Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas 2013-11-21 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-11-21 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. T2-221)  0_document.doc
 1_document.xls
10:05:00 - 10:15:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
2 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „VANDENS GERINIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS TRAKIŠKIO KAIME“ RENGIMUI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ (Nr. T2-205)  document.doc
10:15:00 - 10:18:00 R. Butėnaitė
Priimtas
3 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-27 SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. T2-218)  document.pdf
10:18:00 - 10:21:00 R. Butėnaitė
Priimtas
4 DĖL SOCIALINIO BŪSTO IŠNUOMOJIMO (Nr. T2-203)  document.doc
10:21:00 - 10:24:00 A. Čiegytė
Priimtas
5 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifo nustatymo (Nr. T2-204)  document.doc
10:24:00 - 10:27:00 A. Čiegytė
Priimtas
6 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį (Nr. T2-215)  document.doc
10:27:00 - 10:32:00 A. Čiegytė. Kviečiamas į posėdį A. Blaževičius
Priimtas
7 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (Nr. T2-202)  document.doc
10:32:00 - 10:35:00 A. Čiegytė
Priimtas
8 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO (Nr. T2-206)  document.doc
10:35:00 - 10:38:00 A. Čiegytė
Priimtas
9 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio (Nr. T2-211)  document.doc
10:38:00 - 10:41:00 A. Čiegytė
Nepriimtas
10 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO (Nr. T2-212)  document.doc
10:41:00 - 10:44:00 A. Čiegytė
Priimtas
11 Dėl PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŪKĮ (Nr. T2-213)  document.doc
10:44:00 - 10:47:00 A. Čiegytė
Priimtas
12 DĖL SUTARTIES SUDARYMO IR NUOMOS MOKESČIO PATVIRTINIMO (Nr. T2-214)  document.doc
10:47:00 - 10:50:00 A. Čiegytė
Priimtas
13 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-208)  document.pdf
10:50:00 - 10:53:00 S. Glinskis
Priimtas
14 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T2-199)  0_document.pdf
 1_document.PDF
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.doc
10:53:00 - 10:56:00 S. Glinskis
Priimtas
15 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-131 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-194)  document.doc
10:56:00 - 10:59:00 S. Venslavičienė
Priimtas
16 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO (Nr. T2-195)  document.doc
10:59:00 - 11:02:00 S. Venslavičienė
Priimtas
17 DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. T2-196)  document.doc
11:02:00 - 11:05:00 S. Venslavičienė
Priimtas
18 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS DĖL PROJEKTO „DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO SKATINIMAS, II ETAPAS“ ĮGYVENDINIMO IR BENDRADARBIAVIMO DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. T2-197)  document.doc
11:05:00 - 11:15:00 R. Samkus
Priimtas
19 SPRENDIMAS DĖL VŠĮ KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO (Nr. T2-200)  document.doc
11:15:00 - 11:18:00 R. Valantinienė
Priimtas
20 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS ĮSTEIGIMO BEI JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-207)  document.doc
11:18:00 - 11:21:00 A. K. Rimkus
Priimtas
21 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-209)  document.doc
11:21:00 - 11:24:00 A. K. Rimkus
Priimtas
22 DĖL ATESTAVIMO KOMISIJOS KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJAMS ATESTUOTI SUDARYMO (Nr. T2-201)  document.doc
11:24:00 - 11:28:00 A. K. Rimkus
Priimtas
23 DĖL 2012 M. LIEPOS 4 D. PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR.T-133 "DĖL MAITINIMO PASLAUGOS KAINOS DYDŽIO NUSTATYMO PANEVEŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS IR UGDYMO ĮSTAIGOSE" PAPILDYMO (Nr. T2-198)  document.doc
11:28:00 - 11:32:00 A. K. Rimkus
Priimtas
24 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PANEVĖŽIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-210)  document.doc
11:32:00 - 11:35:00 A. K. Rimkus
Priimtas
25 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-219)  document.doc
11:35:00 - 11:38:00 A. K. Rimkus
Priimtas
26 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-633 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TRANSPORTO NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-220)  document.doc
11:38:00 - 11:42:00 A. K. Rimkus
Priimtas
27 DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ, PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007–2013 METŲ STRATEGIJĄ, RENGIMUI (Nr. T2-216)  document.docx
11:42:00 - 11:45:00 E. Lunskis
Priimtas
28 DĖL PROJEKTŲ, APMOKAMŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO BŪDU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-217)  document.docx
11:45:00 - 11:47:00 E. Lunskis
Priimtas
Papildomi klausimai
29 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „POLICIJOS PAREIGŪNŲ IR MOKYKLŲ SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ BENDRADARBIAVIMO TINKLO KŪRIMAS, UŽTIKRINANT EFEKTYVŲ POVEIKĮ NEPILNAMEČIŲ DELINKVENTINIAM ELGESIUI, PER MEDIACIJOS DIEGIMĄ MOKYKLOSE“ RENGIMUI (Nr. T2-222)  0_document.docx
 1_document.pptx
11:47:00 - 11:53:00 E. Lunskis
Priimtas
30 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL PIRČIŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-223)  document.doc
11:53:00 - 12:00:00 A. Čiegytė
Priimtas
31 INFORMACIJA APIE DAUGIABUČIŲ ATNAUJINIMO (RENOVACIJOS) DOKUMENTŲ PATEIKIMO BŪKLĘ 2013-11-13 2743_Daugiabuciu atnaujinimo2 12:00:00 - 12:10:00 P. Nevulis. Kviečiamas į posėdį A. Botyrius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ