Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

ASMENIMS, NORINTIEMS LAIKYTI VALSTYBINĖS KALBOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINUS

Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų kreiptis į Panevėžio r. Velžio gimnaziją (Žemdirbių g. 15, Velžio k., tel. (8 45) 59 53 24, el. paštas rastine@velzio.panevezys.lm.lt) – bazinė mokykla, kurioje dirba Valstybinė kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisija.

Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, organizuoja ir vykdo valstybinės kalbos mokėjimo egzaminus asmenims, kuriems taikomi valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimai, bei valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus asmenims, siekiantiems įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę.

Asmuo, norintis gauti I valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, turi suprasti trumpus, aiškios sandaros sakytinius ir rašytinius tekstus įprastomis kasdieninio gyvenimo, darbo temomis, gebėti kalbėti apie konkrečiai žinomus dalykus, pildyti paprasčiausių tipinių dokumentų formas, rašyti trumpus tekstus. Jis turi suprasti sakytinį ir rašytinį tekstą maždaug iš 900–100 žodžių susidedančio bazinio žodyno, gebėti naudotis pareigų terminijos minimumu.

Pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma paslaugų teikimo, gamybos, prekybos, transporto ir kitų sričių darbuotojams, jeigu jie darbo reikalais turi bendrauti su asmenimis ir/ar pildyti paprasčiausių dokumentų formas (vairuotojai, rūbininkai, padavėjai, pardavėjai ir kiti prekybos darbuotojai, kiti ūkines ar technines funkcijas atliekantys darbuotojai).

Asmuo, siekiantis gauti II valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, turi suprasti sakytinius ir rašytinius tekstus žinomomis temomis, gebėti kalbėti įvairiomis kasdieninio gyvenimo ir darbo temomis, apibūdinti patirtį, įvykius, nusakyti priežastis, gebėti pildyti tipinių dokumentų formas ir juos rengti, rašyti trumpus tekstus kasdieninio gyvenimo ir darbo temomis. Jis turi gebėti suprasti sakytinę kalbą, rašytinį tekstą ir bendrauti valstybine kalba maždaug iš 1800–2000 žodžių susidedančio bazinio žodyno ir pareigų terminijos.

Antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos ir kitų sričių darbuotojams, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės priskirtos B ir C lygiams, jeigu jie darbo reikalais turi nuolat bendrauti su asmenimis ir/ar pildyti dokumentų formas.

Asmuo, siekiantis gauti III valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, turi suprasti ilgus sudėtingus sakytinius ir rašytinius tekstus konkrečiomis ir abstrakčiomis temomis, laisvai kalbėti įvairiomis temomis, aiškinti požiūrius ir nuomones, aiškiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovams, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės priskirtos A lygiui.

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (2002 m. rugsėjo 17 d. Nr. IX-1078) 12 straipsnyje reglamentuojama: „Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti suteikiama asmeniui, pateikusiam prašymą, jeigu jis sutinka prisiekti Lietuvos Respublikai ir atitinka šias sąlygas:

        1) išlaikė valstybinės kalbos egzaminą;

        2) nuolat gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje pastaruosius dešimt metų;

        3) turi legalų pragyvenimo šaltinį Lietuvos Respublikos teritorijoje;

        4) išlaikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą;

     5) yra asmuo be pilietybės arba yra pilietis tokios valstybės, pagal kurios įstatymus Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo atveju prarandama tos valstybės pilietybė, ir raštu praneša apie savo sprendimą atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė.“

 Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas organizuojamas ir vykdomas bazinėje mokykloje.

Informuojame, kad dokumentai, reglamentuojantys valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimą ir vykdymą, yra nurodyti Ugdymo plėtotės centro ir Nacionalinio egzaminų centro tinklalapiuose (www.upc.smm.lt; www.nec.lt), Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (www.vlkk.lt), Valstybinės kalbos inspekcijos (www.vki.lrv.lt) interneto svetainėse.