Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2017-01-26 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-01-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-7)  document.docx
10:05:00 - 10:08:00 R. Valantinienė, kviečiama į posėdį I. Janušonienė
Nepriimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-6)  document.docx
10:08:00 - 10:11:00 R. Valantinienė, kviečiama į posėdį N. Lekarauskienė
Nepriimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-204 „ Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-1)  document.docx
10:11:00 - 10:14:00 R. Valantinienė
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-2)  document.docx
10:14:00 - 10:17:00 R. Valantinienė
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-13)  document.docx
10:17:00 - 10:20:00 R. Valantinienė
Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo (Nr. T2-5)  document.docx
10:20:00 - 10:25:00 R. Valantinienė
Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T2-9)  document.docx
10:25:00 - 10:28:00 A. Pocius
Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-10)  document.docx
10:28:00 - 10:31:00 A. Pocius
Priimtas
9 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo (Nr. T2-19)  document.doc
10:31:00 - 10:36:00 S. Venslavičienė
Priimtas
10 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“. (Nr. T2-4)  document.docx
10:36:00 - 10:39:00 M. Bražėnienė
Priimtas
11 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ (Nr. T2-8)  document.docx
10:39:00 - 10:42:00 M. Bražėnienė
Priimtas
12 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ (Nr. T2-3)  0_document.docx
 1_document.pdf
10:42:00 - 10:45:00 M. Bražėnienė
Priimtas
13 Dėl 2017 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-20)  document.doc
10:45:00 - 10:50:00 A. K. Rimkus
Priimtas
14 Dėl Vaikų ir mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir finansavimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-17)  document.docx
10:50:00 - 10:53:00 A. K. Rimkus
Nepriimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 20 d.sprendimo Nr.T-111 „Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-15)  document.doc
10:53:00 - 10:56:00 A. K. Rimkus
Priimtas
16 Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-211 "Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-165 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-12)  document.docx
10:56:00 - 10:59:00 A. Čiegytė
Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų I pusmečio viešųjų darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-18)  document.docx
10:59:00 - 11:02:00 A. Čiegytė
Priimtas
18 Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-16)  document.doc
11:02:00 - 11:05:00 A. Čiegytė
Priimtas
19 Dėl nepriklausomo audito atlikimo Viešojoje įstaigoje Velžio komunaliniame ūkyje (Nr. T2-21)  document.docx
11:05:00 - 11:08:00 A. Čiegytė
Priimtas
20 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-11)  document.doc
11:08:00 - 11:11:00 A. Čiegytė
Priimtas
21 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-14)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
 6_document.pdf
11:11:00 - 11:14:00 S. Trečiokienė
Priimtas
Papildomi klausimai
22 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-22)  document.doc
11:14:00 - 11:17:00 A. Čiegytė
Priimtas
Informacija
23 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto projektą 11:17:00 - 11:27:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
24 Informacija apie Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 11:27:00 - 11:30:00 M. Bražėnienė
Priimtas
25 Informacija apie 2016 m. kultūros centrų ir meno darbuotojų atestavimo rezultatus 8405_Del kulturos darbuotoju atestacijos 2016m. 11:30:00 - 11:35:00 A. K. Rimkus
Priimtas
26 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 8406_gyventoju skundai 01 11:35:00 - 11:38:00 A. Pocius
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ