Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2014-03-27 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-03-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-71)  0_document.docx
 1_document.pdf
10:05:00 - 10:55:00 P. Žagunis. Kviečiami į posėdį administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai
Priimtas
2 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 14_0_document 15_1_document 10:55:00 - 11:10:00 V. Žiurlys. Kviečiami į posėdį administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai
Priimtas
3 DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNYJE NUSTATYTA TVARKA PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-57)  document.doc
11:10:00 - 11:12:00 V. Janišienė
Priimtas
4 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO (Nr. T2-69)  document.docx
11:12:00 - 11:22:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
5 DĖL PAPILDOMŲ ASIGNAVIMŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTINIŲ LĖŠŲ (Nr. T2-70)  document.docx
11:22:00 - 11:25:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
6 SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, VEIKLOS ATASKAITOS IR 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-66)  0_document.doc
 1_document.xls
 2_document.pdf
 3_document.doc
 4_document.doc
 5_document.doc
 6_document.doc
11:25:00 - 11:35:00 R. Valantinienė. Kviečiami į posėdį N. Lekarauskienė, J. Grigaitienė
Priimtas
7 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, VEIKLOS ATASKAITOS IR 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-65)  0_document.xls
 1_document.XLS
 2_document.xls
 3_document.xls
 4_document.xls
 5_document.xls
 6_document.xls
 7_document.xls
 8_document.XLS
 9_document.xls
 10_document.doc
 11_document.doc
 12_document.xls
 13_document.xls
 14_document.xls
 15_document.xls
 16_document.xls
 17_document.xls
 18_document.xls
 19_document.xls
 20_document.doc
 21_document.xls
 22_document.xls
 23_document.doc
 24_document.pdf
 25_document.xls
 26_document.doc
 27_document.xls
11:35:00 - 11:45:00 R. Valantinienė. Kviečiami į posėdį I. Janošonienė, V. Januškienė
Priimtas
8 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO (Nr. T2-61)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
11:45:00 - 11:48:00 R. Valantinienė. Kviečiami į posėdį S. Venslavičienė, I. Janušonienė, N. Lekarauskienė.
Priimtas
9 DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITAI (Nr. T2-62)  document.doc
11:48:00 - 11:51:00 R. Valantinienė
Priimtas
10 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-52)  document.doc
11:51:00 - 11:54:00 R. Valantinienė
Priimtas
11 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO IR PRITARIMO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. T2-68)  document.doc
11:54:00 - 12:04:00 A. Čiegytė. Kviečiami į posėdį V. Balakauskas, Z. Žilytė.
Priimtas
12 Dėl PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŪKĮ (Nr. T2-53)  document.doc
12:04:00 - 12:07:00 A. Čiegytė
Priimtas
13 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T2-51)  document.doc
12:07:00 - 12:10:00 A. Čiegytė
Priimtas
14 DĖL SUTIKIMO ĮREGISTRUOTI BUVEINĖS ADRESĄ (Nr. T2-54)  document.doc
12:10:00 - 12:13:00

Priimtas
15 DĖL LEIDIMO SUDARYTI SUTARTĮ IR PATVIRTINTI NUOMOS MOKESTĮ (Nr. T2-74)  document.doc
12:13:00 - 12:16:00 A. Čiegytė
Priimtas
16 Dėl LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VELŽIO KOMUNALINIAM ŪKIUI PERDUOTI TURTĄ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. T2-75)  document.doc
12:16:00 - 12:19:00 A. Čiegytė
Priimtas
17 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. T2-56)  document.docx
12:19:00 - 12:23:00 R. Butėnaitė
Priimtas
18 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR.T-6 " DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAPILDYMO (Nr. T2-58)  document.docx
12:23:00 - 12:26:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
19 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T2-60)  document.doc
12:26:00 - 12:29:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
20 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (Nr. T2-63)  0_document.doc
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
 6_document.pdf
 7_document.pdf
12:29:00 - 12:32:00 S. Glinskis
Priimtas
21 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-64)  0_document.doc
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
 6_document.pdf
12:32:00 - 12:35:00 S. Glinskis
Priimtas
22 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. T2-55)  document.doc
12:35:00 - 12:38:00 A. K. Rimkus
Priimtas
23 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKINIŲ IR KLASIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS SKAIČIAUS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2014–2015 M. M. (Nr. T2-67)  0_document.pdf
 1_document.doc
12:38:00 - 12:41:00 A. K. Rimkus
Priimtas
24 DĖL PAVEDIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ATLIKTI DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS (Nr. T2-73)  document.docx
12:41:00 - 12:44:00 E. Lunskis
Priimtas
25 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-76)  document.doc
12:44:00 - 12:46:00 V. Visockis
Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-59)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
12:46:00 - 12:50:00 R. Girštautas
Priimtas
Papildomi klausimai
27 DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ, PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007–2013 METŲ STRATEGIJĄ, RENGIMUI IR VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIŲ PROJEKTUI (Nr. T2-78)  document.docx
12:50:00 - 12:55:00 E. Lunskis
Priimtas
28 DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ KAIMO BENDRUOMENĖS „GUSTONIAI“ (Nr. T2-77)  document.doc
12:55:00 - 13:00:00 A. Čiegytė
Priimtas
Informacija
29 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 13:05:00 - 13:38:00 V. Balakauskas
Nepriimtas
30 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2014 m. kovo 19 d. teikimo Nr. T-10(2.1) 12:38:00 - 12:40:00 P. Žagunis
Nepriimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ