Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Išmokų už komunalines paslaugas nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus, gavimo tvarka

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-98 patvirtintas Išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašas, pagal kurį šios išmokos mokamos auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų), neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos yra pripažinti nedarbingi ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų.

Mokamos 20 procentų minimalaus gyvenimo lygio dydžio išmokos auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų) neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumą nustatančių komisijų) pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, komunalinių paslaugų, elektros energijos, kuro įsigijimo ar telefono išlaidoms padengti socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

Dėl minėtų išmokų reikia kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į savo seniūniją arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikti:

1. prašymą skirti išmoką;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

3. darbingumo lygio pažymą arba Invalidumo pažymėjimą, kuriuose yra įrašas, kad asmuo yra nedarbingas;

4. vaikų gimimo liudijimus;

5. banko asmens sąskaitos numerį.

Pagrindas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-03-26 nutarimas Nr. 193 „Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-06 įsakymu Nr. A1-98 patvirtintas Išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašas.

Informaciją teikia ir dokumentus priima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, 113 kab., tel. (8 45) 58 29 98.

Pastaba. Atmintinė gali būti papildyta pasikeitus įstatymui. 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-03 15:15:47