatvės dalis.

Pravažiavimui į namus Nr. 61A ir Nr. 61B nustatytas servitutas. Dėl pravažiavimo kreiptis į sklypo savininkus. Atšaka nėra vieša vieta, tai nėra ir viešojo intereso.

Kelio atšaka tarp namų Nr. 61 ir Nr. 63 Dariaus ir Girėno g., Ramygalos m. eina per privatų sklypą ir nėra gatvės dalis.

Pravažiavimui į namus Nr. 61A ir Nr. 61B nustatytas servitutas. Dėl pravažiavimo kreiptis į sklypo savininkus. Atšaka nėra vieša vieta, tai nėra ir viešojo intereso.

Dėl konkretaus kelio privažiavimui prie namų valdos galite kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrių telefonu 8 45 582964. Bendruoju atveju, jei yra esamas savivaldybės valdomas kelias, projektuodami gyvenamąjį namą turite pateikti mums prašymą prisijungimo sąlygoms gauti (prašymo forma - http://www.panrs.lt/index.php?834851725 ). Jei esamo kelio nėra, kartu su gyvenamuoju namu turėsite projektuoti ir privažiavimo kelią.

Apie neveikiantį šviestuvą Dembavos k. Pajuosčio pl. Ir Dembavos g. sankryžoje informavome gatvių apšvietimo tinklus prižiūrinčią įmonę. Įmonės atstovas užtikrino, kad gedimas bus pašalintas artimiausiu metu. Pažymėtina, kad dėl ilgo šviesiojo paros laiko nuo balandžio mėn. iki spalio mėn. gatvių apšvietimas rajono gyvenviečių gatvėse nėra jungiamas.
Dembavos gatvės atskirose vietose susikaupiančio lietaus vandens problema bus išspręsta atlikus šios gatvės rekonstravimo darbus. Dalis darbų bus atlikta dar šiemet, likusieji – 2021 m.

Iš Jūsų klausimo sunku nustatyti, apie kurį kelią teiraujatės. Už valstybinės reikšmės rajoninių kelių priežiūrą atsakinga VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, už miško kelių – Valstybinės miškų urėdijos atitinkamo regiono padalinys. Panevėžio rajono savivaldybė prižiūri tik jai priklausančius vietinės reikšmės kelius. Kad išsiaiškinti Jums rūpimo kelio savininką ir pranešti apie blogą jo būklę, siūlome kreiptis į Karsakiškio seniūniją.

Pro Bliūdžių k. vedantis dviračių takas priklauso Panevėžio regioniniams keliams.

Nurodyta kelio atkarpa yra valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3006 Panevėžys–Pavašuokiai–Subačius dalis. Valstybinius kelius turto patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Dėl informacijos apie planuojamus vykdyti kelio ruožo asfaltavimo darbus prašome kreiptis į nurodytą įstaigą.

Jei klausiama apie Lepšių kaimo Pamolainių gatvę, tai ji galėtų būti asfaltuojama ne anksčiau, kaip 2022 m. Šis terminas priklauso nuo kasmet savivaldybei skiriamų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų ir asfaltavimo darbų apimčių kitose rajono gyvenvietėse. Pažymėtina, kad 600 m ilgio šios gatvės atkarpa nuo magistralinio kelio A2 yra Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje, todėl dėl jos asfaltavimo reikia kreiptis į šios savivaldybės administraciją.

Prašymai dėl žemės paskirties keitimo  teikiami Panevėžio rajono savivaldybės administracijai.

2019 m. spalio 29 d. pasirašyta rangos sutartis dėl Ibutonių k. geriamojo vandens tiekimo tinklų statybos. Iki šio laiko rangovas parengė ir suderino vandentiekio tinklų statybos techninį projektą, buvo atlikta bendroji projekto ekspertizė, nupirktos statybos darbų techninės priežiūros paslaugos. Tinklų statybos darbai turėtų būti pradėti šių metų gegužės viduryje.

„Rail Baltica“ geležinkelio tiesimo projekto įgyvendinimo metu nebus sprendžiami jo kertamų žvyrkelių asfaltavimo klausimai. Kaip ir visų šalies valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga, taip ir kelio Nr. 3013 Berčiūnai-Dragonys-Gailiūnai asfaltavimo darbų užsakovas yra Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Pagal šios institucijos patvirtintą metodiką sudarytame asfaltuotinų žvyrkelių sąraše klausime nurodyto kelio ruožas įrašytas 27-uoju numeriu. Pažymėtina, kad 2018-2020 m. laikotarpyje numatyti tik aštuonių pirmųjų į sąrašą įrašytų ruožų asfaltavimas.

Dėl žemės sklypo ribų nužymėjimo ar riboženklių atstatymo turite kreiptis į geodezinių matavimų paslaugas teikiančias įmones ar fizinius asmenis. Vadovaujantis Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu „Dėl žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklių ir riboženklių standarto patvirtinimo“, 8 punkto nuostatomis, žemės sklypo savininkas, valstybinės žemės sklypo patikėtinis arba kitas valstybinės žemės sklypo naudotojas, nustatęs žemės sklypo ribas žyminčių riboženklių sunaikinimo ar sugadinimo faktą, privalo nedelsdamas imtis priemonių sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atstatyti LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, ir Taisyklių nustatyta tvarka.

Informuojame, kad Jūsų prašymas įrengti apšvietimą Tičkūnų k., Draugystės g. nuo Katino parduotuvės iki sodų ribos, įvertinus technines galimybes ir darbų finansavimą, bus nagrinėjamas 2020 metais. Kelio nelygumų/duobių tvarkymas iki sodo ribos numatomas pavasario laikotarpiu.

2019-03-27 su AB „Kelių priežiūra“ pasirašyta sutartis dėl 420 m Panevėžio sen. kelio (PAN-16) Spirakiai–Linoniai asfaltavimo darbų. Šių metų pabaigoje sutartyje numatyti darbai atlikti. Asfaltuoti viso kelio dėl ribotų finansinių galimybių šiuo metu nenumatoma.

Dėl galimybės prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo tinklų turite kreiptis į Jūsų gyvenvietės vartotojams geriamąjį vandenį tiekiančią įmonę.
Nuotekų išvadai iš pastatų ir kiemo nuotakynas bendruoju atveju priklauso tų pastatų savininkams, kuriems ir tenka prievolė vykdyti šių vamzdynų priežiūrą bei remontą. Pasiteirauti dėl kiekvieno konkretaus atvejo reikia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančioje įmonėje.

Sutartis su AB „Kelių priežiūra“ dėl kelio Spirakiai-Linoniai statybos darbų pasirašyta 2019-03-27. Galutinis darbų atlikimo terminas – 8 mėn.

Visi Lietuvos keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius. Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Juos turto patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.

Pėsčiųjų ir dviračių takai nuo Panevėžio iki Piniavos ir iki Velžio, kaip ir kiti panašūs takai, pvz. nuo Panevėžio iki Pajuostės ar Molainių, yra valstybinės reikšmės kelių sudedamoji dalis. Dėl apšvietimo įrengimo šiuose takuose, kaip ir dėl jų remonto ar priežiūros darbų, reikia kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją.

Rajono gyvenviečių prijungimas prie miesto savivaldybės yra reglamentuotas ir gali būti vykdomas tik teisės aktų nustatyta tvarka.

Kad rajono savivaldybė perimtų kitų fizinių ar juridinių asmenų nutiestus ir valdomus kelius, reikia, kad:

  1. šių kelių parametrai atitiktų statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ nustatytus vietinės reikšmės kelių techninius parametrus;
  2. šie keliai būtų įregistruoti Nekilnojamojo turto registre;
  3. keliai atitiktų vietinės reikšmės viešųjų kelių sąvoką, t. y. kad būtų skirti viešajam, o ne individualiam ar ribotam susisiekimui.

Palaukės ir Darbininkų gatvėse šiemet buvo atnaujintas dangos paviršius siekiant pagerinti jos kokybę. Kol kas asfaltavimas šiose gatvėse nėra numatomas. Jei šių gatvių gyventojai norėtų prisidėti prie asfaltavimo savo dalimi, tai galėtų įvykti greičiau.

 1 2 3 4 >>