Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 2020-08-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-08-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo (Nr. T2-202)  document.docx
10:05:00 - 10:12:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį D. Pajėdienė
Priimtas
2 Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Panevėžio ir Upytės seniūnijose specialiojo plano rengimo (Nr. T2-194)  document.docx
10:12:00 - 10:16:00 S. Trečiokienė. Kviečiamieji į posėdį I. Baronienė, D. Jurėnas
Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-204)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
10:16:00 - 10:19:00 Š. Karalevičienė
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. T2-184)  0_document.xlsx
 1_document.pdf
 2_document.docx
10:19:00 - 10:22:00 Š. Karalevičienė
Priimtas
5 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-200)  document.docx
10:22:00 - 10:24:00 J. Balčienė
Priimtas
6 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. T2-179)  document.doc
10:24:00 - 10:26:00 J. Balčienė
Priimtas
7 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise (Nr. T2-177)  document.doc
10:26:00 - 10:28:00 J. Balčienė
Priimtas
8 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais (Nr. T2-201)  document.docx
10:28:00 - 10:30:00 J. Balčienė
Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-186)  document.docx
10:30:00 - 10:32:00 J. Balčienė
Priimtas
10 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-203)  document.docx
10:32:00 - 10:34:00 J. Balčienė
Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-198)  document.docx
10:34:00 - 10:37:00 J. Balčienė
Priimtas
12 Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-207)  document.docx
10:37:00 - 10:39:00 J. Balčienė
Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-133 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-205)  0_document.xlsx
 1_document.docx
10:39:00 - 10:41:00 M. Bražėnienė
Priimtas
14 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę (Nr. T2-175)  document.docx
10:41:00 - 10:43:00 M. Bražėnienė
Priimtas
15 Dėl pritarimo projekto „Amatininkystė – turizmo produktas be sienų“ įgyvendinimui pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (Nr. T2-176)  document.docx
10:43:00 - 10:46:00 M. Bražėnienė
Priimtas
16 Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“ (Nr. T2-199)  document.docx
10:46:00 - 10:49:00 M. Bražėnienė
Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. T2-196)  document.docx
10:49:00 - 10:52:00 S. Venslavičienė
Priimtas
18 Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. T2-195)  document.docx
10:52:00 - 10:54:00 S. Venslavičienė
Priimtas
19 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą R.K. (Nr. T2-192)  document.docx
10:54:00 - 10:56:00 D. Jesiūnienė
Priimtas
20 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą J.K. (Nr. T2-191)  document.docx
10:56:00 - 10:58:00 D. Jesiūnienė
Priimtas
21 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą A.P. (Nr. T2-193)  document.docx
10:58:00 - 11:00:00 D. Jesiūnienė
Priimtas
22 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą E.B. (Nr. T2-187)  document.docx
11:00:00 - 11:02:00 D. Jesiūnienė
Priimtas
23 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą S.S. (Nr. T2-189)  document.docx
11:02:00 - 11:04:00 D. Jesiūnienė
Priimtas
24 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą Ed. B. (Nr. T2-188)  document.docx
11:04:00 - 11:06:00 D. Jesiūnienė
Priimtas
25 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą S.K. (Nr. T2-190)  document.docx
11:06:00 - 11:08:00 D. Jesiūnienė
Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-180)  document.docx
11:08:00 - 11:10:00 D. Jesiūnienė
Priimtas
27 Dėl 2015 m. liepos 13 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. S2-41 nutraukimo (Nr. T2-181)  0_document.docx
11:10:00 - 11:12:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
28 Dėl 2015 m. liepos 13 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. S2-42 nutraukimo (Nr. T2-182)  0_document.docx
11:12:00 - 11:14:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
29 Dėl 2015 m. liepos 13 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. S2-43 nutraukimo (Nr. T2-183)  0_document.docx
11:14:00 - 11:16:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2020–2021 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-197)  document.docx
11:16:00 - 11:18:00 A. K. Rimkus
Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-174)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.docx
 5_document.docx
 6_document.docx
 7_document.docx
 8_document.docx
 9_document.docx
 10_document.docx
 11_document.docx
 12_document.docx
 13_document.docx
 14_document.docx
 15_document.docx
 16_document.docx
 17_document.docx
 18_document.docx
 19_document.docx
 20_document.docx
 21_document.docx
 22_document.docx
11:18:00 - 11:21:00 A. K. Rimkus
Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl maitinimo organizavimo Panevėžio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-185)  0_document.docx
 1_document.docx
11:21:00 - 11:23:00 A. K. Rimkus
Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-137 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-62 " Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo " pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-178)  document.docx
11:23:00 - 11:25:00 Z. Bakanienė
Priimtas
Informacija
34 Informacija apie teikimą dėl 2011 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-259 pakeitimo 11:25:00 - 11:27:00 P. Žagunis
Priimtas
35 Informacija apie teikimą dėl 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. A-490 pakeitimo 11:27:00 - 11:29:00 P. Žagunis
Priimtas
36 Informacija apie reikalavimą dėl Želdynų įstatymo 10 straipsnio nuostatų įgyvendinimo 11:29:00 - 11:31:00 P. Žagunis
Priimtas
37 Informacija dėl teikimo vykdymo termino pratęsimo 11:31:00 - 11:33:00 P. Žagunis
Priimtas
38 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 15694_document 11:33:00 - 11:36:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ