Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo dujų sistemų techninės priežiūros vykdymo

Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių(toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277 217 punkte nurodyta, kad gyvenamųjų ir kitų pastatų dujotiekių ir individualiųjų dujų balionų įrenginių techninė patikra atliekama pastato savininko iniciatyva ir lėšomis. Taisyklių 211 punkte nurodyta, kad daugiabučius gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus eksploatuojantys juridiniai asmenys, tų namų ir pastatų savininkai dūmtraukių, dūmtakių ir vėdinimo kanalų pirminę ir periodinę patikrą ir valymą gali atlikti savo jėgomis, jeigu turi kvalifikuotus darbuotojus, arba šiems darbams atlikti pagal sudarytas sutartis kviesti kvalifikuotas tarnybas. Dūmtraukiai, dūmtakiai ir vėdinimo kanalai turi būti neužteršti, sandarūs, atskirti vienas nuo kito, juose turi būti normali trauka, užtikrinanti degimo produktų pašalinimą ir nustatyto oro kiekio pasikeitimą patalpoje.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų interesams atstovaujančių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų (toliau – BNO valdytojai) uždavinys yra ir administruoti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus, užtikrinti bendrojo naudojimo objektų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Pažymėtina, kad kokybiškų daugiabučių namų inžinerinių sistemų priežiūros paslaugų teikimas sudaro sąlygas pasiekti teisėtam ir visuotinai reikšmingam tikslui efektyviai vartoti šilumos energiją, kas leidžia ne tik sumažinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų, kaip vartotojų, mokėjimus už šilumos energiją, bet taip pat gerinti komfortines ir higienos sąlygas, didinti daugiabučio namo ir (ar) atskirų jo dalių ilgaamžiškumą, padeda išvengti avarinių ar ekstremalių situacijų

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, visų BNO valdytojų reikalaujame, kad atliekant statinių techninę priežiūrą būtų užtikrinta pastatų dujotiekių, dūmtraukių, dūmtakių, vėdinimo kanalų priežiūra, o priežiūros rezultatai nuosekliai registruojami statinių techninės priežiūros žurnaluose.

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, vykdydama daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos priežiūrą, tikrins, ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, administruodami namo bendrojo naudojimo dujų sistemas, užtikrina jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendindami namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendinius ir pavedimus.


Statybos ir infrastruktūros skyriaus informacija
 
 

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-09 09:43:18