Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Bendrieji klausimai

Gyvenamosios vietos deklaravimas galimas tik  gyvenamosios paskirties pastatuose.

Šventei pasiruošti (nušienauti ar krūmus išpjauti) galima per laikinųjų darbų programos lėšas arba viešųjų erdvių šienavimo lėšas.

Asmeniui kuriam nustatytas 50 proc. darbingumas, nepriklauso subsidija būstui įsigyti. Pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 7 punktą Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Informaciją apie subsidijas galite rasti Savivaldybės internetiniame puslapyje adresu http://www.panrs.lt/go.php/lit/Informacija-apie-Panevezio-rajono-savivaldybes-ir-socialinius-bustus-ju-nuomos-tvarka-laukianciuju-saraus-kreditus-bustui-isigyti

Dėl išsamensės informacijos prašome skambinti į Ekonomikos ir turto valdymo sk., tel. 845 582956

Dėl nenušienautų žemės sklypų Panevėžio rajone galima kreiptis į seniūniją arba į Nacionalinę žemės tarnybą.

Negalite tvarkytis, imti paskolos, negavę pažymos, patvirtinimo, kad Jums rezervuoti pinigai. Turite sulaukti savo eilės ir tada banke aktyvuoti pažymą ir pradėti tvarkytis.

Teisę į vienkartinę išmoką  vaikui  skirtą COVID-19 pandemijos padariniams mažinti turi asmenys, kuriems nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo (yra) skirta išmoka vaikui. Prašymo pildyti nereikia.

Dėl keliuko reikia derinti su Statybos ir infrastruktūros skyriumi ir su seniūnu.

Kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos saugaus eismo komisiją. Reikalingas prašymas raštu su parašais ir schemutė.

Kol kas neplanuojama socialinio būsto plėtra, perkant butus. Dokumentus galima teikti tik tuo metu, kai paskelbiama spaudoje ir savivaldybės internetiniame puslapyje apie pirkimo sąlygas.

Taip, jei turimo būsto plotas neviršija vienam asmeniui 14 kv. m, galite teikti prašymą spis.lt. Išsamesnę informaciją galite gauti internetiniame puslapyje http://www.panrs.lt/go.php/lit/Informacija-del-finansines-paskatos-pirmaji-busta-isigyjancioms-jaunoms-eimoms arba paskambinę tel. (8 45) 58 29 56.

Taip, jei turimo būsto plotas neviršija vienam asmeniui 14 kv. m, galite teikti prašymą spis.lt. Išsamesnę informaciją galite gauti internetiniame puslapyje http://www.panrs.lt/go.php/lit/Informacija-del-finansines-paskatos-pirmaji-busta-isigyjancioms-jaunoms-eimoms arba paskambinę tel. (8 45) 58 29 56.

Taip, jei turimo būsto plotas neviršija vienam asmeniui 14 kv. m, galite teikti prašymą spis.lt. Išsamesnę informaciją galite gauti internetiniame puslapyje http://www.panrs.lt/go.php/lit/Informacija-del-finansines-paskatos-pirmaji-busta-isigyjancioms-jaunoms-eimoms arba paskambinę tel. (8 45) 58 29 56.

Dėkojame už informaciją, būtinai atkreipsime dėmesį į pastabas ir krūmus bei medžių šakas kelio Paįstrys – Bernatoniai pakelės grioviuose iškirsime šį rudenį. Krūmų kirtimo darbai vykdomi rudenį todėl, kad žiemą atlikti panašius darbus trukdo gamtinės sąlygos, o laikotarpis nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. yra paukščių ramybės metas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-4 redakcija) kirtimo ir genėjimo darbai draudžiami.

Informaciją apie būsto kreditų subsidijavimą galite rasti Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje panrs.lt.

http://www.panrs.lt/go.php/lit/Informacija-apie-valstybes-i-dalies-kompensuojamus-busto-kreditus ir http://www.panrs.lt/go.php/lit/Informacija-del-finansines-paskatos-pirmaji-busta-isigyjancioms-jaunoms-eimoms

Dėl detalesnės informacijos skambinkite Linai Gaidytei

Lina Gaidytė
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
Tel.: (8 45) 58 29 56
El. p. lina.gaidyte@panrs.lt

Prašymus dėl savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės viešųjų kelių ar gatvių asfaltavimo gyventojai gali teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai raštu, išsiusdami juos įprastiniu būdu paštu arba elektroniniu paštu. Prašyme turi būti konkrečiai nurodytas pageidaujamo asfaltuoti kelio (gatvės) ruožas tam, kad galima būtų vertinti jo svarbą vietos bendruomenei, eismo intensyvumą ir kitas aplinkybes. Pažymėtina, kad neasfaltuojami ir neremontuojami privažiavimai į privačias valdas ar kiti vidaus keliams priskiriami vietinės reikšmės keliai. Gyventojų, auginančių mažamečius vaikus, prašymams prioritetas nenustatomas.

Informaciją apie subsidijas pirmajam būstui įsigyti galite rasti Panevėžio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje adresu: http://www.panrs.lt/go.php/lit/Informacija-apie-Panevezio-rajono-savivaldybes-ir-socialinius-bustus-ju-nuomos-tvarka-laukianciuju-saraus-kreditus-bustui-isigyti

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu į Liną Gaidytę.

Pagarbiai
Lina Gaidytė
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
Tel.: (8 45) 58 29 56
El. p. lina.gaidyte@panrs.lt

Be paties žmogaus deklaruoti gyvenamosios vietos negalima.

Rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos.

Jei atitinkate Įstatymo 8 str. numatytus reikalavimus, tai Jūs galite kreiptis dėl subsidijos. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Ekonomikos ir turto valdymo sk. vyr. specialistę Liną Gaidytę, tel. (845) 58 29 56, lina.gaidyte@panrs.lt

Jeigu išmokos gavėjas persikelia gyventi į kitą savivaldybę, išmokos mokėjimas ankstesnėje savivaldybėje nutraukiamas nuo mėnesio, kurį asmuo pakeitė gyvenamąją vietą, paskutinės dienos. Į kitą savivaldybę reikia kreiptis ne anksčiau kaip nuo kito mėnesio po to, kai asmens gyvenamoji vieta buvo pakeista.

 1 2 3 4 5 6 >>