Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Įgyvendinti projektai


ES struktūrinių fondų investicijos Panevėžio rajone 2007–2013 metais (Upytė, 2014-09-12)  
Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas (2004/LT/16/C/PE/002)
PHARE 2002 projektas „Turizmo vystymo galimybės Nevėžio regione    
Pirmojo etapo Panevėžio rajono savivaldybes vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcija ir įrengimas
Socialinių paslaugų centras Panevėžio rajone
Panevėžio rajono savivaldybės ir jos įstaigų darbuotojų kompetencijos didinimas
Mokymosi visą gyvenimą tinklo sukūrimo Panevėžio rajone investicinio projekto parengimas
Trakiškio ir Perekšlių gyvenviečių bendro naudojimo drenažo sistemų statyba ir renovacija
Daniūnų gyvenvietės bendro naudojimo drenažo sistemų statyba ir renovacija
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Panevėžio rajono Smilgių ir Ramygalos vidurinėse mokyklose
Panevėžio rajono gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas
Globos ir paramos centro vaikams Panevėžio rajone investicinis projektas
Naujos galimybės mokytojų profesinės kompetencijos raidai Panevėžio rajone
Paįstrio ir Gegužinės gyvenviečių bendro naudojimo drenažo sistemų statyba
Karsakiškio gyvenvietės bendro naudojimo drenažo sistemų statyba
Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas
Projekto tinklalapis 
Vadovaujančiosios institucijos tinklalapis 
Europos Komisijos tinklalapis 
2006-10-03 vykdomas projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ informacijos sklaidos ir reklamos paslaugų pirkimas 
2006-11-13 vykdomas projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ informacijos sklaidos ir reklamos paslaugų pirkimas 
2006-11-12 vykdomas projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ mokymo paslaugų pirkimas 
2006-11-18 vykdomas projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ audito paslaugų pirkimas 
2006-12-22 pasirašyta Projekto informacijos sklaidos ir reklamos paslaugų pirkimo sutartis su VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centru
Bistrampolio dvaro sodybos restauravimas ir pritaikymas viešojo turizmo reikmėms    
Plyno lauko infrastruktūros Panevėžio rajone sukūrimas
Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
PARENGTA PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO BENDROJI ERDVINĖ PLĖTROS KONCEPCIJA  
PARENGTI PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIAI  
Panevėžio rajono kaimo vietovių integruotos bandomosios strategijos kūrimas
Sanžilės upės sutvarkymo galimybių studija
Atrankos išvada dėl Sanžilės upės sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo  
VšI Panevėžio rajono poliklinikos kaimo bendrosios praktikos paslaugų infrastruktūros gerinimas ir modernizavimas
Panevėžio miesto ir rajono tautinių mažumų darbingo amžiaus asmenų integracijos proceso spartinimas, didinant jų konkurencingumą darbo rinkoje
Europos Sąjungos parama energijos efektyvumui didinti Panevėžio rajono Velžio gimnazijoje
Europos Sąjungos parama energijos efektyvumui didinti Panevėžio rajono Eriškių J. Balčikonio pagrindinėje mokykloje
Europos Sąjungos parama energijos efektyvumui didinti Panevėžio rajono Paįstrio J. Zikaro vidurinėje mokykloje
Sporto aikštelių šalia Panevėžio rajono mokyklų įrengimo investicinis projektas
Mišrių socialinių paslaugų dienos centro „Piniava“ investicinio projekto parengimas    
Mišrių socialinių paslaugų dienos centro „Pastogė“ investicinio projekto parengimas    
Švietimo centrų infrastruktūros plėtra    
VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro modernizacija ir paslaugų kokybės gerinimas    
Pedagoginių psichologinių tarnybų plėtra    
Vaikų gyvenimo sąlygų gerinimas Panevėžio rajono vaikų globos namuose
Europos Sąjungos parama energijos efektyvumui didinti Panevėžio rajono Miežiškių pagrindinėje mokykloje
Panevėžio rajono plėtros strateginio plano parengimas    
Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcijos techninės dokumentacijos rengimo I etapas
LII-022 „Development of Accessible and Attractive Museums in Zemgale and Northern Lithuania / Museum Access“ „Muziejų pasiekiamumo ir patrauklumo didinimas Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje“
Velžio lopšelio-darželio pastato energijos efektyvumo didinimas
Naujamiesčio lopšelio-darželio pastato energijos efektyvumo didinimas
Panevėžio rajono viešojo turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtros studija    
Viešojo administravimo efektyvumo didinimas Panevėžio rajono savivaldybėje
Panevėžio aplinkkelio intensyvios plėtros teritorijos nuo Panevėžio miesto iki magistralinio kelio (Via Baltica) A9-272 specialusis planas
Panevėžio rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų plotų, ribų ir pavadinimų patikslinimo specialusis planas
Planuojami rajono gyvenviečių ribų pakeitimai (žemėlapis)
Panevežio rajono Ramygalos seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų, esančių Aukštadvario, Barklainių, Daniūnų, Padembių ir Uliūnų kadastro vietovėse, drenažo sistemų rekonstravimas    
Kaip vietos valdžiai užmegzti dialogą su bendruomene? Lietuvos ir Norvegijos patirties apsikeitimas
Tarpinstitucinio regioninio bendradarbiavimo skatinimas Panevėžio regione
Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcijos techninės dokumentacijos rengimo II etapas
Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros Panevėžio rajono savivaldybėje plėtra
Energijos efektyvumo didinimas Dembavos vaikų lopšelyje-darželyje
Panevėžio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
Bendrųjų planų rengimas Panevėžio rajone
Savarankiško gyvenimo namų Panevėžio rajone įkūrimas
Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija I etapas
Panevėžio rajono savivaldybės specialusis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo planas
Panevėžio rajono Ramygalos ir Velžio vaikų lopšelių-darželių patalpų ir įrangos atnaujinimas
Bendrųjų planų rengimas Panevėžio rajone
Religinių objektų atnaujinimas Panevėžio rajone
Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija II etapas
Smilgių seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos žemės sklypų drenažo sistemų rekonstravimas    
Miežiškių seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos žemės sklypų drenažo sistemų rekonstravimas    
Karsakiškio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos žemės sklypų drenažo sistemų rekonstravimas    
Paįstrio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos žemės sklypų drenažo sistemų rekonstravimas    
Energijos efektyvumo didinimas Raguvos gimnazijoje
Panevėžio rajono Naujamiesčio vaikų lopšelio-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas
Panevėžio rajono Raguvos vaikų lopšelio-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas
Geriamojo vandens tiekimo sistemos įrengimas Perekšlių kaime
Smilgių etnografinės sodybos tvarkyba
Panevėžio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų projektai
Vandens gerinimo sistemų įrengimas Panevėžio rajone
Panevėžio rajono Paįstrio seniūnijos Skaistgirių kaimo drenažo sistemų atnaujinimas
Sporto infrastruktūros sukūrimas Panevėžio rajone
Nevėžio upės baseino vandens telkinių sutvarkymas
Panevėžio rajono Berniūnų kaimo Molainių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas
Panevėžio rajono Daukniūnų kaimo dalies melioracijos statinių rekonstravimas
Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstravimas
Energijos efektyvumo didinimas Linkaučių pagrindinėje mokykloje
Panevėžio rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
Panevėžio rajono miestelių bendrųjų planų parengimas    

Nenaudojamų vandens gręžinių sutvarkymas Panevėžio rajone

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio rajone (Upytėje)
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio rajone (Krekenavoje ir Švenčiuliškiuose)
E-demokratijos paslaugų sistemos sukūrimas Panevėžio rajone
Sistemų sukūrimas „vieno langelio“ principo įgyvendinimui Panevėžio rajono savivaldybėje
Kvalifikaciją tobulina Panevėžio regiono kontrolės ir audito tarnybų darbuotojai
Panevėžio rajono Linų muziejaus atnaujinimas
Visuomeninės paskirties pastatų katilinių rekonstrukcija Panevėžio rajone
Darni ir kryptinga Panevėžio rajono plėtra
Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija, III etapas (1 dalis)    
Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialusis planas
Panevėžio priemiestinių gyvenamųjų teritorijų intensyvios plėtros specialusis planas
Panevėžio rajono 2016–2022 m. plėtros stateginio plano parengimas
Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Krekenavos miestelyje Panevėžio rajone
Gyvenamosios aplinkos gerinimas Naujamiestyje, Panevėžio rajone
Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajone
Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijos Geležių miestelio drenažo sistemų atnaujinimas    
Nevėžio upės pažintinių-poilsinių dviračių ir autoturizmo trasų pritaikymas viešajam turizmui    
Upytės žemės paveldo ir kultūrinio turizmo objektų pritaikymas viešajam turizmui    
Geriamojo vandens tiekimo sistemų atnaujinimas ir plėtra Panevėžio rajone
Geramojo vandens tiekimo sistemų atnaujinimas Panevėžio rajone
Panevėžio rajono Upytės kaimo centralizuotų šilumos tinklų modernizavimas    
Panevėžio rajono Pažagienių mokyklos-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas    
Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Panevėžio rajone
Bendros finansų valdymo ir apskaitos, dokumentų valdymo ir jų apskaitos sistemos tobulinimas
 
Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Raguvos miestelyje, Panevėžio rajone
 
Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Ramygaloje, Panevėžio rajone
 
Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Vadoklių miestelyje, Panevėžio rajone
 
Antrinio lygio ambulatorinių, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje
 
Tradicinių amatų centro Upytės kaime, Panevėžio rajone, plėtra
 
Panevėžio rajono savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
 
Universalių daugiafunkcių centrų Panevėžio rajone steigimas
 
 

Geroji patirtis rengiant ir administruojant projektus
 
Atviro jaunimo centro plėtra Ramygaloje
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Panevėžio rajone (Krekenavoje) II etapas    
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Molėtų, Panevėžio ir Utenos rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas
Inovatyvių sprendimų diegimo civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse Moldovoje ir Gruzijoje skatinimas
Kompetencijų, kūrybiškumo ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdymo procese
Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Ramygaloje, Panevėžio rajone
Panevėžio r. Raguvos lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ modernizavimas
Naujamiesčio gimnazijos katilinės, naudojančios atsinaujinančius energijos resursus, statyba
Viešosios infrastruktūros plėtra Vaivadų kaime, Panevėžio rajone
Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Ramygalos miesto parke ir Parko g., Panevėžio rajone
Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Panevėžio rajono savivaldybėje

Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių statyba

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio r. muzikos mokykloje

 

Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Krekenavos miestelyje

Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas

Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Trakiškio k., sutvarkymas

Panevėžio rajono savivaldybės patirties perdavimas sėkmingam Moldovos ir Gruzijos regionų vystymuisi

Wifi4EU Panevėžio rajone    

Socialinio būsto fondo plėtra Panevėžio r. savivaldybėje

Upytės dvaro svirno tvarkyba ir aktualizavimas

Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Velžyje, Panevėžio rajone

Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugumo gerinimas Panevėžio rajone

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centre

Administracinės paskirties pastato Vadoklių g. 10, Ramygalos m., atnaujinimas (modernizavimas)

Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Pažagienių kaime, Panevėžio rajone

Panevėžio Velžio gimnazijos sporto aikštyno Žemdirbių g. 15, Velžio k., Panevėžio r., atnaujinimas


 

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-11 11:34:22