Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Komunalinis ūkis ir infrastruktūra

Pagal Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką dėl Vaivadų k. M. Giedraitienės gatvės asfaltavimo turėtumėte kreiptis į vietos bendruomenės tarybą arba Panevėžio seniūniją.

Molainių k. Ulonų g. dalis, priklausanti Panevėžio rajono savivaldybei, turi asfalto dangą. Panevėžio miesto savivaldybei priklausanti gatvės dalis neasfaltuota. Dvaro g. dalis ir Kastyčio skg. yra su žvyro danga, retai užstatyta. Dėl vyksiančių statybos darbų artimiausiu metu asfaltuoti šias gatves būtų neracionalu. Sprendimus dėl kasmetinių vietinės reikšmės kelių ir gatvių taisymo, remonto darbų planų sudarymo priima seniūnijos kartu su vietos gyventojų bendruomenių atstovais, todėl Jūs turėtumėte kreiptis į gyventojų bendruomenės centro „Molainiai“ pirmininkę Laurą Mackevičienę ir pranešti apie savo pageidavimą asfaltuoti Dvaro g. Kastyčio skg.

Uliūnų k. teritorijoje geriamąjį vandenį tiekia ir buitines nuotekas šalina UAB „Aukštaitijos vandenys“. Jei Jūsų gyvenvietėje yra grupė būstų, pageidaujančių turėti centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį ir centralizuotai šalinamas buitines nuotekas, siūlome kreiptis į UAB „Aukštaitijos vandenys“ su kolektyviniu gyventojų prašymu dėl tinklų plėtros.

Staniūnų k. Radvilų ir Žirgyno gatvės priklauso Panevėžio rajono savivaldybei. Vaivorykštės g. nėra nei Staniūnų k. , nei Panevėžio rajone. Kaip informavo Panevėžio m.  savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus specialistė, 2016-02-03 buvo greideriuojama  Spaustuvės g., esanti šalia Radvilų ir Žirgyno gatvių. Ši gatvė priklauso Panevėžio miesto savivaldybei, todėl miesto savivaldybės pasamdyta įmonė dirbti Panevėžio rajono teritorijoje neturi teisės. Prasidėjus kelių priežiūros darbams Panevėžio rajone, Radvilų ir Žirgyno g. bus pagreideriuotos.

Jūsų klausimas aptartas su Velžio seniūno pavaduotoju Vidmantu Šeškevičiumi. Jei turite konkrečių pasiūlymų ir pageidavimų dėl Staniūnų k. Radvilų gatvės tvarkymo, kviečiame užeiti į Velžio seniūniją ar skambinti seniūno pavaduotojui telefonu (8 45) 58 60 53 arba 8 611 48 400.
Gatvių apšvietimo įjungimas pagal naują grafiką pradėtas rugsėjo 25 d. Piniavos k. gatvių apšvietimą numatoma įjungti iki spalio 2 d.

Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros gyventojai gali kreiptis į savo seniūniją, kadangi joms pavesta koordinuoti šių darbų vykdymą.

Pareiškėjas  turi kreiptis į UAB „ Švaros komandą“, teikiančią komunalinių atliekų surinkimo paslaugą  Dembavoje ir patikslinti faktiškai bute gyvenančių asmenų skaičių.

2014 m. rugsėjo 9 d. vykusiame Panevėžio rajono savivaldybės Kelių eismo saugumo komisijos posėdyje buvo svarstomas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato prašymas Panevėžio g. gale, Upytės k., įrengti kelio ženklus ,,Posūkio kryptis į kairę“ ir ,,Įvažiuoti draudžiama“, sudarant galimybę saugiai įvažiuoti iš Panevėžio g., Upytės k. į kelią Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro viršininkas V. Mačėnas informavo komisiją, kad 2014-07-22 vykusios kelių ir gatvių apžiūros metu ženklų įrengimo, kaip laikinos eismo saugumą užtikrinančios priemonės, klausimą aptarė Kelių policijos biuro, VĮ „Panevėžio regiono keliai“ ir rajono savivaldybės specialistai. Sankryžą rekonstruoti taip, kad ji atitiktų normatyvinius reikalavimus, numatoma 2015–2016 metais.

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011-05-18 d. sprendimu Nr. T-118 patvirtintame Savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiajame plane Ėriškių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas numatytas pirmajame prioritete. Iš 23 pagal svarbą į šitą pirmenybinį sąrašą atrinktų rajono gyvenviečių vandentvarkos projektai jau įgyvendinti dešimtyje. Šiuo metu baigiami vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros II-o etapo darbai Krekenavoje ir Ramygaloje, o artimiausiu metu bus ieškoma finansinių galimybių projektams Žibartoniuose, Paįstryje ir Ėriškiuose įgyvendinti. Remiantis specialiojo plano duomenimis, Ėriškių k. numatomam 9,36 km ilgio vandentiekio ir 9,36 km ilgio nuotekų surinkimo tinklų įrengimui, vandens gerinimo įrenginių, nuotekų valymo įrenginių ir 4 nuotekų siurblinių statybai reikia apie 11,0 mln. litų arba apie 3,18 mln. eurų. Tokios vertės projektų rajono Savivaldybė finansuoti vien savo biudžeto lėšomis negali, todėl bus rengiamos paraiškos ES struktūrinių fondų paramai 2014-2020 m. laikotarpyje gauti.
 

Apie SPAV skaityti http://www.sweco.lt/lt/lithuania/apie-sweco/Pranesimai/RaiBaltica-SPAV-dokumentai/

Kitos informacijos neturime.

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828)  4.84 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad  jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos  arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius.  Administratoriaus funkcijos yra nustatytos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu     Nr. 603 (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2004, Nr. 5-94).  Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo priežiūra ir kitokiu tvarkymu.

Atsižvelgdami į tai, siūlome kuo greičiau įsteigti gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendriją  arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį.

Dėl greičio ribojimo kalnelio įrengimo prašymą reikia pateikti seniūnui.

Kreipimosi nagrinėjomo tvarka:
seniūnas, išnagrinėjęs greičio slopinimo kalnelio įrengimo būtinybę, parengia schemą, kurioje pažymi kalnelio įrengimo vietą. Schemą suderina su gyventojais, prie kurių namų bus įrengtas kalnelis, ir kreipiasi į Kelių policijos biurą dėl raštiško pritarimo pasiūlymui.

Jei pritarimai iš gyventojų ir policijos gauti,—  seniūnas raštu kreipiasi Kelių eismo saugumo komisiją ir, gavęs protokolinį pritarimą įrengti kalnelį,  organizuoja jo įrengimą.

Pirtis priklauso VšĮ Velžio komunalinis ūkis. Prašome kreiptis į šios įmonės atsakingą asmenį.
<< 1 2 3