Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Komunalinis ūkis ir infrastruktūra

Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiajame plane Žibartonių ir Ibutonių kaimai įrašyti į pirmojo prioriteto gyvenviečių sąrašą. Dėl ribotų finansinių galimybių vandentvarkos tinklų plėtra šiuose kaimuose galima ne anksčiau kaip 2020 m.

Panevėžio rajone vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą administruoja ir mokesčius renka UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“.
Išsamesnė informacija teikiama PRATC Rinkliavų administravimo ir kontrolės padalinyje Panevėžyje, Marijonų g. 27 (prie PC „Bičiulis“), tel. 8 619 16 722, el. p. rinkliavos.pan@pratc.lt. Šiais kontaktais ir turite kreiptis dėl Jums kylančių neaiškumų ar tikslesnės informacijos.

Informuojame, kad Panevėžio rajono savivaldybės administracijai Velžio k. vandens tiekimo problemos yra žinomos ir VšĮ Velžio komunaliniam ūkiui pavesta  dėti visas pastangas, kad būtų užtikrinti Velžio k. vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybiniai ir kiekybiniai parametrai. Pagal aukštą geriamojo vandens suvartojimo lygį 2018 m. rugsėjo mėn. (nebūdingą šiam laikotarpiui) labai didelė tikimybė, kad yra trūkusi vandentiekio tinklo trasa paslėptu trūkimu, t. y. apeinant trasas nesimato išorinių, akivaizdžių vamzdyno trūkimo požymių. Maksimaliai didelis vandens suvartojimo lygis labai apkrauna vandenvietės nugeležinimo stotį ir išderina vandens bokšto režimą, dėl to vartotojams tiekiamame vandenyje atsiranda geležies kiekis ir nepageidaujamas kvapas. VšĮ Velžio komunalinio ūkio darbuotojai yra atšaukti iš atostogų, kad organizuotų tankesnį nugeležinimo stoties filtrų regeneracijos darbą bei nustatytų galimą vandentiekio tinklo vamzdyno trūkimą.

Be to, reaguodamas į gyventojų išsakytas problemas dėl tiekiamo vandens ir siekdamas pagerinti tiekiamo vandens kokybę, VšĮ Velžio komunalinis ūkis pradėjo įgyvendinti technines priemones geriamojo vandens sistemai atnaujinti – šiuo metu inicijuojama Velžio k. vandenvietės rekonstrukcija, kurią užbaigus tikimasi visiškai tenkinti gyventojų geriamojo vandens poreikius.

Pagal naują tvarką visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai dabar privalo mokėti dvinarę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą, ją sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Pastovioji rinkliavos dalis Panevėžio rajono gyventojams priklauso nuo nekilnojamojo turto ploto. Individualių gyvenamųjų namų ir daugiabučių savininkams ši mokesčio dalis skaičiuojama plotą padauginus iš nustatyto įkainio. Maksimalus apmokestinamas plotas – 100 kv. m. Namų valdoje apmokestinamas tik namas.

Pastoviąja dalimi apmokestinti visi nekilnojamojo turto objektai, nesvarbu ar juose šeimininkai gyvena nuolat ar atvyksta tik retkarčiais.  

Kintamąja dvinarės rinkliavos dalimi apmokestinti tie, kuriems teikiama mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Jei gyvenamajame name ar bute yra deklaruotas gyventojų skaičius, vadovaujantis Panevėžio rajono atliekų tvarkymo taisyklėmis, yra privalomas minimalus atliekų išvežimo kiekis.

 Jei gyvenamajamame name nėra deklaruotų asmenų, Jums reikia kreiptis į Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro Rinkliavų administravimo skyrių dėl mokesčio patikslinimo.

Iš Panevėžio miesto į Paviešėčių gyvenvietę rekonstruotu aplinkkeliu bus galima patekti iki aplinkkelio važiuojant K. Naruševičiaus ar T. Tilvyčio gatvėmis. Jei iš Panevėžio važiuosite Klaipėdos ar Pušaloto gatvėmis, aplinkkeliu reikės vykti iki jo ir T. Tilvyčio g. žiedinės sankryžos. 

Laba diena.
Dėl neveikiančio drenažo Jums reikėtų kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrių 312 kab. arba tel. (8 45) 58 26 97. Prašyme Jūs nenurodėte drenažo gedimo konkrečios vietos.

Mažas pajamas gaunantiems gyventojams valstybė nustatyta tvarka skiria kompensacijas už suvartotą geriamąjį vandenį ir ir nuotekų tvarkymą. Prisijungimo prie veikiančių vandentvarkos tinklų išlaidos nėra kompensuojamos.

Laba diena,

vandentiekio ir nuotekų tinklo plėtros projekto sekantis etapas Miežiškių mstl. inicijuojamas šiais metais. Planuojama plėtra apims vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo ir statybos darbus Nevėžio g. atkarpoje nuo būsto Nr.42 iki Nr.40 ir visoje Šermūkšnių gatvėje. Kartu planuojamas ir išvadų, įvadų suformavimas būstams pagal Miežiškių gyventojų bendruomenės prašymą 2015-10-19. Nr.S-9, kurie yra šalia veikiančių  vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų.

Viešojo pirkimo procedūrą dėl tinklų projektavimo ir statybos darbų planuojama pradėti š.m. liepos mėnesį.

Vandentvarkos projektą Ėriškių kaime įgyvendina VšĮ Velžio komunalinis ūkis. 2017-05-04 aplinkos ministras įsakymu Nr. Di-359 paskyrė finansavimą projektui "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone". Per praėjusį laikotarpį parengti investicijų planai, pirkimo dokumentų projektai, kiti reikiami dokumentai ir pateikti Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA), su kuria pasirašyta paramos sutartis. VšĮ Velžio komunalinis ūkis atliko projektavimo, projekto ekspertizės paslaugų ir statybos darbų viešųjų pirkimų procedūras. Konkurso būdu parinktas rangovas parengė projektinę dokumentaciją, šiuo metu vykdoma projektų ekspertizė. Gegužės 28 d. planuojama pradėti tinklų statybos darbus.

Taip. Šiuo metu vertinami Žaliosios g. Molainių k. Panevėžio sen. rekonstravimo darbų pirkimo dokumentai. Nustačius laimėtoją ir pasirašius sutartį, Žaliosios g. rekonstravimo darbai turi būti pradėti šiais metais.

Gyventojai, pageidaujantys, kad būtų įrengtas greičio ribojimo kalnelis, turi raštu kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administraciją arba į seniūniją, kurioje yra gatvė. Kartu su prašymu turi būti pateikta gatvės schema, kurioje nurodyta prašomo greičio kalnelio vieta ir gretimų sklypų savininkų sutikimai. Gautas prašymas įtraukiamas į artimiausio Eismo saugumo komisijos posėdžio darbotvarkę.

Laba diena. Už vietinės reikšmės kelių būklę atsako kiekvienos seniūnijos seniūnas. Apgailestauju, kad patyrėte nepatogumų dėl apledijusio kelio Šeškų kaimo teritorijoje, nors seniūnija apie šiame kelyje sudėtingas eismo sąlygas jokios informacijos nebuvo gavusi. Šiuo metu Paįstrio seniūnija prižiūri 151,89 km vietinės reikšmės kelių, todėl visada esame dėkingi gyventojams už pateiktą informaciją ir pastabas dėl kelių būklės.

Vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu, nuo 2017 m. spalio 1 d. Panevėžio rajone už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą pradėta taikyti dvinarė vietinė rinkliava. Šią rinkliavą Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T-32 pavesta administruoti Panevėžio apskrities savivaldybių įsteigtam juridiniam asmeniui – Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui. Šis sprendimas atitinka LR Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 1 punkto nuostatas, kuriame sakoma, kad „Kelios ar visos į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančios savivaldybės, didindamos atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą, gali bendradarbiauti ir kartu įsteigti juridinį asmenį - komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių.“

Aukščiau minėto įstatymo 30-1 straipsnio 2 punkte nurodyta, kad „Nekilnojamojo turto objektų, kurių rūšių sąrašą nustato Aplinkos ministerija, savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą.“ Vietinės rinkliavos įvedimo atveju jokios sutartys nesudaromos. Asmenys, kurie iki minėtos sutarties turėjo komunalinių atliekų surinkimo konteinerius ir naudojosi rajono savivaldybės sukurta atliekų surinkimo sistema, jokie nepatogumai nekilo. Jiems tereikėjo pakeisti tik mokesčio už atliekų tvarkymą gavėją.

Mokėjimo pranešimus formuoja ir atliekų turėtojams siunčia Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras . Dėl sąskaitos apmokėjimo , mokėtinų sumų dydžių sekančiais metais Jums reikia kreiptis į šią įmonę, mokėjimo pranešime nurodytais kontaktais. Rajono savivaldybė mokėjimo pranešimų neformuoja ir nevykdo lėšų priskaitymų.

Asfaltuojant Šilagalio k. Tvenkinio g. numatyta visas nuovažas įrengti tik su žvyro danga. Išasfaltuoti ar įrengti kitokią nuovažų dangą privačių sklypų savininkai gali savo iniciatyva ir savo lėšomis.

Panevėžio rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo tikslas sudaryti saugesnes sąlygas pėsčiųjų ir automobilių transporto eismui, todėl šviestuvai jungiami tik tuo tamsiu paros laiku, kai vyksta eismas. Priklausomai nuo dydžio, visos gyvenvietės ar jos dalies gatvių apšvietimo linijos sujungtos į bendrai valdomą tinklą, todėl sudaryti išskirtinių sąlygų kuriai nors gatvei negalime. Savo turto apsaugai nuo vagių gyventojai turėtų įsirengti individualų namų valdos apšvietimą, signalizaciją ar naudoti kitas priemones.

Kaip ir didžiojoje daugumoje rajono gyvenviečių gatvių, Dembavos k. Vykinto g. atkarpoje palei Dembavos upelį gatvę apšviečia kas antras šviestuvas. Kitoje gatvės atkarpoje nuo Savanorių g. jungiamas kas trečias šviestuvas, t.y. prie namų Nr. 13, 19 ir 27. Užbaigus Vykinto g. asfaltavimo darbus, VšĮ Velžio komunalinio ūkio energetiko tarnybai pavesta nuimti vieną šviestuvą prie namo Nr. 19 ir įrengti du ant atramų prie namų Nr. 15 ir Nr. 23.

K. Naruševičiaus gatvės asfaltavimo klausimas buvo svarstomas 2016 m. Kadangi gatvė driekiasi ir Panevėžio miesto, ir rajono savivaldybių teritorijose, buvo siekiama sumažinti dėl rekonstruojamo aplinkkelio abiejų savivaldybių gyventojų judumui galimai atsirandančią neigiamą įtaką. Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos nepasirašius bendradarbiavimo sutarties, šiuo metu nėra nustatyti kokie nors K. Naruševičiaus gatvės asfaltavimo darbų terminai. Pažymėtina, kad Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje ši gatvė neasfaltuota nuo Molainių k. Tvenkinio g. iki miesto ribos, t.y. apie 270 m.

Pagal patvirtintą grafiką Dembavoje ir kitose priemiestinėse gyvenvietėse ryte gatvių apšvietimas įjungiamas 6.00 val. (Dembavoje nuo pastotės V-710 ryte gatvių apšvietimas įjungiamas 5.20 val., nuo pastotės TR-225 - 5.00 val.), o išjungiamas ir vakare įjungiamas foto relių ar astronominių laikrodžių pagalba. Šie įrenginiai naudojami tam, kad šviestuvai veiktų tik sutemus ir elektros energija nebūtų eikvojama be reikalo. Turime sutikti, kad lapkričio pradžioje saulėtekio ir saulėlydžio laikas sutampa su tuo laiku, kai gyventojai vyksta į darbą arba grįžta iš jo. Mėnesio viduryje ir vėliau šviesusi paros metas sutrumpėja taip, kad švinta vis vėliau, o temsta vis anksčiau, todėl šviestuvai veikia tinkamai. Problemą galima būtų išspręsti automatizavus rajono gyvenviečių apšvietimo tinklų valdymą, tačiau dėl ribotų finansinių galimybių šie darbai kolkas nėra atliekami.

2017 m. liepą paskelbta vandentvarkos Ėriškių k. projekto statybos darbų pradžia. Iki 2018 m. kovo mėn. vyks projektavimo darbai. Statybos darbus pagal parengtą projektą numatoma pradėti 2018 m. pavasarį, darbų  pabaiga 2020 m. kovo mėn. Šių metų rugsėjo mėn. gyvenvietėje bus pastatyti informaciniai stendai su visa informacija apie vykdomą projektą.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų projektų vertinimo ir atrankos komisija 2017 m. gegužės 15 d. patvirtino Gyvenviečių teritorijose esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos metodiką ir Asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) atrankos metodiką. Komisija šiuo metu renka informaciją apie metodikose nurodytus atrankos kriterijus atitinkančius kelius, tarp kurių yra ir Jūsų klausime nurodytas valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3415 Sidabravas-Birželės-Naujamiestis. Kelių direkcija, surinkusi ir įvertinusi informaciją, sudarys galutinį asfaltuojamų kelių prioritetinį sąrašą. Sąraše prioriteto tvarka išdėstyti projektai bus įgyvendinami pagal finansavimo galimybes. Daugiau informacijos galite gauti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriuje, tel. + 370 5 232 9718; + 370 5 232 9732.
 1 2 3 >>