Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2016-06-28 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-06-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo (Nr. T2-131)  document.docx
10:05:00 - 10:12:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį L. Miežinienė, D. Murauskienė, J. Grinkienė.
Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. T2-115)  0_document.docx
 1_document.xls
 2_document.xls
 3_document.xls
 4_document.xls
 5_document.doc
 6_document.doc
 7_document.pdf
10:12:00 - 10:25:00 R.Z. Viškelienė, G. Šarkiūnienė
Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-139)  0_document.docx
 1_document.xls
 2_document.xls
 3_document.xls
10:25:00 - 10:30:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
4 Dėl pritarimo Panevėžio rajono 2016–2023 metų vietos plėtros strategijai (Nr. T2-126)  0_document.docx
 1_document.pdf
10:30:00 - 10:40:00 R. Butėnaitė Kviečiama į posėdį V. Juodagalvytė-Baranovskaja
Priimtas
5 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ (Nr. T2-123)  document.doc
10:40:00 - 10:44:00 R. Butėnaitė
Priimtas
6 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ (Nr. T2-132)  document.docx
10:44:00 - 10:49:00 R. Butėnaitė
Priimtas
7 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ (Nr. T2-133)  document.docx
10:49:00 - 10:55:00 R. Butėnaitė
Priimtas
8 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu"08.2.1-CPVA-R-908 priemonę "Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas" (Nr. T2-118)  document.doc
10:53:00 - 10:56:00 R. Butėnaitė
Priimtas
9 Dėl pritarimo dalyvauti projekte pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos- Lietuvos programą (Nr. T2-128)  document.doc
10:56:00 - 11:00:00 R. Butėnaitė
Priimtas
10 Dėl pritarimo kaimo bendruomenių projektų įgyvendinimui (Nr. T2-130)  document.docx
11:00:00 - 11:04:00 R. Butėnaitė
Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-129)  0_document.xlsx
 1_document.docx
11:04:00 - 11:08:00 R. Butėnaitė
Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-13 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-136)  document.doc
11:08:00 - 11:12:00 A. Čiegytė
Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-212 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-140)  document.doc
11:12:00 - 11:16:00 A. Čiegytė
Priimtas
14 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo (Nr. T2-141)  document.doc
11:16:00 - 11:20:00 A. Čiegytė
Priimtas
15 Dėl Savivaldybės parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo ir leidimo parduoti savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus (Nr. T2-137)  document.doc
11:20:00 - 11:26:00 A. Čiegytė
Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės privatizavimo fondo ir Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-120 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės privatizavimo fondo likusių lėšų skyrimo" 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-138)  document.docx
11:26:00 - 11:30:00 A. Čiegytė
Priimtas
17 Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. T-92 "Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-134)  document.docx
11:30:00 - 11:33:00 A. Čiegytė
Priimtas
18 Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir dėl jo perdavimo Panevėžio r. Raguvos gimnazijai (Nr. T2-116)  document.doc
11:33:00 - 11:36:00 A. Čiegytė
Priimtas
19 Dėl vandentiekio tinklų išpirkimo (Nr. T2-117)  document.doc
11:36:00 - 11:40:00 A. Čiegytė
Priimtas
20 Dėl pritarimo pasirašytam 2016 m. gegužės 19 d. susitarimui Nr. 1(FS-532) „Dėl 2016 m. gegužės 2 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. R8-166 įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“pakeitimo“ (Nr. T2-121)  0_document.docx
 1_document.docx
11:40:00 - 11:42:00 A. K. Rimkus
Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-122)  0_document.docx
 1_document.docx
11:42:00 - 11:46:00 A. K. Rimkus
Priimtas
22 Dėl savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Vaikų ir mokinių maitinimo kaštų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-125)  document.docx
11:46:00 - 11:49:00 A. K. Rimkus
Priimtas
23 Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-135 ,,Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų pavadinimų pakeitimo ir kultūros centrų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-143)  document.doc
11:49:00 - 11:52:00 A. K. Rimkus
Priimtas
24 Dėl studijų rėmimo komisijos darbo reglamento ir studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-142)  0_document.docx
 1_document.docx
11:52:00 - 11:55:00 A. K. Rimkus
Priimtas
25 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos prašymui apmokėti gydytojo rezidento studijų kainą (Nr. T2-124)  document.doc
11:55:00 - 11:59:00 R. Sakalauskienė
Priimtas
26 Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitai (Nr. T2-135)  document.doc
11:59:00 - 12:02:00 R. Sakalauskienė
Priimtas
27 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. T2-127)  0_document.doc
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
 6_document.pdf
12:02:00 - 12:04:00 S. Trečiokienė
Priimtas
28 Dėl įsipareigojimo tvarkyti, valdyti, apdrausti ir perimti nuosavybėn paramos lėšomis sukurtą viešąją infrastruktūrą ir viešąją erdvę (Nr. T2-119)  0_document.doc
 1_document.pdf
12:04:00 - 12:07:00 S. Trečiokienė
Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr.T-148 „Dėl kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarkos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-113)  document.docx
12:07:00 - 12:11:00 A. P. Paškevičienė.
Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m.birželio 11 d.sprendimo Nr.T-133 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d.sprendimo Nr.T-140 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-114)  document.docx
12:11:00 - 12:15:00 A. P. Paškevičienė.
Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-120)  document.docx
12:15:00 - 12:18:00 R Samkus
Priimtas
Informacija
32 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2016 m. 7555_Ataskaita modernizavimo 2016-06-13 1 etapas 7556_Ataskaita modernizavimo 2016-06-13 2 etapas 12:18:00 - 12:25:00 R Samkus Kviečiamas į posėdį A. Lysovas
Nepriimtas
33 Informacija dėl vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo 12:25:00 - 12:28:00 P. Žagunis
Nepriimtas
34 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 12:28:00 - 12:30:00 P. Žagunis
Nepriimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ