Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Informacija pieno gamintojams

Primename, kad pieno gamintojai, norintys gauti susietąją paramą už pienines karves ir parduodantys ar atiduodantys pieną ar pieno produktus, privalo nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. pateikti Pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“).

Susietoji parama už pienines karves apskaičiuojama valdos valdytojui už jo ir (ar) valdos partnerio laikomas pienines karves, jeigu:

valdos valdytojas pateikia einamųjų metų paraišką gauti paramą už deklaruotus plotus ir šioje paraiškoje nurodo, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves (uždėta „V“);

valdos valdytojo ir (ar) valdos partnerio vardu Ūkinių gyvūnų registre nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 31 d. buvo registruotų pieninių karvių. Apskaičiuojamas pieninių karvių aritmetinis vidurkis imant paskutinės mėnesio dienos karvių skaičių;

vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos pieninės karvės nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 31 d. didesnis kaip 500 kg.

Pieno gamintojo mirties atveju vienas iš įpėdinių privalo pateikti deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu, apie tai pažymėdamas deklaracijoje.

Dėl deklaracijų pateikimo galima kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys (306 kab.). Atvykstant turėti galiojantį asmens dokumentą. Informacija teikiama tel. (8 45) 58 23 29.

Informacija dėl dalies palūkanų kompensavimo paramos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, užsiimantys žemės ūkio produktų pirmine gamyba, paėmę iš kredito įstaigų kreditus ar kredito linijas trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti, taip pat ir kooperatyvai, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais, gali gauti dalies palūkanų kompensavimo paramą.

Kompensuojama 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties pasirašymo dienos.

Kooperatinės bendrovės turi atitikti šiuos reikalavimus:

užsiima žemės ūkio produktų perdirbimu, kai perdirbusi žemės ūkio produktą taip pat gauna žemės ūkio produktą;

užsiima prekyba žemės ūkio produktais gyvulininkystės, pieno, uogų, vaisių ir (ar) daržovių sektoriuje ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, kooperatyvo supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų kooperatyvo per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų žemės ūkio produktų vertės;

kredito ir (ar) kredito linijos sutarties sudarymo metu yra žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) ir įsipareigoja iki laikotarpio, už kurį kompensuojamos palūkanos, pabaigos išlaikyti žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statusą.

Dėl paramos kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys (306 kab.). Atvykstant turėti galiojantį asmens dokumentą. Informacija teikiama tel. (8 45) 58 23 29.


 

Žemės ūkio skyriaus informacija


 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-10 11:06:39
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal