Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Gyventojų apklausa dėl Užunevėžių kaimo ir Raguvos miestelio gyvenviečių ribų nustatymo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, 42 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Panevėžio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-169 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos patvirtinimo“, 4, 5, 15 ir 16 punktais ir 2019 m. balandžio 17 d. gyventojų prašymu  Nr. GD1-2893 „Dėl Užunevėžio kaimo gyventojų nuomonės“:

1. S k e l b i u vietos gyventojų apklausą dėl Panevėžio rajono savivaldybės Užunevėžių kaimo, Raguvos miestelio gyvenviečių ribų nustatymo pagal schemą (pridedama).

2. N u s t a t a u:

2.1. apklausos teritoriją – Panevėžio rajono savivaldybės Užunevėžių kaimo,  Raguvos miestelio teritorijos;

2.2.  apklausos laikotarpį – nuo 2019 m. liepos 22 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d.;

2.3.  apklausos laiką – nuo 2019 m. liepos 22 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d.  8.00–17.00 val.;

2.4. apklausos vykdymo vietą – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Raguvos seniūnijos administraciniame pastate, Laisvės g. 13, Raguvos mstl., Panevėžio r..

2.5.  apklausos būdą – tiesioginės gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašuose (Panevėžio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo 1 priedas);

2.6.  apklausai teikiamo klausimo tekstas: „Pritariu (nepritariu) Užunevėžių k. ir Raguvos mstl. gyvenviečių ribų patvirtinimui pagal pateiktą schemą“.

3. S u d a r a u šią vietos gyventojų apklausos komisiją:

3.1.  Robertas Grušauskas – Raguvos seniūnijos seniūno pavaduotojas (komisijos pirmininkas);

3.2. Aušra Kavaliauskienė – Raguvos miestelio seniūnaitijos seniūnaitė (komisijos pirmininko pavaduotoja);

3.3.  Tomas Danila – Užunevėžių kaimo seniūnaitijos seniūnaitis.

4. P a v e d u:

4.1. komisijai vykdyti vietos gyventojų apklausą;

4.2. komisijos pirmininkui apklausos komisijos protokolus ir kitus su apklausa susijusius dokumentus pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įvykusios apklausos ir paskelbti per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt ir Raguvos seniūnijos skelbimų lentoje.

5. Į p a r e i g o j u:

5.1. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyrių šį potvarkį paskelbti per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt;

5.2. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Raguvos seniūnijos seniūną šį potvarkį paskelbti seniūnijos skelbimų lentoje.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Savivaldybės mero pavaduotojas, pavaduojantis Savivaldybės merą, Antanas Pocius
 
 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-31 13:53:29
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal