Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2014-08-28 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-08-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-149)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
10:05:00 - 10:12:00 R. Z. Viškelienė
Priimtas
2 INFORMACIJA APIE IŠVADĄ „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR TURTO NAUDOJIMO“ (Nr. T2-153)  0_document.doc
 1_document.doc
10:05:00 - 10:12:00 R. Z. Viškelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. T2-135)  0_document.xls
 1_document.docx
 2_document.pdf
 3_document.docx
10:15:00 - 10:18:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
4 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. T2-158)  document.docx
10:18:00 - 10:25:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
5 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T- 37 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PANEVĖŽIO RAJONO RAGUVOS ŠVENTO KAZIMIERO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ, GUSTONIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO, KREKENAVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ IR RAMYGALOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-141)  document.doc
10:25:00 - 10:32:00 V. Janišienė. Kviečiami į posėdį A. P. Paškevičienė, G. Navickas
Priimtas
6 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-246 „DĖL VŠĮ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-145)  document.docx
10:32:00 - 10:39:00 R. Valantinienė. Kviečiami į posėdį I. Janušonienė, V. Januškienė
Priimtas
7 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRĄ (Nr. T2-157)  document.doc
10:39:00 - 10:42:00 R. Valantinienė
Priimtas
8 INFORMACIJA APIE IŠVADĄ „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITOS PAGAL 2013-12-31 DUOMENIS“ (Nr. T2-152)  document.doc
10:42:00 - 10:45:00 R. Z. Viškelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITAI (Nr. T2-147)  document.doc
10:45:00 - 10:48:00 J. Balčienė
Priimtas
10 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-102 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO” PAKEITIMO (Nr. T2-143)  document.doc
10:48:00 - 10:51:00 J. Balčienė
Priimtas
11 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-132 „DĖL UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS” GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO” 1 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. T2-133)  document.doc
10:51:00 - 10:54:00 J. Balčienė
Priimtas
12 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-293 „DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO” 1 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. T2-134)  document.doc
10:54:00 - 10:57:00 J. Balčienė
Priimtas
13 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL PIRČIŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO” 1 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. T2-136)  document.doc
10:57:00 - 11:00:00 J. Balčienė
Priimtas
14 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-117 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO” PAKEITIMO (Nr. T2-137)  document.doc
11:00:00 - 11:03:00 J. Balčienė
Priimtas
15 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-265 „DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO” 1 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. T2-138)  document.doc
11:03:00 - 11:06:00 J. Balčienė
Priimtas
16 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-189 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO (Nr. T2-139)  document.doc
11:06:00 - 11:09:00 J. Balčienė
Priimtas
17 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-118 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO” 1 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. T2-140)  document.doc
11:09:00 - 11:12:00 J. Balčienė
Priimtas
18 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-156)  document.doc
11:12:00 - 11:17:00 R. Samkus
Priimtas
19 DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO IGNUI TAMOŠIŪNUI (Nr. T2-154)  document.docx
11:17:00 - 11:20:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
20 DĖL KREIPIMOSI SOCIALINEI PARAMAI MOKINIAMS GAUTI TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-148)  document.docx
11:20:00 - 11:23:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
21 DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ PANAIKINIMO (Nr. T2-142)  document.doc
11:23:00 - 11:26:00 S. Biveinienė
Priimtas
22 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-144)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
 6_document.pdf
 7_document.pdf
 8_document.pdf
11:26:00 - 11:33:00 S. Biveinienė
Priimtas
23 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-73 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKINIŲ IR KLASIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS SKAIČIAUS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2014–2015 M. M.“ PAKEITIMO (Nr. T2-151)  document.doc
11:33:00 - 11:40:00 A. K. Rimkus
Priimtas
24 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO GERIAUSIO METŲ MOKYTOJO VARDO SUTEIKIMO (Nr. T2-150)  document.doc
11:40:00 - 11:45:00 A. K. Rimkus
Priimtas
25 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO (Nr. T2-146)  document.doc
11:45:00 - 11:52:00 S. Venslavičienė
Priimtas
26 DĖL KANDIDATO APDOVANOJIMUI „AUKSINĖS KRIVŪLĖS RITERIS“ (Nr. T2-155)  document.doc
11:52:00 - 11:59:00 S. Venslavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PANEVĖŽIO RAJONO, PANEVĖŽIO MIESTO IR RUMUNIJOS MARAMUREŠO APSKRITIES BENDRADARBIAVIMO KETINIMŲ PROTOKOLĄ (Nr. T2-132)  document.docx
4233_ketinimaipask
11:59:00 - 12:06:00 R. Butėnaitė
Priimtas
Informacija
28 Informacija apie pasirengimą 2014-2015 mokslo metams 12:06:00 - 12:13:00 A. K. Rimkus
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Informacija apie pasirengimą šildymo sezonui 12:13:00 - 12:20:00 V. Balakauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Informacija apie daugiabučių namų renovavimo eigą Panevėžio rajone 4594_Ataskaita modernizavimo 2014.08.14 12:20:00 - 12:27:00 V. Balakauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
31 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2014 m. rugpjūčio 7 d. reikalavimo Nr. R-34(2.2) 12:27:00 - 12:30:00 P. Žagunis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ