Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Komunalinis ūkis ir infrastruktūra

Tualetas uždarytas, kadangi pilna ištraukimo duobė.

Dujiniai prietaisai (dujiniai katilai, dujinės viryklės) pastatuose privalo būti projektuojami bei įrengiami vadovaujantis Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“. Patalpoms keliami reikalavimai priklauso nuo pasirinktų dujinių prietaisų tipo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.92E5805D8852/ERgQJSpPMy

Šiuo metu Panevėžio rajono savivaldybė vykdo esminius pakeitimus Panevėžio rajono komunalinių atliekų tvarkymo srityje: Savivaldybės tarybos sprendimu sistemos administratoriumi paskirtas Panevėžio RATC, kuris šiuo metu organizuoja komunalinių atliekų vežėjo parinkimą, priimtas sprendimas taikyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą. Administartoriui deleguota funkcija – ir antrinių žaliavų surinkėjo parinkimas. Atsižvelgiant į tai, ir įvertinus, kad 2016 metais pradėjo veikti užstato sistema (surenkanti didelius kiekius perdirbamos pakuotės), reikalinga išsamiai įvertinti kiekvienos antrines žaliavas surinkti padedančias sistemas (sąnaudos, nuostoliai, kitos išlaidos). Be to Aplinkos ministerija deklaruoja, kad norima dar daugiau pakuotės rūšių įtraukti į užstato sistemą. Todėl šiuo metu gyventojams dar neplanuojame siūlyti individualaus rūšiavimo konteinerių.

Šalia Panevėžio r. Staniūnų k. praeinantis Velžio kelias yra valstybinės reikšmės kelio A121 Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys atkarpa. Valstybinės reikšmės kelių priežiūrą organizuoja, o taip pat ir saugaus eismo sąlygų juose užtikrinimu rūpinasi Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Jūsų klausimą dėl apšvietimo įrengimo šiame kelio ruože užduosime VĮ „Panevėžio regiono keliai“, o pranešimą apie gautą atsakymą Jums išsiųsime el. paštu.

 

 

Klausime įvardintas kelias Nr. 3005 Panevėžys–Skaistgiriai–Pušalotas yra valstybinės reikšmės rajoninis kelias. Kelio valymo nuo sniego, barstymo ir kitus priežiūros žiemą darbus tokiuose Panevėžio rajono keliuose vykdo VĮ „Panevėžio regiono keliai“. Kaip mus informavo šios įmonės atstovas, iki Naujų metų ruožas nuo Gailiūnų k. iki Medikonių k. galėjo būti nebarstytas, tačiau po Naujų metų minėtame kelyje priežiūros darbai vykdomi iki rajono ribos. Taip yra todėl, kad iki 2016-12-31, vadovaujantis galiojančiais normatyvais, buvo barstomi tik tie keliai ar jų ruožai, kuriuose automobilių transporto eismo intensyvumas yra didesnis kaip 1000 automobilių per parą. Nuo 2017-01-01 pasikeitus teisės aktų reikalavimams barstomi ir tokios kategorijos rajoniniai keliai, kuriuose eismo intensyvumas yra didesnis kaip 500 automobilių per parą. Daugiau informacijos apie valstybinės reikšmės kelių priežiūrą šią žiemą galite rasti Lietuvos automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje http://www.lakd.lt/files/naujienos/ziema2016.pdf

Informuojame, kad vadovaujantis Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu, vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutai nustatomi, keičiami atitinkamos savivaldybės institucijos iniciatyva.

Maršrutai Nr. 7  Velžio kelias-Tiekimo g., Nr. 11 Velžio kelias–Terchninės apžiūros centras, Nr.13 Velžio kelias-Savitiškio g. yra vietinio (miesto) susisiekimo maršrutai, todėl sprendimą dėl maršrutų pakeitimo gali priimti Panevėžio miesto savivaldybės administracija. Jums reikėtų kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administraciją.

Apšvietimo įrenginiai vakare turi įsijungti per foto relę ar astronominį laikrodį ir išsijungti 22 valandą, ryte turi įsijungti 6:00 val., o išsijungti per foto relę ar astronominį laikrodį. Velžio gyvenvietėje apšvietimas įjungiamas 5:00 val., o išjungiamas 22:00 val.

Vaivadų, Dembavos, Pažagienių, Molainių (I, II), Piniavos ir Staniūnų gyvenvietėse gatvių apšvietimas įjungiamas 6:00 val., o išjungiamas 23:00 val.

Karsakiškio seniūnijos Sodelių ir Prūselių gyvenvietėse bendruomenės prašymu gatvių apšvietimas vakare turi įsijungti per foto relę ir išsijungti 21 valandą, o ryte įsijungti 5 valandą, o išsijungti per foto relę.

Dembavos gyvenvietėje apšvietimo valdymo skydai pajungti nuo pastotės V-710 gatvių apšvietimą turi įjungti 5:20, o nuo pastotės TR-225   5:00 valandą ryte.

Apšvietimas įjungiamas einamų metų rugsėjo mėn., o išjungiamas sekančių metų balandžio mėn.

Pagal Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką dėl Vaivadų k. M. Giedraitienės gatvės asfaltavimo turėtumėte kreiptis į vietos bendruomenės tarybą arba Panevėžio seniūniją.

Molainių k. Ulonų g. dalis, priklausanti Panevėžio rajono savivaldybei, turi asfalto dangą. Panevėžio miesto savivaldybei priklausanti gatvės dalis neasfaltuota. Dvaro g. dalis ir Kastyčio skg. yra su žvyro danga, retai užstatyta. Dėl vyksiančių statybos darbų artimiausiu metu asfaltuoti šias gatves būtų neracionalu. Sprendimus dėl kasmetinių vietinės reikšmės kelių ir gatvių taisymo, remonto darbų planų sudarymo priima seniūnijos kartu su vietos gyventojų bendruomenių atstovais, todėl Jūs turėtumėte kreiptis į gyventojų bendruomenės centro „Molainiai“ pirmininkę Laurą Mackevičienę ir pranešti apie savo pageidavimą asfaltuoti Dvaro g. Kastyčio skg.

Uliūnų k. teritorijoje geriamąjį vandenį tiekia ir buitines nuotekas šalina UAB „Aukštaitijos vandenys“. Jei Jūsų gyvenvietėje yra grupė būstų, pageidaujančių turėti centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį ir centralizuotai šalinamas buitines nuotekas, siūlome kreiptis į UAB „Aukštaitijos vandenys“ su kolektyviniu gyventojų prašymu dėl tinklų plėtros.

Staniūnų k. Radvilų ir Žirgyno gatvės priklauso Panevėžio rajono savivaldybei. Vaivorykštės g. nėra nei Staniūnų k. , nei Panevėžio rajone. Kaip informavo Panevėžio m.  savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus specialistė, 2016-02-03 buvo greideriuojama  Spaustuvės g., esanti šalia Radvilų ir Žirgyno gatvių. Ši gatvė priklauso Panevėžio miesto savivaldybei, todėl miesto savivaldybės pasamdyta įmonė dirbti Panevėžio rajono teritorijoje neturi teisės. Prasidėjus kelių priežiūros darbams Panevėžio rajone, Radvilų ir Žirgyno g. bus pagreideriuotos.

Jūsų klausimas aptartas su Velžio seniūno pavaduotoju Vidmantu Šeškevičiumi. Jei turite konkrečių pasiūlymų ir pageidavimų dėl Staniūnų k. Radvilų gatvės tvarkymo, kviečiame užeiti į Velžio seniūniją ar skambinti seniūno pavaduotojui telefonu (8 45) 58 60 53 arba 8 611 48 400.
Gatvių apšvietimo įjungimas pagal naują grafiką pradėtas rugsėjo 25 d. Piniavos k. gatvių apšvietimą numatoma įjungti iki spalio 2 d.

Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros gyventojai gali kreiptis į savo seniūniją, kadangi joms pavesta koordinuoti šių darbų vykdymą.

Pareiškėjas  turi kreiptis į UAB „ Švaros komandą“, teikiančią komunalinių atliekų surinkimo paslaugą  Dembavoje ir patikslinti faktiškai bute gyvenančių asmenų skaičių.

2014 m. rugsėjo 9 d. vykusiame Panevėžio rajono savivaldybės Kelių eismo saugumo komisijos posėdyje buvo svarstomas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato prašymas Panevėžio g. gale, Upytės k., įrengti kelio ženklus ,,Posūkio kryptis į kairę“ ir ,,Įvažiuoti draudžiama“, sudarant galimybę saugiai įvažiuoti iš Panevėžio g., Upytės k. į kelią Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro viršininkas V. Mačėnas informavo komisiją, kad 2014-07-22 vykusios kelių ir gatvių apžiūros metu ženklų įrengimo, kaip laikinos eismo saugumą užtikrinančios priemonės, klausimą aptarė Kelių policijos biuro, VĮ „Panevėžio regiono keliai“ ir rajono savivaldybės specialistai. Sankryžą rekonstruoti taip, kad ji atitiktų normatyvinius reikalavimus, numatoma 2015–2016 metais.

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011-05-18 d. sprendimu Nr. T-118 patvirtintame Savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiajame plane Ėriškių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas numatytas pirmajame prioritete. Iš 23 pagal svarbą į šitą pirmenybinį sąrašą atrinktų rajono gyvenviečių vandentvarkos projektai jau įgyvendinti dešimtyje. Šiuo metu baigiami vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros II-o etapo darbai Krekenavoje ir Ramygaloje, o artimiausiu metu bus ieškoma finansinių galimybių projektams Žibartoniuose, Paįstryje ir Ėriškiuose įgyvendinti. Remiantis specialiojo plano duomenimis, Ėriškių k. numatomam 9,36 km ilgio vandentiekio ir 9,36 km ilgio nuotekų surinkimo tinklų įrengimui, vandens gerinimo įrenginių, nuotekų valymo įrenginių ir 4 nuotekų siurblinių statybai reikia apie 11,0 mln. litų arba apie 3,18 mln. eurų. Tokios vertės projektų rajono Savivaldybė finansuoti vien savo biudžeto lėšomis negali, todėl bus rengiamos paraiškos ES struktūrinių fondų paramai 2014-2020 m. laikotarpyje gauti.
 

Apie SPAV skaityti http://www.sweco.lt/lt/lithuania/apie-sweco/Pranesimai/RaiBaltica-SPAV-dokumentai/

Kitos informacijos neturime.

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828)  4.84 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad  jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos  arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius.  Administratoriaus funkcijos yra nustatytos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu     Nr. 603 (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2004, Nr. 5-94).  Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo priežiūra ir kitokiu tvarkymu.

Atsižvelgdami į tai, siūlome kuo greičiau įsteigti gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendriją  arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį.

Dėl greičio ribojimo kalnelio įrengimo prašymą reikia pateikti seniūnui.

Kreipimosi nagrinėjomo tvarka:
seniūnas, išnagrinėjęs greičio slopinimo kalnelio įrengimo būtinybę, parengia schemą, kurioje pažymi kalnelio įrengimo vietą. Schemą suderina su gyventojais, prie kurių namų bus įrengtas kalnelis, ir kreipiasi į Kelių policijos biurą dėl raštiško pritarimo pasiūlymui.

Jei pritarimai iš gyventojų ir policijos gauti,—  seniūnas raštu kreipiasi Kelių eismo saugumo komisiją ir, gavęs protokolinį pritarimą įrengti kalnelį,  organizuoja jo įrengimą.

<< 1 2 3 4 >>