Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Bendrieji klausimai

Eilių šiai dienai nėra, gauna pažymas dėl subsidijos visi. Kas bus pavasarį sunku prognozuoti.

Jei su vaiko tėvu bus sudaryta santuoka ir jis bus įrašytas i soc. būsto sutartį, tai tikrinant pajamas už praėjusius metus neturės viršyti vienam asmeniui 2 806 Eur. Tai keturių asmenų šeima neturi viršyti per metus 11 224 Eur.

Jei neviršysite, tai turėsite teisę į soc. būstą. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės telefonu (8 45) 58 29 56.

Negalima, tai yra parama pirmajam būstui įsigyti. Sekantį būstą galite įsigyti be subsidijos.

Skaitosi kaip šeimos kapas,savininkai gali neturėti,o įrašai savivaldybės duomenų bazėje.

Panevėžio rajono savivaldybė nėra perėmusi sodų bendrijos „Lėvuo“ Tičkūnų k. kelių. Dėl kelio sutvarkymo turite kreiptis į sodų bendrijos pirmininką (toks atsakymas Jums pateiktas ir problemų žemėlapyje)

Šių metų žiema mums tikrai negaili sniego. Mes turime kelių priežiūros sutartį su UAB Panevėžio melioracija, juos informuojame ir jie pagal galimybes valo kelius. Vieną kartą Uoksų gyvenvietės kelią jau valė prieš daugiau nei savaitę, dabar vėl pasnigus pranešiau rangovams apie sudėtingas sąlygas mūsų seniūnijos gyvenvietėse ir jie pažadėjo šiandien pabaigti nuvalyti dar nevalytus kelius. Jūsų gyvenvietėje taip pat bus nuvalytas kelias. Uoksų k. kelias iš viso siekia 4,1 km. iki Tilto g. Keravos kaime. Iš viso seniūnijoje turime 129 km. kelių, kurie turi būti nuvalyti, todėl natūralu, kad visų pirma valomi keliai ir gatvės priemiestinėse gyvenvietėse, kur gyventojų koncentracija didžiausia, po to važiuojama į atokesnes gyvenvietes. Aš kiekvieną kartą pasnigus fiziškai neturiu galimybės apvažiuoti visus 129 km ir įsitikinti, kad keliai pravažiuojami, todėl labai Jūsų prašau, esant sudėtingoms sąlygoms, skambinkite man ir greideris  ar bent jau traktorius pasirodys greičiau.

Jei kils dar kokių bėdų ar problemų, prašau, nesidrovėkite ir rašykite arba skambinkite.  

Pagarbiai,
Andrius Viržaitis
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Velžio seniūnijos seniūnas
Nevėžio g. 54-1, Velžio k., Panevėžio raj.,
Tel.: (8 45) 586 963, (8 620) 24 874
El.p. andrius.virzaitis@panrs.lt

Pasinaudoti parama pagal Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą Jūs jau negalėtumėte.

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo su turimais nekilnojamojo turto dokumentais (koks bebūtų statinio baigtumas) turite kreiptis į tos seniūnijos raštvedę, kur norite deklaruoti gyvenamąją vietą, ar vaduojantį specialistą. Seniūnijoje gausite visą reikiamą informaciją.

Dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo turite pildyti prašymą per spis.lt programą. Prie prašymo turite prisegti skenuotą  Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (Forma FR0001) už 2018 m. Nesvarbu koks yra nurodytas adresas deklaracijoje, nes jūs pildote ją kartu su vyru, t.y. šeimos.   Daugiau dokumentų pateikti nereikia, jūsų duomenys bus tikrinami valstybės registruos.
Jei kas neaišku, skambinkite.
Pagarbiai,
Lina Gaidytė, 845 582956

Teisę į savivaldybės socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame punkte nurodytus reikalavimus:

1. duomenys apie jų gyvenamąją vietą Panevėžio rajone, o neturinčių gyvenamosios vietos – apie tai, kad jie gyvena Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme (toliau – Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžio;
3. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Asmens (šeimos), kuriam teikiama valstybės parama savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, metinės pajamos ir turtas prieš prašymo įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai metus, taip pat prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimo metus neturi viršyti šių didžiausių dydžių:

1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 3 264 eurų ir turtas – 5 712 eurų;
2. dviejų, trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 6 426 eurų ir turtas – 11 424 eurų;
3. keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 1 938 eurų ir  turtas vienam asmeniui – 5 712 eurų.

Piliečiai, turintys teisę ir pageidaujantys įsirašyti į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus, turi pateikti rašytinį prašymą savivaldybei pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir dokumentus, patvirtinančius teisę į socialinį būstą ar būsto sąlygų pagerinimą:

1. metinę asmens (šeimos) (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus. Dėl deklaracijos kreiptis į Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją adresu: 
Durpyno g. 3, Panevėžys, 202 kab., tel. 50 11 48. Deklaracijai užpildyti turite pateikti pažymas apie pajamas už kalendorinius metus (iš darbovietės, Sodros, socialinės paramos sk. ir pan.);
2. VĮ Registrų centro, adresas P. Puzino g. 7, Panevėžys, pažymą apie asmens (šeimos atveju –visų šeimos narių) nuosavybės teise turimus ir turėtus 5 metų laikotarpiu visus nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos teritorijoje. Turtas turi būti įvertintas vidutine rinkos kaina.
3. einamaisiais metais išduotą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijos pagal gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių). Jei vienas iš sutuoktinių, deklaravęs gyvenamąją vietą kitoje savivaldybėje, pateikia pažymą iš tos savivaldybės, kad jis nėra įrašytas (-ta) į Sąrašus būstui išsinuomoti toje savivaldybėje;
4. suaugusių šeimos narių pasus ir jų kopijas (puslapio su nuotrauka) ar asmens tapatybės korteles ir jų kopijas; vaikų (iki 18 metų) gimimo liudijimus ir jų kopijas;  santuokos ar ištuokos liudijimą ir jo kopiją, arba sutuoktinio mirties liudijimą ir jo kopiją;
5. neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą ir jos kopiją (jeigu į sąrašą įrašomas neįgalumą turintis asmuo;
6. pažymą iš gydymo įstaigos, patvirtinančią, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtine liga, įrašyta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
7. likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančius dokumentus:
7.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo;
7.2. teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo;
7.3. tėvų (vieno iš tėvų) mirties liudijimų kopijas.

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą. Sudaromi šie atskiri sąrašai:

1. jaunų šeimų;
2. šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
3. likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Į šį sąrašą įrašomi ne vyresni kaip 35 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos. Į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, įrašomi ir likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, tačiau parama būstui išsinuomoti jie gali pasinaudoti tik įgiję visišką civilinį veiksnumą, jeigu atitinka šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;
4. neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;
5. bendrasis. Į šį sąrašą įrašomos visos šeimos ir asmenys, nepatenkantys į 1, 2, 3, 4 ir 6 sąrašus;
6. socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą.

Prašymas ir dokumentai dėl valstybės paramos būstui išsinuomoti priimami Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo sk., 214 kab., tel. (8 45) 58 29 56.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti , sąrašai sudaromi pagal prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje datą ir laiką.

Pildant prašymą dėl būsto kredito yra numatyta galimybė nebaigtai būsto statybai užbaigti. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės tel. 845 582956

Nežinome tiksliai apie kurią vietą rašote, tačiau Birutės skg. nuo Kęstučio g. pradžios ties 2 ir 6 namais bus papilta skalda.

Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms  šeimoms įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 str. 1 d. numato, kad finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikiama jaunoms šeimoms, atitinkančioms šio įstatymo 5 str. 1 d. nurodytus reikalavimus, gavusioms Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos pažymą, patvirtinančią jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir imančioms būsto kreditą pirmajam būstui pirkti ar (ir) statyti, skiriant subsidiją būsto kredito daliai apmokėti arba jaunos šeimos prašymu – pradiniam įnašui padengti. Įstatymas nereglamentuoja ar finansinė paskata skiriama tik naujai statybai,  ar statybos užbaigimui.

Įstatymo 10 str. 2 d. numato, kad Vyriausybė ir socialinės apsaugos ir darbo ministras iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Manome, kad įgyvendinamuosiuose teisės aktuose bus detalizuotas ir Jūsų nurodytas atvejis.    

Atsižvelgus į tai, kad pateikta per mažai informacijos apie šeimą, siūlome susipažinti su informacija adresu : http://www.panrs.lt/go.php/lit/Valstybes-i-dalies-kompensuojami-busto-kreditai.
Šimtmečio proga visiems gimusiems šiais metais  ir  registruotiems mūsų rajone  naujagimiams skiriami kuponai 100 Eur.
Laba diena. Informuojame, kad nuo 2018-07-01 maršrutas Panevėžys – Liberiškis nėra naikinamas. Šio maršruto eismo tvarkaraštis gali būti peržiūrėtas, atsižvelgus į keleivių srautus, tačiau šiuo metu pakeitimų nėra. Autobusai kursuoja pagal patvirtintą eismo tvarkaraštį.
Laba diena. Iš pateiktos informacijos negalime nustatyti, ar Jums gali būti suteikta lengvata būstui įsigyti. Nėra pateiktos šeimos narių gimimo datos, metinės šeimos pajamos ir turimas turtas.  Visi šie duomenys yra aktualūs nustatant paramos gavimo galimybę. Todėl siūlome susipažinti  su šia informacija  http://www.panrs.lt/go.php/lit/Valstybes-i-dalies-kompensuojami-busto-kreditai.
Laba diena, santuoką sudaryti galima įregistruoti,pateikus prašymą, po mėnesio ir vienos dienos. Jei laukiatės vaikelio, pristačius pažymą iš gydytojo, santuoką įregistruoti galima po 2 savaičių.

Prašymą santuokai sudaryti galite pateikti bet kuriame metrikacijos skyriuje. Panevėžio rajono Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius prašymus priima kasdien nuo 8.00-12.00 val. ir nuo 12.45 -17.00 val. Penktadieniais dirbama iki 15.45 val. Prieš ateinant, prašytume paskambinti ir pasitikslinti šiais tel. 8-45 582900 ir 582993. Kovo 16 d. nuo 13 val. skyrius registruos santuokas, todėl minėtų Jūsų dokumentų priimti negalėsime. Platesnę informaciją rasite www.panrs.lt, Metrikacijos ir archyvų skyrius.

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą: asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena, ne ilgesniam kaip 12 mėn. laikotarpiui pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, kai deklaravimo įstaigai pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.Įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir asmenis, kurie gali būti įtraukti į šią apskaitą, nustato Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnis:  

6 straipsnis. Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

1. Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, jeigu jie nėra deklaravę gyvenamosios vietos, įtraukiami:

1) benamiai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena;

2) asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena;

3) asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta;

4) asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje jie gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo;

5) užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena;

6) asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui − pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, kai deklaravimo įstaigai pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.

2. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyti asmenys į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą įtraukiami priverčiamąsias medicinos priemones teikiančios stacionarinio stebėjimo specializuotos psichikos sveikatos priežiūros įstaigos prašymu.

3. Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą gali būti įtraukiami Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsieniečiai, turintys dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyti užsieniečiai, turintys dokumentą, suteikiantį teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

4. Prašymą įtraukti asmenį į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą deklaravimo įstaiga privalo išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

5. Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą negali būti įtraukti šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys, tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turintys patalpų ar pastatų.

Dėl detalesnės informacijos gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais prašome kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją (kontaktinius adresus ir telefonus rasite čia: http://www.panrs.lt/index.php?-1354160838).

 1 2 3 4 5 >>