Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 2015-09-17 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-09-17 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl pritarimo pasiūlymui sujungti VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotį ir VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos Greitosios medicinos pagalbos skyrių, reorganizuojant VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės polikliniką (Nr. T2-189)  document.doc
10:05:00 - 10:10:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį I. Janušonienė
Nepriimtas
2 Dėl nepritarimo pasiūlymui sujungti VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotį ir VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos Greitosios medicinos pagalbos skyrių, reorganizuojant VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės polikliniką (Nr. T2-210)  document.doc
10:10:00 - 10:15:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį I. Janušonienė
Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-205)  document.docx
10:15:00 - 10:18:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį I. Janušonienė
Priimtas
4 Dėl nepriklausomo audito atlikimo viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje (Nr. T2-206)  document.doc
10:18:00 - 10:20:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį I. Janušonienė
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-216 „Dėl Panevėžio rajono vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo“pakeitimo (Nr. T2-194)  document.docx
10:20:00 - 10:25:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį J. Pagolienė
Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo      Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo (Nr. T2-209)  document.doc
6323_biuletenio_patvirtinimas
10:25:00 - 11:05:00 P. Žagunis
Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-197)  document.docx
11:05:00 - 11:10:00 A. K. Rimkus. Kviečiama į posėdį A. Vyšniauskienė
Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2015–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo (Nr. T2-193)  document.docx
11:10:00 - 11:14:00 A. K. Rimkus. Kviečiama į posėdį A. Vaitiekūnienė
Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų pavadinimų pakeitimo ir kultūros centrų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-190)  document.doc
11:14:00 - 11:17:00 A. K. Rimkus
Priimtas
10 Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus nustatymo 2015–2016 m. m.“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-192)  document.docx
11:17:00 - 11:20:00 A. K. Rimkus
Priimtas
11 Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-199)  document.doc
10:20:00 - 10:23:00 A. K. Rimkus
Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-200)  0_document.docx
 1_document.xls
11:23:00 - 11:28:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
13 Dėl pritarimo asociacijos „Šventupiai“ projekto „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos asociacijos „Šventupiai“ narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Nr. T2-184)  document.doc
11:28:00 - 11:30:00 V. Jakubonis
Priimtas
14 Dėl pritarimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Žibartonių drenažas“ projekto „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Žibartonių drenažas“ narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Nr. T2-185)  document.doc
11:30:00 - 11:32:00 V. Jakubonis
Priimtas
15 Dėl pritarimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Aukštadvario drenažas“ projekto „Panevėžio rajono Ramygalos seniūnijos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Aukštadvario drenažas“ narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Nr. T2-186)  document.doc
11:32:00 - 11:34:00 V. Jakubonis
Priimtas
16 Dėl pritarimo Panevėžio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekto „Panevėžio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Nr. T2-187)  document.doc
11:34:00 - 11:36:00 V. Jakubonis
Priimtas
17 Dėl pritarimo Panevėžio seniūnijos Daukniūnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekto "Panevėžio rajono Panevėžio seniūnijos Daukniūnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas" rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "Investicijos į materialųjį turtą" veiklą "Parama žemės ūkio vandentvakai (Nr. T2-188)  document.doc
11:36:00 - 11:40:00 V. Jakubonis
Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-195)  document.doc
11:40:00 - 11:45:00 E. Lunskis
Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-196)  document.doc
11:45:00 - 11:50:00 E. Lunskis
Priimtas
20 Dėl pritarimo Taikos sutarties projektui (Nr. T2-201)  document.doc
11:50:00 - 11:53:00 E. Lunskis
Priimtas
21 Dėl pritarimo Taikos sutarties projektui (Nr. T2-202)  document.doc
11:53:00 - 11:56:00 E. Lunskis
Priimtas
22 Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. T2-183)  document.doc
11:56:00 - 11:59:00 S. Venslavičienė
Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. T2-191)  document.doc
11:59:00 - 12:05:00 V. Visockis
Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-203)  document.doc
12:05:00 - 12:08:00 J. Balčienė
Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-204)  document.doc
12:08:00 - 12:11:00 J. Balčienė
Priimtas
26 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą (Nr. T2-207)  document.doc
12:11:00 - 12:14:00 J. Balčienė
Priimtas
27 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (Nr. T2-198)  document.doc
12:14:00 - 12:17:00 J. Balčienė
Priimtas
28 Dėl pritarimo taikos sutarties projektui (Nr. T2-211)  0_document.docx
 1_document.doc
12:17:00 - 12:25:00 E. Lunskis
Priimtas
Informacija
29 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo (Nr. KT-1)  ataskaita-modernizavimo-1...
 ataskaita-modernizavimo-2...
12:25:00 - 12:35:00 V. Balakauskas. Kviečiamas į posėdį R. Samkus
Priimtas
30 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. teikimo Nr. T-18 (2.1) „Dėl 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-139 punkto pakeitimo“ 12:35:00 - 12:37:00 P. Žagunis
Priimtas
31 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. teikimo Nr. T-17 (2.1) „Dėl 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-98 punkto pakeitimo“ 12:37:00 - 12:40:00 P. Žagunis
Priimtas
32 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 12:40:00 - 12:45:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ