Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Išmoka vaikui

Paslaugos aprašymas Išmoka vaikui
Paslaugos kategorija Socialinės paramos skyrius
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Aldona Pranciška Paškevičienė tel. (8 45) 58 29 36
Paslaugos vykdytojas Violeta Labanauskaitė tel. (8 45) 508 209
Prašymo forma (-os) SP-1-forma
SP-2-forma
SP-3(A1) forma
Aprašymas interesantui IŠMOKOS VAIKUI SKYRIMO TVARKA

Išmokos skiriamos tik nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims ir Lietuvos Respublikoje gyvenantiems užsieniečiams, įstatymų nustatyta tvarka paskirtiems vaiko, Lietuvos Respublikos piliečio, globėjais (rūpintojais), ir Lietuvos Respublikoje gyvenantiems vaikams užsieniečiams, kuriems įstatymų nustatyta tvarka globa (rūpyba) nustatyta Lietuvos Respublikoje arba kurių globos (rūpybos) vykdymą perėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija.
Teisę gauti išmoką vaikui turi šeima arba bendrai gyvenantys asmenys, auginantys ar globojantys vaiką nuo gimimo dienos iki 2 metų, yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (BSI – 38 Eur) išmoka per mėnesį, o vaikui nuo 2 metų-0,4 BSI, jeigu vidutinės šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 17 straipsnyje, praėjusiais kalendoriniais metais vienam asmeniui per mėnesį buvo mažesnės negu 153 Eur (1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, 1 VRP – 102 Eur) vienam šeimos nariui:
kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų;
kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų. Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jei šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų vyresni kaip 18 metų vaikai ar buvę globojami vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.
Išmokai vaikui gauti, atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas — SP-3 (A1);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. vaiko gimimo liudijimas;
4. mokyklos pažyma, jei vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi kolegijoje ar aukštojoje mokymo įstaigoje;
5. ištuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai yra nutraukę santuoką;
6. mirties liudijimas, jei vienas iš vaiko tėvų yra miręs,
7. dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju), tais atvejais, kai laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos;
8. banko asmens sąskaitos Nr.;
9. praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos mėnesio arba praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki teisės gauti išmoką atsiradimo mėnesio bendrai gyvenančių asmenų ar globėjų (rūpintojų), kai globojamam vaikui globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, gautų pajamų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, dydį patvirtinančius dokumentus, jeigu šių asmenų vidutinės mėnesio pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais gautomis pajamomis, sumažėjo.
Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo savivaldybės administracijai dienos.
Išmoka vaikui nemokama už pilnamečius vaikus, kurie patys turi savo vaikų, taip pat nepilnamečius, kurie patys turi savo vaikų, yra susituokę.
Pagrindas. 1994 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas Nr. I-621; 2009 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas Nr.XI-537.
DOKUMENTUS PRIIMA pareiškėjo deklaruotos gyv. vietos seniūnijos socialiniai darbuotojai.
INFORMACIJĄ TEIKIA Socialinės paramos skyrius, tel. (8 45) 50 82 09, 135 kab.
Paskirtos išmokos pagal pareiškėjo pateiktą prašymą pervedamos į bankus arba pristatomos į namus.
PASTABA. Atmintinė gali būti papildyta pasikeitus įstatymui.
 
Reglamentuojantys teisės aktai 1. 1994 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas Nr. I-621
2. 2009 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas Nr.XI-537
D.U.K.
Paslaugos kaina Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacija Vyresniosios socialinių išmokų specialistės:

Danutė Jankauskienė
el.p. danute.jankauskiene@panrs.lt
tel. (8 45) 508 209

Violeta Labanauskaitė
el.p. violeta.labanauskaite@panrs.lt
tel. (8 45) 508 209
Informacija atnaujinta 2015-03-09 09:08:51

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ