Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2017-08-24 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-08-24 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Geležių pagrindinės mokyklos direktoriumi Stanislovu Stanulioniu (Nr. T2-157)  document.docx
10:05:00 - 10:20:00 S. Venslavičienė. Kviesti į posėdį S. Staniulionis
Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-150)  0_document.doc
 1_document.docx
 2_document.doc
10:20:00 - 10:30:00 P. Teišerskienė, D. Juodelienė
Priimtas
3 T2- 172 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“pakeitimo (Nr. T2-172)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xls
 4_document.xlsx
10:30:00 - 10:35:00 L. Sunklodienė
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 76 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-163)  document.doc
10:35:00 - 10:38:00 V. Jakubonis
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-147)  0_document.xlsx
 1_document.docx
10:38:00 - 10:41:00 I. Stankevičienė
Priimtas
6 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ (Nr. T2-155)  document.docx
10:41:00 - 10:44:00 I. Stankevičienė
Priimtas
7 Dėl pritarimo kaimo bendruomenių projektų įgyvendinimui (Nr. T2-148)  document.docx
10:44:00 - 10:47:00 I. Stankevičienė
Priimtas
8 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ (Nr. T2-151)  document.docx
10:47:00 - 10:50:00 I. Stankevičienė
Priimtas
9 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį (Nr. T2-171)  document.doc
10:50:00 - 10:53:00 A. Čiegytė
Priimtas
10 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-152)  document.doc
10:53:00 - 10:56:00 A. Čiegytė
Priimtas
11 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-153)  document.doc
10:56:00 - 10:59:00 A. Čiegytė
Priimtas
12 Dėl turto perdavimo valdyti, naudotis ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-164)  document.doc
10:59:00 - 11:02:00 A. Čiegytė
Priimtas
13 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-156)  document.doc
11:02:00 - 11:05:00 A. Čiegytė
Priimtas
14 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais (Nr. T2-161)  document.doc
11:05:00 - 11:08:00 A. Čiegytė
Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo (Nr. T2-149)  document.doc
11:08:00 - 11:11:00 A. K. Rimkus
Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo (Nr. T2-162)  document.docx
11:11:00 - 11:14:00 A. K. Rimkus
Priimtas
17 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2017–2018 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-160)  document.docx
11:14:00 - 11:17:00 A. K. Rimkus
Priimtas
18 Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. T2-158)  document.docx
11:17:00 - 11:20:00 S. Venslavičienė
Priimtas
19 Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo (Nr. T2-159)  document.docx
11:20:00 - 11:23:00 S. Venslavičienė
Priimtas
20 Dėl konkurso į Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus pareigas organizavimo ir atrankos komisijos sudarymo (Nr. T2-173)  document.docx
11:23:00 - 11:26:00 S. Venslavičienė
Priimtas
21 Dėl leidimo Aušrai Raišienei dirbti papildomą darbą (Nr. T2-165)  document.docx
11:26:00 - 11:29:00 S. Venslavičienė
Priimtas
22 Dėl leidimo Vaidui Pociui dirbti papildomą darbą (Nr. T2-166)  document.docx
11:29:00 - 11:32:00 S. Venslavičienė
Priimtas
23 Dėl leidimo Laimai Plančiūnienei dirbti papildomą darbą (Nr. T2-167)  document.docx
11:32:00 - 11:35:00 S. Venslavičienė
Priimtas
24 Dė lleidimo Gitai Kubilienei dirbti papildomą darbą (Nr. T2-168)  document.docx
11:35:00 - 11:38:00 S. Venslavičienė
Priimtas
25 Dėl leidimo Algiui Adašiūnui dirbti papildomą darbą (Nr. T2-169)  document.docx
11:38:00 - 11:41:00 S. Venslavičienė
Priimtas
26 Dėl gatvių pavadinimo keitimo (Nr. T2-170)  0_document.docx
 1_document.pdf
11:41:00 - 11:44:00 S. Biveinienė
Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-154)  document.docx
11:44:00 - 11:47:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
Informacija
28 Informacija apie Panevėžio rajono mokyklų pasirengimą 2017–2018 m. m. 11:47:00 - 11:52:00 A. K. Rimkus
Priimtas
29 Informacija apie pasirengimą 2017–2018 metų šildymo sezonui 11:52:00 - 11:57:00 V. Virbalas
Priimtas
30 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 11:57:00 - 12:00:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ