Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 2018-08-30 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-08-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ (Nr. T2-155)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-156)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl Savivaldybės parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo ir leidimo parduoti Savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus“ pakeitimo (Nr. T2-157)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl sutikimo priimti nekilnojamąjį turtą pagal dovanojimo sutartį (Nr. T2-158)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl sutikimo priimti turtą pagal dovanojimo sutartį (Nr. T2-159)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-160)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo (Nr. T2-161)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2018–2021 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-162)  document.doc
 document0.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-163)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo „Erasmus+“ KA3 programos projekto įgyvendinimui (Nr. T2-164)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo (Nr. T2-165)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl klasių (grupių) skaičiaus nustatymo Panevėžio rajono muzikos mokykloje (Nr. T2-166)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-167)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-168)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. T2-169)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl gatvių pavadinimų keitimo (Nr. T2-170)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl pedagogų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-171)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-172)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl apmokėjimo kultūros ir meno darbuotojams už suteiktas kvalifikacines klases (Nr. T2-173)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo (Nr. T2-174)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-23 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-175)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-176)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-177)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xls
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-178)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-179)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
Informacija
26 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 11501_2 etapas 11502_3 etapas 11503_4 etapas 00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška