Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Informacinis pranešimas dėl kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje Angelų slėnyje ir Nevėžio upės pakrantėse Miežiškių mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r.

Informuojame, kad parengta projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijoje Angelų slėnyje ir Nevėžio upės pakrantėse Miežiškių mstl., Miežiškių sen.,  Panevėžio r.“ (toliau – Projektas) esamos būklės analizė ir koncepcija.

Projektas rengiamas vadovaujantis Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015– 2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 3 priedo reikalavimais, visuomenės dalyvavimo formuojant kraštovaizdį programomis, patvirtintomis Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A-549 „Dėl Visuomenės dalyvavimo formuojant kraštovaizdį programos patvirtinimo“, ir kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Tvarkomos teritorijos plotas 3,2000 ha, iš jo – vandens telkinio plotas 1,7 ha.

Užsakovas (statytojas) – Panevėžio rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys.

Projektavimo užduoties rengėjas – Panevėžio rajono savivaldybės administracija.

Tikslas – kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijoje: Angelų slėnyje ir Nevėžio upės pakrantėse Miežiškių mstl., Miežiškių sen.,  Panevėžio r., pagal projektavimo užduoties reikalavimus.

Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondų) lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

Su parengta Projekto esamos būklės analize ir koncepcija susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto tinklapyje www.panrs.lt (Aktualijų rubrikoje), Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Miežiškių seniūnijos (Taikos g. 1, Miežiškių mstl., Panevėžio r. sav.) bei Miežiškių mstl. bendruomenės skelbimų lentose 10 darbo dienų laikotarpyje, t. y. nuo 2020 m. gegužės 28 d. iki 2020 m birželio 10 d., imtinai, esant karantino laikotarpiui, viešo svarstymo susirinkimas vyks 2020-06-11 12.00 val. nuotoliniu būdu.

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr.1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus visuomenė gali teikti raštu Panevėžio rajono savivaldybės administracijai arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 26 31, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas svaja.treciokiene@panrs.lt. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.


Architektūros skyriaus informacija
 
 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-11 12:38:38
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal