Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Informacinis pranešimas dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., detaliojo plano keitimo

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6613/0003:280 ir Nr. 6613/0003:281, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-365 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 7 punktu, keitimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.  rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. A-362 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A-388 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės internetinėje svetainėje ir Velžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas savivaldybe@panrs.lt.

Planavimo iniciatorius – Irena Jasiūnienė, planavimo iniciatoriaus įgaliotas asmuo – Egidijus Jasiūnas.

Planuojama teritorija – žemės ūkio paskirties žemės sklypas, kadastro Nr. 6613/0003:321 Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., kuriam keičiami privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai, sklypo plotas –  0,9163 ha. Visos planuojamos teritorijos, kuri parenka į  keičiamo detaliojo plano galiojimo ribas, plotas –  2,0112 ha.

Planavimo tikslas –  keisti žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypo detaliojo plano sprendinius padalijant žemės sklypą, kadastro Nr. 6613/0003:321 Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., Velžio kelias 61, į atskirus žemės sklypus bei naujai suformuotiems žemės sklypams pakeičiant žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties žemę (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; esant būtinumui suformuoti sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms), bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 28, 50 82 07, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas: saulius.glinskis@panrs.lt, svaja.treciokiene@panrs.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus vyr. specialistė Svaja Trečiokienė
 
 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-26 11:26:44
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ