Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 2018-04-26 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-04-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2017 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-84)  0_document.pdf
 1_document.doc
10:05:00 - 10:08:00 R. Valantinienė. Kviesti į posėdį N. Lekarauskienė, J. Grigaitienė
Priimtas
2 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2017 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-83)  0_document.pdf
 1_document.doc
10:08:00 - 10:11:00 R. Valantinienė. Kviesti į posėdį N. Šinkūnienė, V. Januškienė
Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. T2-89)  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.doc
10:11:00 - 10:18:00 R. Valantinienė. Kviesti į posėdį N. Šinkūnienė, N. Lekarauskienė
Priimtas
4 Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-88)  0_document.doc
 1_document.docx
10:18:00 - 10:23:00 R. Valantinienė. Kviesti į posėdį N. Šinkūnienė, V. Januškienė
Priimtas
5 Dėl pritarimo biudžetinių įstaigų vadovų 2017 metų veiklos ataskaitoms (Nr. T2-95)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.docx
 5_document.docx
 6_document.docx
 7_document.docx
 8_document.docx
 9_document.docx
 10_document.docx
 11_document.docx
 12_document.docx
 13_document.docx
 14_document.docx
 15_document.docx
 16_document.docx
10:23:00 - 10:28:00 R. Vilys, V. Savickienė. Kviesti į posėdį R. Bagdonienė, J. Pagojienė, G. Navickas, A. Blaževičius
Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2017 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-93)  0_document.pdf
 1_document.doc
10:28:00 - 10:36:00 A. Čiegytė. Kviesti į posėdį V. Virbilas, A. Štarolienė
Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-97)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4document.xlsx
10:36:00 - 10:39:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-98)  document.docx
10:39:00 - 10:42:00 R. Samkus
Priimtas
9 Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-81)  document.docx
10:42:00 - 10:45:00 M. Bražėnienė
Priimtas
10 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“ (Nr. T2-82)  document.docx
10:45:00 - 10:48:00 M. Bražėnienė
Priimtas
11 Dėl pritarimo projekto rengimui Panevėžio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Panevėžio rajono 2016–2023 m. vietos plėtros strategija“ (Nr. T2-79)  document.docx
10:48:00 - 10:51:00 M. Bražėnienė
Priimtas
12 (Tarybos sprendimu klausimas išbrauktas iš darbotvarkės)Dėl tapimo viešosios įstaigos „Vilties sodas“ dalininku 10:51:00 - 10:54:00 A. Čiegytė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-86)  document.doc
10:54:00 - 10:57:00 A. Čiegytė
Priimtas
14 Dėl valstybės turto nurašymo ir tolesnio panaudojimo (Nr. T2-85)  document.doc
10:57:00 - 11:00:00 A. Čiegytė
Priimtas
15 Dėl nuomos sutarties atnaujinimo (Nr. T2-92)  document.docx
11:00:00 - 11:03:00 A. Čiegytė
Priimtas
16 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-94)  document.docx
11:03:00 - 11:06:00 A. Čiegytė
Priimtas
17 Dėl savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto (melioracijos statinių) pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo (Nr. T2-91)  document.doc
11:06:00 - 11:09:00 A. Čiegytė, V. Jakubonis
Priimtas
18 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-90)  0_document.docx
 1_document.docx
11:09:00 - 11:12:00 A. Čiegytė
Priimtas
19 Dėl įgaliojimų suteikimo Savivaldybės merui (Nr. T2-80)  document.docx
11:12:00 - 11:15:00 S. Venslavičienė
Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-87)  document.doc
11:15:00 - 11:18:00 R. Valantinienė
Priimtas
21 Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties projektui“ pakeitimo (Nr. T2-96)  document.doc
11:18:00 - 11:25:00 R. Vilys
Priimtas
22 Dėl Jotainių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-99)  document.docx
11:25:00 - 11:32:00 A. Čiegytė. Kviesti į posėdį K. Mikalauskas
Priimtas
23 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. T2-100)  document.doc
11:32:00 - 11:39:00 A. Čiegytė. Kviesti į posėdį V. Savickienė, D. Migaliova, L. Biržietienė, I. Savickienė
Priimtas
Informacija
24 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 10829_Ataskaita modernizavimo 2018-04-12 2 etapas 10830_Ataskaita modernizavimo 2018-04-12 3 etapas 10831_Ataskaita modernizavimo 2018-04-12 4 etapas 11:39:00 - 11:42:00 R. Samkus
Priimtas
25 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 10915_document 11:42:00 - 11:45:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ