Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Informacinis pranešimas apie Vėjo elektrinių išdėstymo specialiojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio seniūnijoje, Molainių ir Šilagalio kaimuose, specialiojo plano rengimas. Rengimo pagrindas - Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. T-91 „Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio seniūnijoje, Molainių ir Šilagalio kaimuose, specialiojo plano rengimo“ ir 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu  Nr. A-308 „Dėl  Vėjo elektrinių išdėstymo specialiojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta specialiojo plano planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės internetinėje svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas savivaldybe@panrs.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „DOMIMAKS“.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6677/0004:99 Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. (plotas – 15,0000 ha), kadastro Nr. 6677/0004:21 Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. (plotas – 8,1300 ha), kadastro Nr. 6677/0004:328 Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Panevėžio aplinkkelio 15 (plotas – 19,7954 ha), kadastro Nr. 6677/0004:332 Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen.,  Šilagalio k., Durpyno g. 32 (plotas – 10,6093 ha), kadastro Nr. 6677/0004:331 Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Panevėžio aplinkkelis 13 (plotas – 17,3640 ha), kadastro Nr. 6677/0004:330 Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k. (plotas – 1,7492 ha), kadastro Nr. 6677/0004:210 Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k. (plotas – 0,0080 ha), kadastro Nr. 6677/0004:209 Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k. (plotas – 15,2140 ha), kadastro Nr. 6677/0004:211 Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k. (plotas – 0,0080 ha), kadastro Nr. 6677/0004:212 Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k. (plotas – 5,000 ha), kadastro Nr. 6677/0004:215 Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k. (plotas – 0,0080 ha), kadastro          Nr. 6677/0004:213 Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k. (plotas – 14,9795 ha), kadastro Nr. 6677/0004:70 Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k.  (plotas – 7,1060 ha). Preliminarus planuojamos teritorijos plotas – 116,3358 ha.

Planavimo tikslas - suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo elektrinių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; parengti infrastruktūros specialųjį planą, skirtą vėjo elektrinių parko bei inžinerinių komunikacijų statybai; numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti; numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą. Specialiojo plano rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: svaja.treciokiene@panrs.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius
 
 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-03 08:58:38
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal