Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Informacinis pranešimas dėl žemės sklypų (6655/0009:64, 6655/0009:145 ir 6655/0009:230) Paežerio I k., Panevėžio sen., Panevėžio r., detaliojo plano keitimo

Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, informuojame, kad parengti žemės sklypų (6655/0009:64, 6655/0009:145 ir 6655/0009:230) Paežerio I k., Panevėžio (buv. Karsakiškio) sen., Panevėžio r., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T-683 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 2 punktu, keitimo sprendiniai (toliau – detalusis planas).

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. A-530 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-549 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paežerio I k., detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ su pakeitimu (2020-07-27 Nr. A-420) patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas savivaldybe@panrs.lt, interneto svetainė www.panrs.lt

Planavimo iniciatorius – Vida Dijokienė.

Plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29, Dembavos k., LT-38176 Panevėžio r. sav., projekto vadovė – Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42 727, el. p. aurcerg@gmail.com

Planuojama teritorija – planuojamos teritorijos, suplanuotos detaliuoju planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T-683 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 2 punktu, plotas 3,6911 ha, iš to skaičiaus žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0009:145, Paliūniškio k. v., Vlado Rozmano g. 1A, Paežerio I k., Panevėžio sen., Panevėžio r., plotas sudaro 2,8141 ha, kuriame keičiami privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai.

Planavimo tikslas – keisti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties (naudojimo būdai: 1) vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; 2) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) žemės sklypų bei žemės ūkio paskirties žemės sklypo (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai), esančių žemės sklype, kadastro Nr. 6655/0009:145 Paliūniškio k. v., detaliojo plano sprendinius, keičiant sklypų ribas ir plotus, žemės ūkio paskirties žemės sklypą padalijant į atskirus žemės sklypus ir naujai suformuotiems žemės sklypams pakeičiant žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties žemę (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka. Tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

Su parengtais ir viešinamais detaliojo plano keitimo sprendiniais susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) nuo 2020-08-12 iki 2020-08-25 (įskaitytinai), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-20-53. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2020-08-26 12.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos II aukšto posėdžių salėje, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys.

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 28, 58 26 31, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas svaja.treciokiene@panrs.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) numeris K-VT-66-20-53, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, eletroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, eletroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.


UAB „Želdima“ teritorijų planavimo vadovė Aurelija Čergelienė
 
 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-05 15:47:25
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ