Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Komunalinis ūkis ir infrastruktūra

Panevėžio rajono savivaldybėje greičio ribojimo kalneliai fizinių ar juridinių asmenų prašymu įrengiami tokia tvarka: savivaldybės administracijai teikiamas prašymas su planuojamos greičio mažinimo kalnelio įrengimo vietos schema ir gyventojų, prie kurių sklypų prašoma įrengti greičio apribojimo priemones, sutikimais.  Prašymą svarsto savivaldybės eismo saugumo komisija. Jai pritarus, savivaldybės parinktas rangovas suderina kalnelių įrengimo schemą su policija ir, vadovaudamasis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10, įrengia greičio mažinimo priemones. Molainių k. Kęstučio g. greičio mažinimo kalnelių įrengimo klausimas buvo svarstomas 2017 m. rugpjūčio 12 d. Eismo saugumo komisijos posėdyje. Komisija prašymui pritarė.

Savivaldybė yra suplanavusi  įgyvendinti vandentvarkos projektą Ibutonių k., jei bus skirtas papildomas ES struktūrinių fondų finansavimas šiai infrastruktūrai įrengti. Šiuo metu Žemės ūkio ministerija nėra priėmusi sprendimo, kokioms sritims bus paskirtas papildomas finansavimas. Jei ministerijos bus nuspręsta skirti lėšų vandentvarkos projektų įrengimui, tai šįmet bus  parengti projektiniai pasiūlymai, atliktas jų vertinimas ir inicijuojamos viešųjų pirkimų procedūros techninio projekto parengimo ir rangos darbams nupirkti.

Kaip mus informavo šioje Panevėžio seniūnijos teritorijoje geriamąjį vandenį tiekiančios įmonės UAB "Aukštaitijos vandenys" atstovai, artimiasiu metu vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų tiesimas Lepšių k. neplanuojamas. Apie 600 m ilgio kelio į Lepšių k. atkarpa nuo magistralinio kelio (Pamolainių g.) priklauso Panevėžio miesto savivaldybei. Viso kelio asfaltavimas būtų galimas tik Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėms pasirašius bendradarbiavimo sutartį. Šiuo metu tokia sutartis nėra sudaryta.

Staniūnų k. Vyčių gatvės likusią dalį planuojama asfaltuoti 2019-2020 m. Šiuo metu yra sudaryta sutartis su projektavimo įmone. Vykdydami sutarties sąlygas projektuotojai parengs projektavimo užduotį, atliks reikalngus tyrinėjimus, parengs techninį projektą ir įvykdys privalomąsias viešinimo procedūras. Pagal parengtą projektą bus paskelbtas viešasis darbų pirkimas. Priklausomai nuo to, kaip sklandžiai vyks projektavimas ir viešojo pirkimo procedūros, asfaltavimo darbai bus pradėti šių metų gale arba kitamet.

Apgailestaujame, bet dabartiniame etape rajono savivaldybė dėl ribotų finansinių galimybių negali pradėti geriamojo vandens ir buitinių nuotekų sistemų statybos projekto Mitriūnų kaime.

Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiajame plane šio kaimo geriamojo vandens ir buitinių nuotekų sistemų įrengimas yra numatytas kaip trečio prioriteto priemonė, o savivaldybė šiuo metu įgyvendina vandentvarkos ir nuotekų projektus rajono teritorijose, kurios priskiriamos pirmojo (gyvenamosios teritorijos daugiau kaip 500 gyventojų) ir antrojo (gyvenamosios teritorijos nuo 200 iki 500 gyventojų) prioriteto zonoms.

Panevėžio rajono savivaldybė nefinansuoja susisiekimo komunikacijų statybos privačiose valdose. Tai gali daryti asmenys, kuriems priklauso minėtas žemės sklypas.

Bernatonių sodų bendrijos elektros energijos perdavimo oro linijos priklauso AB „ESO“. Dėl gatvės apšvietimo Jums reikia kreiptis į AB „ESO“ klientų aptarnavimo skyrių adresu;  Senamiesčio g. 102B, Panevėžys.

galimybė skirti lėšas vandentiekio tinklų tiesimui Ibutonių kaime bus svarstoma planuojant rajono savivaldybės 2019 m. biudžetą. Biudžetą numatoma patvirtinti 2019 m. vasario mėn. vyksiančiame Tarybos posėdyje.

Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiajame plane Žibartonių ir Ibutonių kaimai įrašyti į pirmojo prioriteto gyvenviečių sąrašą. Dėl ribotų finansinių galimybių vandentvarkos tinklų plėtra šiuose kaimuose galima ne anksčiau kaip 2020 m.

Panevėžio rajone vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą administruoja ir mokesčius renka UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“.
Išsamesnė informacija teikiama PRATC Rinkliavų administravimo ir kontrolės padalinyje Panevėžyje, Marijonų g. 27 (prie PC „Bičiulis“), tel. 8 619 16 722, el. p. rinkliavos.pan@pratc.lt. Šiais kontaktais ir turite kreiptis dėl Jums kylančių neaiškumų ar tikslesnės informacijos.

Informuojame, kad Panevėžio rajono savivaldybės administracijai Velžio k. vandens tiekimo problemos yra žinomos ir VšĮ Velžio komunaliniam ūkiui pavesta  dėti visas pastangas, kad būtų užtikrinti Velžio k. vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybiniai ir kiekybiniai parametrai. Pagal aukštą geriamojo vandens suvartojimo lygį 2018 m. rugsėjo mėn. (nebūdingą šiam laikotarpiui) labai didelė tikimybė, kad yra trūkusi vandentiekio tinklo trasa paslėptu trūkimu, t. y. apeinant trasas nesimato išorinių, akivaizdžių vamzdyno trūkimo požymių. Maksimaliai didelis vandens suvartojimo lygis labai apkrauna vandenvietės nugeležinimo stotį ir išderina vandens bokšto režimą, dėl to vartotojams tiekiamame vandenyje atsiranda geležies kiekis ir nepageidaujamas kvapas. VšĮ Velžio komunalinio ūkio darbuotojai yra atšaukti iš atostogų, kad organizuotų tankesnį nugeležinimo stoties filtrų regeneracijos darbą bei nustatytų galimą vandentiekio tinklo vamzdyno trūkimą.

Be to, reaguodamas į gyventojų išsakytas problemas dėl tiekiamo vandens ir siekdamas pagerinti tiekiamo vandens kokybę, VšĮ Velžio komunalinis ūkis pradėjo įgyvendinti technines priemones geriamojo vandens sistemai atnaujinti – šiuo metu inicijuojama Velžio k. vandenvietės rekonstrukcija, kurią užbaigus tikimasi visiškai tenkinti gyventojų geriamojo vandens poreikius.

Pagal naują tvarką visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai dabar privalo mokėti dvinarę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą, ją sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Pastovioji rinkliavos dalis Panevėžio rajono gyventojams priklauso nuo nekilnojamojo turto ploto. Individualių gyvenamųjų namų ir daugiabučių savininkams ši mokesčio dalis skaičiuojama plotą padauginus iš nustatyto įkainio. Maksimalus apmokestinamas plotas – 100 kv. m. Namų valdoje apmokestinamas tik namas.

Pastoviąja dalimi apmokestinti visi nekilnojamojo turto objektai, nesvarbu ar juose šeimininkai gyvena nuolat ar atvyksta tik retkarčiais.  

Kintamąja dvinarės rinkliavos dalimi apmokestinti tie, kuriems teikiama mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Jei gyvenamajame name ar bute yra deklaruotas gyventojų skaičius, vadovaujantis Panevėžio rajono atliekų tvarkymo taisyklėmis, yra privalomas minimalus atliekų išvežimo kiekis.

 Jei gyvenamajamame name nėra deklaruotų asmenų, Jums reikia kreiptis į Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro Rinkliavų administravimo skyrių dėl mokesčio patikslinimo.

Iš Panevėžio miesto į Paviešėčių gyvenvietę rekonstruotu aplinkkeliu bus galima patekti iki aplinkkelio važiuojant K. Naruševičiaus ar T. Tilvyčio gatvėmis. Jei iš Panevėžio važiuosite Klaipėdos ar Pušaloto gatvėmis, aplinkkeliu reikės vykti iki jo ir T. Tilvyčio g. žiedinės sankryžos. 

Laba diena.
Dėl neveikiančio drenažo Jums reikėtų kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrių 312 kab. arba tel. (8 45) 58 26 97. Prašyme Jūs nenurodėte drenažo gedimo konkrečios vietos.

Mažas pajamas gaunantiems gyventojams valstybė nustatyta tvarka skiria kompensacijas už suvartotą geriamąjį vandenį ir ir nuotekų tvarkymą. Prisijungimo prie veikiančių vandentvarkos tinklų išlaidos nėra kompensuojamos.

Laba diena,

vandentiekio ir nuotekų tinklo plėtros projekto sekantis etapas Miežiškių mstl. inicijuojamas šiais metais. Planuojama plėtra apims vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo ir statybos darbus Nevėžio g. atkarpoje nuo būsto Nr.42 iki Nr.40 ir visoje Šermūkšnių gatvėje. Kartu planuojamas ir išvadų, įvadų suformavimas būstams pagal Miežiškių gyventojų bendruomenės prašymą 2015-10-19. Nr.S-9, kurie yra šalia veikiančių  vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų.

Viešojo pirkimo procedūrą dėl tinklų projektavimo ir statybos darbų planuojama pradėti š.m. liepos mėnesį.

Vandentvarkos projektą Ėriškių kaime įgyvendina VšĮ Velžio komunalinis ūkis. 2017-05-04 aplinkos ministras įsakymu Nr. Di-359 paskyrė finansavimą projektui "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone". Per praėjusį laikotarpį parengti investicijų planai, pirkimo dokumentų projektai, kiti reikiami dokumentai ir pateikti Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA), su kuria pasirašyta paramos sutartis. VšĮ Velžio komunalinis ūkis atliko projektavimo, projekto ekspertizės paslaugų ir statybos darbų viešųjų pirkimų procedūras. Konkurso būdu parinktas rangovas parengė projektinę dokumentaciją, šiuo metu vykdoma projektų ekspertizė. Gegužės 28 d. planuojama pradėti tinklų statybos darbus.

Taip. Šiuo metu vertinami Žaliosios g. Molainių k. Panevėžio sen. rekonstravimo darbų pirkimo dokumentai. Nustačius laimėtoją ir pasirašius sutartį, Žaliosios g. rekonstravimo darbai turi būti pradėti šiais metais.

Gyventojai, pageidaujantys, kad būtų įrengtas greičio ribojimo kalnelis, turi raštu kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administraciją arba į seniūniją, kurioje yra gatvė. Kartu su prašymu turi būti pateikta gatvės schema, kurioje nurodyta prašomo greičio kalnelio vieta ir gretimų sklypų savininkų sutikimai. Gautas prašymas įtraukiamas į artimiausio Eismo saugumo komisijos posėdžio darbotvarkę.

Laba diena. Už vietinės reikšmės kelių būklę atsako kiekvienos seniūnijos seniūnas. Apgailestauju, kad patyrėte nepatogumų dėl apledijusio kelio Šeškų kaimo teritorijoje, nors seniūnija apie šiame kelyje sudėtingas eismo sąlygas jokios informacijos nebuvo gavusi. Šiuo metu Paįstrio seniūnija prižiūri 151,89 km vietinės reikšmės kelių, todėl visada esame dėkingi gyventojams už pateiktą informaciją ir pastabas dėl kelių būklės.

 1 2 3 >>