Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Informacija apie rengiamą detaliojo plano sprendinių koregavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2, 5, 6 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5, 318.4.5.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais bei Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 9 punktu, informuojama, kad parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6640/0003:348) Miežiškių mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., detaliojo plano koregavimas.

Planavimo teritorija – žemės sklypas (6640/0003:374) Beržų g. 1A, Miežiškių mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., plotas – 0,2484 ha.

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. A-463 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2018 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. A-468 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ (žemės sklypas 6640/0003:348 Panevėžio r. sav., Miežiškių mstl., Miežiškių sen.).

Planavimo tikslas – koreguoti kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo 6640/0003:374 Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Miežiškių mstl., Beržų g. 1A, detaliojo plano sprendinius, pakeičiant žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijas bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus, atsižvelgiant į Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ sprendinius.

Planavimo procese nebus rengiama koncepcija bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV), kadangi planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) pobūdis nežinomas, tad skaitytina, jog nepatenka į veiklų, kurioms privaloma rengti SPAV rūšių sąrašus, apibrėžtus „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu“ (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105). Patikslinus PŪV pobūdį numačius teritorijos objektus, ar jų projektų rengimo metu, specialiosios žemės naudojimo sąlygos ar poveikio aplinkai aspektai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75, www.panrs.lt, el. paštas savivaldybe@panrs.lt.

Planavimo iniciatorius – remiantis teritorijų planavimo proceso inicijavimo 2018-12-12 sutartimi Nr. (13.28)-S3-23 – Teisutis Pernovas, Virginija Pernovienė (privatūs asmenys).

Projekto rengėjas – Artūras Survila (IDV pažyma Nr. (40.60G)-100-216), J. Tilvyčio g. 97A, Panevėžys, tel. 8 615 37 438, el. paštas a.survila.lt@gmail.com.

Su parengto detaliojo plano sprendinių koregavimo grafine medžiaga susipažinti galima Miežiškių seniūnijos buveinės, esančios Taikos g. 1, Miežiškių mstl., Panevėžio r. sav., I aukšto patalpose informacijų lentoje, Panevėžio savivaldybės administracijos buveinės, esančios Panevėžio rajono savivaldybės administracijos (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) I aukšto patalpose informacijų lentoje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-66-18-600), per 10 darbo dienų, t. y. 2019 m. birželio 10 d. – birželio 25 d. (įskaitytinai).

Motyvuotus pasiūlymus dėl parengto Projekto prašome teikti raštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-66-18-600) iki viešinimo termino pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą  pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Artūras Survila
 
 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-04 13:18:58
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ