Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Informacija apie standartizuotus testus

2015 m. savivaldybės mokyklų 4 ir 8 klasės mokinių pasiekimams įvertinti bus panaudoti standartizuoti vertinimo įrankiai – testai. Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Ketvirtokams parengti skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo testai, aštuntokams – skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių mokslų (istorija, geografija bei pilietiškumo ugdymas) ir gamtos mokslų (fizika, chemija ir biologija) testai. Standartizuoti testai sudaromi iš įvairaus sunkumo ir sudėtingumo klausimų ir užduočių: dalis jų gali būti labai lengvos, tačiau gali pasitaikyti ir keli sudėtingesni uždaviniai, kuriuos išsprendžia ne visi mokiniai. Taigi kiekvienas mokinys gali pademonstruoti realias savo žinias ir gebėjimus.

Standartizuoti testai leidžia mokiniams pratintis prie nuoseklaus mokymosi ir atsakomybės. Pvz., jei atlikęs matematikos testą, mokinys pamato, kad jo rezultatai blogi, jis nepasiekia norimo pasiekimų lygio, galima spręsti, kaip jam padėti. Jei tokių mokinių dauguma – kaip padėti jų mokytojams ar mokyklai. Taigi, šie testai parodo ir kokybinį ugdymo lygį, atskleidžia silpnąsias ir stipriąsias mokyklos puses, leidžia konkrečiai mokyklai pasilyginti su šalies mokyklomis.

Mokyklai testų rezultatai parodys objektyvius mokinių mokymosi pasiekimus, leis numatyti, kokios specifinės pagalbos reikėtų mokytojams ir mokiniams, teiks patikimą informaciją apie mokinių mokymosi pasiekimus: mokyklos testų rezultatus bus galima palyginti su kitų šalies tos pačios klasės mokinių testų rezultatais. Tai padės mokytojams tobulinti savo planus, geriau individualizuoti ir pritaikyti mokinių poreikiams ugdymo turinį. Be to, testai suteiks mokytojui galimybę pasitikrinti savo vertinimo objektyvumą ir patikimumą: išsiaiškinti, ar jis mokinius vertina panašiai kaip ir kiti Lietuvos mokytojai, ar galbūt jo reikalavimai mokiniams yra keistini, nes gerokai aukštesni ar žemesni.

Standartizuotų testų rezultatai nėra skirti konkrečiai vertinti mokytojų darbą. Apie gerą mokytojo darbą daugiau pasako ne paprastas mokinių pasiekimų vidurkis, o tai, kokių rezultatų mokytojas padeda pasiekti skirtingų gebėjimų ir ugdymosi poreikių mokiniams. Taigi standartizuoti testai galėtų padėti visiems mokytojams suprasti, kaip sumažinti mokinių pasiekimų skirtumus.

Tėvai galės gauti patikimesnę informaciją apie savo vaiko mokymosi sėkmingumą arba problemas, kadangi visų mokinių mokymosi pasiekimai bus vienodai patikimai ir objektyviai įvertinti. Tėvai gaus informaciją, kuria naudodamiesi galės padėti savo vaikui tobulėti, suteikti jam daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Tėvai sužinos, kurio dalyko kurį pasiekimų lygį mokinys pasiekė, kokią dalį taškų surinko atskirose dalykų turinio arba gebėjimų srityse, kaip jam sekėsi parodyti ir taikyti įgytas žinias, pademonstruoti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. Ši informacija padės išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti suteikiant tinkamą pagalbą. Testus atlikusiems mokiniams ir jų tėvams bus parengtos individualios ataskaitos apie testuojamų dalykų mokymosi rezultatus. Ataskaitoje aiškiai matysis, ar daug trūksta, kad mokinys, pavyzdžiui, pasiektų dar aukštesnį pasiekimų lygį. Ši ataskaita taip pat rodys vaiko padėtį klasėje, mokykloje ir šalyje. Tokią ataskaitą gaus kiekvienas testą atlikęs mokinys. Pagal tai tėvai galės spręsti apie savo vaiko mokymosi stiprybes ir tobulintinas sritis. Šią informaciją ir konkrečius vaiko pasiekimų gerinimo klausimus galės aptarti su mokytojais.

Taip pat 4 ir 8 klasės mokiniams bus pateikti klausimynai. Šie klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 8 klasei.

Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „Standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/342/.


 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija parengta pagal Nacionalinio egzaminų centro medžiagą
 
 

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Paskutinis atnaujinimas: 2015-04-02 09:19:38