Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2017-03-29 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-03-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-69)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.doc
10:10:00 - 10:50:00 P. Žagunis. Kviečiamieji į posėdį administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų vadovai, bendruomenių pirmininkas.
Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-68)  0_document.docx
 1_document.docx
10:50:00 - 11:05:00 E. Lunskis. Kviečiamieji į posėdį administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų vadovai, bendruomenių pirmininkas.
Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. T2-88)  document.docx
11:20:00 - 11:23:00 V. Savickienė
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. T2-81)  document.docx
11:23:00 - 11:26:00 I. Kulikauskienė. Kviečiama į posėdį I. Janušonienė.
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. T2-82)  document.docx
11:26:00 - 11:29:00 I. Kulikauskienė. Kviečiama į posėdį N. Lekarauskienė.
Priimtas
6 Dėl Savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-178 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių, riboto laidojimo ir neveikiančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-65)  document.doc
11:29:00 - 11:32:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
7 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2016 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-79)  0_document.pdf
 1_document.doc
11:32:00 - 11:35:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį I. Janušonienė.
Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. T2-85)  document.doc
11:35:00 - 11:38:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį I. Janušonienė.
Priimtas
9 Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2016 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-80)  0_document.pdf
 1_document.doc
11:38:00 - 11:41:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį N. Lekarauskienė.
Priimtas
10 Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. T2-84)  document.doc
11:41:00 - 11:44:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį N. Lekarauskienė.
Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. T2-78)  document.doc
11:44:00 - 11:47:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį N. Lekarauskienė, I. Janušonienė.
Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-83)  document.doc
11:47:00 - 11:50:00 E. Lunskis
Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-76)  0_document.doc
 1_document.pdf
11:50:00 - 11:53:00 E. Lunskis
Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-77)  document.doc
11:53:00 - 11:56:00 E. Lunskis
Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-67)  0_document.pdf
 1_document.docx
11:56:00 - 12:01:00 A. K. Rimkus. Kviečiamas į posėdį A. Adašiūnas.
Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko nustatymo, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2017–2018 m. m. patvirtinimo (Nr. T2-89)  0_document.docx
 1_document.pdf
12:01:00 - 12:06:00 A. K. Rimkus. Kviečiamas į posėdį A. Adašiūnas.
Priimtas
17 Dėl Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos struktūros pertvarkos (Nr. T2-63)  0_document.pdf
 1_document.docx
12:06:00 - 12:09:00 A. K. Rimkus. Kviečiamas į posėdį A. Adašiūnas.
Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. T2-73)  document.docx
12:09:00 - 12:12:00 A. K. Rimkus
Priimtas
19 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo (Nr. T2-71)  document.doc
12:12:00 - 12:15:00 A. K. Rimkus
Priimtas
20 Dėl pritarimo projekto „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ įgyvendinimui pagal „Erasmus+“ programos 3 pagrindinį veiksmą (KA3) (Nr. T2-61)  document.docx
12:15:00 - 12:18:00 M. Bražėnienė. Kviečiama J.Vaitiekūnienė.
Priimtas
21 Dėl viešo konkurso į Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo ir konkurso organizavimo (Nr. T2-75)  0_document.docx
 1_document.docx
12:18:00 - 12:23:00 S. Venslavičienė
Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-66)  document.doc
12:23:00 - 12:28:00 V. Jakubonis
Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-53 "Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo"pakeitimo (Nr. T2-70)  document.docx
12:28:00 - 12:33:00 R. Samkus
Priimtas
24 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą (Nr. T2-60)  document.doc
12:33:00 - 12:36:00 A. Čiegytė
Priimtas
25 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (Nr. T2-90)  document.doc
12:36:00 - 12:39:00 A. Čiegytė
Priimtas
26 Dėl valstybės turto nurašymo (Nr. T2-64)  document.doc
12:39:00 - 12:42:00 A. Čiegytė
Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-166 "Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-74)  0_document.pdf
 1_document.docx
12:42:00 - 12:45:00 A. Čiegytė
Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-93)  0_document.docx
 1_document.docx
12:45:00 - 12:48:00 A. Čiegytė
Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-56 "Dėl kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo. (Nr. T2-86)  document.docx
12:48:00 - 12:51:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono jaunimo užimtumo 2017-2019 metų programos patvirtinimo (Nr. T2-87)  document.docx
12:51:00 - 12:56:00 S. Budreikienė
Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. T2-62)  document.doc
12:56:00 - 12:59:00 A. Pocius
Priimtas
Papildomi klausimai
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-94)  document.docx
12:59:00 - 13:04:00 S. Venslavičienė. Kviečiama į posėdį A. Simonavičienė.
Priimtas
Informacija
33 Dėl daugiabučių namų renovavimo 2017 m. kovo 20 d. 8657_Ataskaita modernizavimo 2017-03-20 1 etapas 8658_Ataskaita modernizavimo 2017-03-20 2 etapas 13:04:00 - 13:07:00 R. Samkus. Kviečiamas į posėdį A. Lysovas.
Priimtas
34 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 8749_gyventoju skundai 11 13:07:00 - 13:10:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ